LEGE nr. 578 din 14 decembrie 2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1223 din 20 decembrie 2004  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Soțul supraviețuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, după caz, în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori beneficiază, la cerere, în condițiile prezentei legi, de un ajutor lunar.(2) Ajutorul lunar se acordă soțului supraviețuitor care, la data solicitării, îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) este pensionar din sistemul public de pensii și are cel puțin vârsta standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare;b) nu beneficiază de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;c) nu s-a recăsătorit după decesul soțului;d) durata căsătoriei cu soțul care a decedat a fost de cel puțin 10 ani;e) nu se afla în una dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 , cu modificările și completările ulterioare;f) are domiciliul pe teritoriul României.(3) Ajutorul lunar se acordă în situația în care cuantumurile drepturilor de pensie realizate la data solicitării de către beneficiari sunt mai mici de:a) 364 lei, în situația soțului supraviețuitor care beneficiază de pensie stabilită în baza prevederilor Legii nr. 19/2000 , cu modificările și completările ulterioare, sau stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, precum și în situația soțului supraviețuitor care beneficiază atât de pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cat și în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori;b) 140 lei, în situația soțului supraviețuitor care beneficiază numai de pensie stabilită în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori.(4) Cuantumul ajutorului lunar prevăzut la alin. (3) este de*):a) 90 lei lunar, pentru soțul supraviețuitor care se regaseste în situațiile prevăzute la alin. (3) lit. a);b) 35 lei lunar, pentru soțul supraviețuitor care se regaseste în situația prevăzută la alin. (3) lit. b).(5) În situația în care durata căsătoriei cu soțul care a decedat a fost mai mica de 10 ani, dar de cel puțin 5 ani, cuantumul ajutorului lunar prevăzut la alin. (4) se diminuează proporțional. (la 01-01-2008, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007. )  +  Articolul 2Abrogat. (la 01-01-2008, Art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007. )  +  Articolul 3Abrogat. (la 01-01-2008, Art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007. )  +  Articolul 4Abrogat. (la 01-01-2008, Art. 4 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007. )  +  Articolul 5Abrogat. (la 01-01-2008, Art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007. )  +  Articolul 6(1) Ajutorul lunar se stabilește prin decizie emisă de casa teritorială de pensii în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.(2) Ajutorul lunar se acordă și se plătește de către casele teritoriale de pensii începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii.(3) Prevederile referitoare la stabilirea, plata, încetarea, suspendarea și reluarea plății pensiilor, precum și cele referitoare la răspunderea juridică și jurisdicția din domeniul pensiilor din sistemul public se aplică, în mod corespunzător, și ajutorului lunar stabilit în condițiile prezentei legi. (la 01-01-2008, Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007. )  +  Articolul 7(1) Fondurile necesare plății ajutorului lunar se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Sanse.(2) Plafoanele prevăzute la art. 1 alin. (3), precum și cuantumul ajutorului lunar prevăzut la art. 1 alin. (4) se actualizează prin hotărâre a Guvernului.(3) Ajutorul lunar nu poate fi urmărit silit, decât în vederea recuperării, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.(4) Cuantumul ajutorului lunar este avut în vedere la stabilirea venitului minim garantat, reglementat de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-01-2008, Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007. )  +  Articolul 8În aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei va elabora norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 9Prevederile prezentei legi intră în vigoare în anul 2008, la o dată stabilită prin hotărâre a Guvernului. (la 21-11-2006, Art. 9 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 20 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006. ) Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 14 decembrie 2004.Nr. 578._____________