LEGE Nr. 6 din 25 ianuarie 1991pentru aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 18 din 26 ianuarie 1991    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICRomânia adera la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora.Conform articolului 26 paragraful 2 din convenţie, România declara ca importul şi depozitarea pe teritoriul sau naţional a deşeurilor periculoase şi a altor deşeuri nu se pot face decît cu autorizaţia prealabilă a autorităţilor române competente.Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 12 decembrie 1990.PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 ianuarie 1991.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea pentru aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUCONVENTIE 22/03/1989