HOTĂRÂRE nr. 1.040 din 24 octombrie 2012pentru modificarea art. 3 alin. (7) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 1 noiembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAlineatul (7) al articolului 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Pentru finanţările garantate acordate din plafonul prevăzut la alin. (6), finanţatorii pot modifica nivelul costurilor totale şi pot adăuga variantele de creditare atât în lei, cât şi în euro la ofertele comunicate în aplicarea prevederilor art. VII alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 119/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului «Prima casă», cu condiţia încadrării în limitele prevăzute la art. 2 lit. b) şi la art. 2^1 lit. b) din anexa nr. 2 şi cu înştiinţarea prealabilă a FNGCIMM şi a Ministerului Finanţelor Publice."  +  Articolul IIModificarea nivelului costurilor totale ale finanţărilor garantate şi completarea variantelor de creditare în condiţiile art. 3 alin. (7) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică exclusiv pentru finanţările acordate începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuMinistrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Daniel ChiţoiuBucureşti, 24 octombrie 2012.Nr. 1.040.________