ORDIN nr. 3.420 din 12 septembrie 2012pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 1 octombrie 2012    În temeiul art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă procedura de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.________ Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.897/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2008-2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 8 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbBucureşti, 12 septembrie 2012.Nr. 3.420.----