ORDIN nr. 24 din 28 septembrie 2012privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - INSPECŢIA JUDICIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 9 octombrie 2012    În temeiul dispoziţiilor art. 65 alin. (2), art. 66 alin. (3) şi art. V alin. (4) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,inspectorul-şef al Inspecţiei Judiciare emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Inspectorul-şef al Inspecţiei Judiciare,Rica Vasiliu-CravelosBucureşti, 28 septembrie 2012.Nr. 24.  +  AnexăREGULAMENT 28/09/2012