HOTĂRÂRE nr. 1.014 din 17 octombrie 2012pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 769/2010
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 2 noiembrie 2012  Având în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 579/2012 al Comisiei din 29 iunie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte denumirile de origine protejate şi indicaţiile geografice protejate, menţiunile tradiţionale, etichetarea şi prezentarea anumitor produse vitivinicole,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 769/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 23 august 2010, se modifică după cum urmează:1. La articolul 61, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Menţiunile obligatorii referitoare la importator şi numărul lotului, precum şi menţiunile «sulfiţi» sau «dioxid de sulf», «ouă», «proteine din ouă», «produse din ouă», «lizozimă din ouă» sau «albumină din ouă», «lapte», «produse din lapte», «cazeină din lapte» sau «proteine din lapte» pot fi înscrise în afara câmpului vizual în care figurează celelalte indicaţii obligatorii."2. Anexele nr. 4a) şi 4b) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanBucureşti, 17 octombrie 2012.Nr. 1.014.  +  Anexa 1-------(Anexa nr. 4a) la normele metodologice)Etichetarea vinurilor liniştite
  *Font 7*
  ┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ VINURI LINIŞTITE ││ ETICHETARE ├─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤│ │ Vin │ Vin IG │ Vin DOC │ Vin licoros │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤│ Indicaţii obligatorii │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤│1. Denumirea la vânzare, │- menţiunea "vin" │- menţiunea "vin cu│- numele denumirii de │- menţiunea "vin ││ compusă din: │însoţită de menţiunea │ indicaţie geogra- │ origine controlată, │ licoros"; ││ │"produs în România", │ fică", urmată de │ însoţită de una din │ numele denumirii ││ │"produs în UE", "vin │ indicaţia │ sintagmele DOC - CMD,│ de origine ││ │obţinut în ... din stru- │ geografică │ DOC - CT, DOC - CIB, │ controlată ││ │guri recoltaţi din..." │ │ exprimate prescurtat │ ││ │ │ │ sau explicit; │ ││ │ │ │- o menţiune tradiţi- │ ││ │ │ │ onală specifică │ │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤│2. Volumul nominal │ X │ X │ X │ X │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤│3. Tăria alcoolică │ │ │ │ ││dobândită în volume │ X │ X │ X │ X │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤│4. Numărul lotului, care │ │ │ │ ││să permită identificarea │ │ │ │ ││datei imbutelierii │ X │ X │ X │ X │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤│5. Menţiunea "sulfiţi" sau│ │ │ │ ││"dioxid de sulf", "ouă", │ X │ X │ X │ X ││"produse din ouă", │ │ │ │ ││"lizozimă din ouă" sau │ │ │ │ ││"albumină din ouă", │ │ │ │ ││"lapte", "produse din │ │ │ │ ││lapte", "cazeină din │ │ │ │ ││lapte", sau "proteine din │ │ │ │ ││lapte" │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤│6. Numele companiei şi al │ │ │ │ ││ localităţii îmbutelia- │ │ │ │ ││ torului │ X │ X │ X │ X │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤│Indicaţii facultative │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤│1. Culoarea specifică │ X │ X │ X │ X │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤│2. Anul recoltei, dacă cel│ │ │ │ ││ puţin 85% din strugurii │ │ │ │ ││ utilizaţi pentru │ - │ X │ X │ X ││ elaborarea vinului în │ │ │ │ ││ cauză au fost recoltaţi │ │ │ │ ││în cursul anului respectiv│ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤│3. Numele unuia sau mai │ │ │ │ ││ multor soiuri de viţă │ │ │ │ ││ de vie │ - │ X │ X │ - │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤│4. Subdenumirea de origine│ - │ - │ X │ X │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤│5. Tipul produsului: │ X │ X │ X │ - ││ - sec, pentru vinul cu │ │ │ │ ││ un conţinut de zahăr │ │ │ │ ││ mai mic de 4,0 g/l; │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ - demisec, pentru vinul │ │ │ │ ││ cu un conţinut de zahăr │ │ │ │ ││ cuprins între 4,01 şi │ │ │ │ ││ 12,0 g/l; │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ - demidulce, pentru vinul│ │ │ │ ││ cu un conţinut de zahăr │ │ │ │ ││ cuprins între 12,01 şi │ │ │ │ ││ 45,0 g/l; │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ - dulce, pentru vinul cu │ │ │ │ ││ un conţinut de zahăr mai│ │ │ │ ││ mare de 45,0 g/l. │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤│6. "Fermentat maturat în │ │ │ │ ││ banc" sau, "fermentat/ │ │ │ │ ││ maturat în prezenţa │ - │ X │ X │ X ││ aşchiilor de lemn de │ │ │ │ ││ stejar" │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤│7. Menţiune tradiţională │ - │ - │ X │ X │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤│8. Distincţii acordate, │ │ │ │ ││ numai pentru lotul │ │ │ │ ││ în cauză │ - │ - │ X │ X │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤│9. Menţiuni facultative │ │ │ │ ││ privind îmbutelierea la │ │ │ │ ││ "castel", "podgorie" │ - │ - │ X │ X ││ "proprietate" etc. │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤│10. Marca │ X │ X │ X │ X │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤│11. Pictograme utilizate │ │ │ │ ││la etichetarea produselor │ │ │ │ ││care permit o mai bună │ X │ X │ X │ X ││vizibilitate a │ │ │ │ ││informaţiilor(*) │ │ │ │ │└──────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┘
   +  Anexa 2-------(Anexa nr. 4b) la normele metodologice)Etichetarea vinurilor spumante, spumoase, petiante şi perlante
  *Font 7*
  ETICHETARE Vin spumant Vin spumant din varietăţi aromate Vin spumant DOC Vin spumos Vin petiant Vin perlant
  Indicaţii obligatorii
  1. Numele sau denumirea comercială sub care este vândut produsul, indicat prin: - vin spumant - numele varietă- ţii aromate - vin spumant cu denumire de origine contro- lată, însoţit de numele DOC - vin spumos - vin petiant - vin perlant obţinut prin adăugarea de dioxid de carbon
  2. Metoda de producţie - - X "obţinut prin adăugare de dioxid de carbon" - -
  3. Volumul nominal X X X X X X
  4. Tipul produsului în funcţie de conţinutul de zahăr Dacă produsul are un con- ţinut de zahăr care permite indicarea a două din infor- maţiile privind conţinutul de zahăr se va utiliza una dintre acestea la alegere. - brut natur, maximum 3 g/l; - extrabrut, între 0 şi maximum 6 g/l; - brut maximum 12 g/l; - extrasec, între 12 şi 17 g/l; - sec, între 17 şi 32 g/l; - demisec, între 32 şi 50 g/l; - dulce, peste 50 g/l. - brut natur, maximum 3 g/l; - extrabrut, între 0 şi maximum 6 g/l; - brut maximum 12 g/l; - extrasec, între 12 şi 17 g/l; - sec, între 17 şi 32 g/l; - demisec, între 32 şi 50 g/l; - dulce, peste 50 g/l. - brut natur, maximum 3 g/l; - extrabrut, între 0 şi maximum 6 g/l; - brut maximum 12 g/l; - extrasec, între 12 şi 17 g/l; - sec, între 17 şi 32 g/l; - demisec, între 32 şi 50 g/l; - dulce, peste 50 g/l. -- brut natur, maximum 3 g/l; - extrabrut, între 0 şi maximum 6 g/l; - brut maximum 12 g/l; - extrasec, între 12 şi 17 g/l; - sec, între 17 şi 32 g/l; - demisec, între 32 şi 50 g/l; - dulce, peste 50 g/l. - sec, maximum 12 g/l; - demisec, între 12-30 g/l; - demidulce, peste 30 g/l. - sec, maximum 12 g/l; - demisec, între 12-30 g/l; - demidulce, peste 30 g/l.
  5. Tăria alcoolică dobândită în volume X X X X X X
  6. Indicarea îmbuteliatoru- lui sau, în cazul vinului spumant, al vinului spumos, al vinului spumant de cali- tate sau al vinului spumant de calitate de tip aromat, numele producătorului sau al vânzătorului, precum şi indicarea importatorului, în cazul vinurilor importate X X X X X X
  7. Numărul lotului, care să permită identificarea datei îmbutelierii X X X X X X
  8. Menţiunile "sulfiţi" sau "dioxid de sulf", "ouă", "proteine din ouă", "produse din ouă", "lizozimă din ouă" sau "albumină din ouă", "lapte", "produse din lapte", "cazeină din lapte" sau "proteine din lapte" X X X X X X
  Indicaţii facultative
  1. Unitatea geografică - X X - - -
  2. Numele soiurilor de viţă - X X - - X
  3. Expresia "fermentare în sticlă" - - X - - -
  4. Expresiile "fermentare în sticlă după metoda tradiţională" - - X - - -
  5. Anul de recoltă - X X - - -
  6. Menţionarea unei calităţi superioare - - X - - -
  7. Numele statului membru sau al unei ţări terţe în combinaţie cu denumirea comercială dacă produsul este obţinut exclusiv din struguri recoltaţi şi vinificaţi pe teritoriul statului X X X X X X
  8. Distincţii acordate numai pentru lotul în cauză - X X - - -
  9. Menţiune tradiţională - - X - - -
  10. Termenii "Premium" sau "Reserve" - X X - - -
  11. Mărci comerciale - X X X X X
  12. Pictograma utilizate la etichetarea produselor ce permit o vizibilitate a informaţiilor (*) X X X X X X
  ------