LEGE nr. 73 din 7 aprilie 1998pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 8 aprilie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 68 din 28 august 1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Orice plătitor, persoana juridică sau fizica, care, potrivit legii, are obligaţia să efectueze calculul impozitului, trebuie să întocmească şi să depună declaraţii sau deconturi, denumite în continuare declaraţii de impozite şi taxe, conform reglementărilor legale în materie, precum şi prezentei ordonanţe, la unitatea subordonata Ministerului Finanţelor în a carei raza teritorială plătitorul îşi are sediul sau domiciliul, după caz, sau unde este luat în evidenta fiscală, denumita în continuare organ fiscal competent."2. Articolul 15 devine articolul 14 şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - În aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice de aplicare."3. Articolul 16 devine articolul 15 şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga: art. 19 alin. (1) lit. a) şi prevederea referitoare la lit. a) din alin. (2) al art. 19 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, cu modificările ulterioare; prevederile referitoare la nedepunerea lunară a decontului de T.V.A. din art. 36 al Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, cu modificările ulterioare; art. 17 alin. (1) lit. c) şi prevederea referitoare la lit. c) din alin. (2) al art. 17 al Legii nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, republicată, cu modificările ulterioare; art. 29 alin. (1) lit. a), b) şi e) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările ulterioare; art. 68 alin. (1) lit. a) şi b) şi prevederea referitoare la lit. a) şi b) din alin. (2) al art. 68 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, cu modificările ulterioare, în ceea ce priveşte contribuabilii, persoane juridice; prevederile referitoare la declaraţia de impunere din art. 6 al Ordonanţei Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine, aprobată şi modificată prin Legea nr. 29/1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare."4. Articolul 14 devine articolul 16 şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUS------------