LEGE Nr. 5 din 25 ianuarie 1991pentru aderarea României la Convenţia asupra zonelor umede, de importanţa internationala, în special ca habitat al pasarilor acvatice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 18 din 26 ianuarie 1991    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICRomânia adera la Convenţia asupra zonelor umede, de importanţa internationala, în special ca habitat al pasarilor acvatice, încheiată la Ramsar la 2 februarie 1971, sub egida UNESCO, şi amendata prin Protocolul de la Paris din 3 decembrie 1982.Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 12 decembrie 1990.PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 ianuarie 1991.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea pentru aderarea României la Convenţia asupra zonelor umede, de importanţa internationala, în special ca habitat al pasarilor acvatice şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUCONVENTIE 02/02/1971