LEGE nr. 43 din 16 februarie 1998pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 24 februarie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64 din 23 octombrie 1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 27 octombrie 1997, cu următoarele modificări:1. Articolul 2 litera e) va avea următorul cuprins:"e) gestionarea programelor şi fondurilor interne şi externe ce vizează restructurarea şi dezvoltarea zonelor miniere."2. Articolul 6 devine articolul 4.3. Articolul 4 devine articolul 5.4. Articolul 5 devine articolul 6.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIRADU VASILE---------