LEGE nr. 74 din 7 aprilie 1998pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 8 aprilie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICNota din subsolul anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 48 din 12 august 1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 123/1994, se completează cu punctul 6, care va avea următorul cuprins:"6. Pentru navele care efectuează transport de pasageri prin punctele de frontieră pe sectorul româno-bulgar şi româno-iugoslav al Dunării, valoarea taxei prevăzute la pct. 43 - Întocmirea formalităţilor de capitanie la nave fluviale - este de 10 dolari S.U.A. pe zi/nava, inclusiv zilele de sambata, duminica şi sărbătorile legale."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIRADU VASILEAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN-----------