LEGE nr. 215 din 13 noiembrie 2012privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 15 noiembrie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 30 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea modificare:– La articolul I punctul 2, articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42Dispozițiile art. 12 se aplică până la data de 31 decembrie 2014 inclusiv.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 13 noiembrie 2012.Nr. 215.-------