ORDIN nr. 5.958 din 8 octombrie 2012privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Satu Mare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 23 octombrie 2012    În baza art. 57 alin. (1), (2) şi (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare, a Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.577/2011, precum şi a Adresei Inspectoratului Şcolar al Judeţului Satu Mare nr. 6.284 din 1 octombrie 2012, prin care se solicită înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Satu Mare, cu personalitate juridică,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se înfiinţează Centrul Judeţean de Excelenţă Satu Mare, cu personalitate juridică, cu sediul în cadrul Colegiului Naţional "Mihai Eminescu" din municipiul Satu Mare.  +  Articolul 2Organigrama Centrului Judeţean de Excelenţă Satu Mare este aprobată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare, cu încadrarea strictă în numărul de posturi finanţate din bugetele consiliilor locale, aprobat pentru judeţul Satu Mare.  +  Articolul 3Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuBucureşti, 8 octombrie 2012.Nr. 5.958.----