ORDIN nr. 1.330 din 9 octombrie 2012pentru modificarea anexelor nr. 2, 4 şi 7 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 16 octombrie 2012    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 2, 4 şi 7 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 mai 2012, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 2, la articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În nota de constatare se vor menţiona dotările existente în cadrul punctului de schimb valutar propus, existenţa sistemului de alarmare împotriva efracţiei, existenţa planului de pază al punctului de schimb valutar (atunci când este cazul) şi existenţa planului de intervenţie prevăzut de legislaţia privind apărarea împotriva incendiilor."2. În anexa nr. 2, la articolul 26, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Entităţile prevăzute la art. 2 sunt obligate să se conformeze prevederilor prezentului ordin şi să depună documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de schimb valutar la direcţia de specialitate care asigură secretariatul Comisiei, în termen de 360 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia."3. În anexele nr. 4 şi 7, sintagma "Planul P.S.I. cu aprobările aferente de la autorităţile în cauză" se va înlocui cu sintagma "Planul de intervenţie prevăzut de legislaţia privind apărarea împotriva incendiilor, cu aprobările aferente de la autorităţile în cauză".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 9 octombrie 2012.Nr. 1.330.-----------