DECIZIE nr. 151 din 19 septembrie 2012pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise gestionate de Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice - PERGAM
EMITENT
  • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 1 octombrie 2012    Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG II/8.267 din 18 septembrie 2012,având în vedere prevederile art. 131^2 alin. (2) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul având drept obiect Metodologia privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise gestionate de Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice - PERGAM, încheiat între organismul de gestiune colectivă PERGAM - Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice, pe de o parte, şi Societatea Română de Televiziune (SRTV), Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), Societatea Comercială PRO TV - S.A. (Pro TV), Societatea Comercială ANTENA TV GROUP - S.A., Societatea Comercială SBS BROADCASTING MEDIA - S.R.L. (Prima TV), pe de altă parte, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.roDirectorul general al Oficiului Românpentru Drepturile de Autor,Adriana DonţuBucureşti, 19 septembrie 2012.Nr. 151.  +  AnexăPROTOCOL 19/09/2012