NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 25 august 2006 (*actualizată*)care stabileste standarde minime pentru protectia porcinelor(actualizată până la data de 19 septembrie 2012*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 septembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 57 din 28 august 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Articolul 1Prezenta norma sanitara veterinara stabileste standarde minime pentru protectia porcilor destinati cresterii şi ingrasarii.  +  Articolul 2Pentru scopurile prezentei norme sanitare veterinare trebuie să se aplice urmatoarele definitii: a) porc - un animal din specia porcine, de orice vârsta, tinut pentru reproductie sau ingrasare; b) vier - un porc mascul după pubertate, destinat reproductiei; c) scrofita - o femela din specia porcine, după pubertate şi înainte de fatare; d) scroafa - o femela din specia porcine, după prima fatare; e) scroafa fatata - o femela din specia porcine, între perioada perinatala şi intarcarea purceilor; f) scroafa în asteptare - o scroafa între intarcarea purceilor şi perioada perinatala; g) purcel sugar - un porc de la fatare până la intarcare; h) purcel intarcat - un porc de la intarcare până la vârsta de 10 saptamani; i) porc în crestere/tineret porcin - un porc de la vârsta de 10 saptamani până la taiere sau monta; j) autoritate competentă - Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor competenţa să efectueze controale veterinare sau orice autoritate careia i s-a delegat această competenţă.  +  Articolul 3 (1) Toate exploatatiile de porcine trebuie să corespunda urmatoarelor cerinţe: a) suprafaţa libera de pardoseala disponibila pentru fiecare purcel intarcat sau purcel în crestere, tinut în grup, cu excepţia scrofitelor după monta şi a scroafelor, trebuie să fie de cel puţin:(i) 0,15 mp pentru purceii cu o greutate vie de până la 10 kg;(îi) 0,20 mp pentru porcii cu o greutate vie cuprinsa între 10 şi 20 kg;(iii) 0,30 mp pentru porcii cu o greutate vie cuprinsa între 20 şi 30 kg;(iv) 0,40 mp pentru porcii cu o greutate vie cuprinsa între 30 şi 50 kg;(v) 0,55 mp pentru porcii cu o greutate vie cuprinsa între 50 şi 85 kg;(vi) 0,65 mp pentru porcii cu o greutate vie cuprinsa între 85 şi 110 kg;(vii) 1,00 mp pentru porcii cu o greutate vie mai mare de 110 kg; b) suprafaţa libera totala de pardoseala disponibila pentru fiecare scrofita după monta, precum şi pentru fiecare scroafa, atunci când scrofitele şi/sau scroafele sunt tinute în grup, trebuie să fie de cel puţin 1,64 mp, respectiv 2,25 mp.Atunci când aceste animale sunt tinute în grupuri mai mici de 6 indivizi, suprafaţa libera de pardoseala trebuie să fie marita cu 10%.Atunci când aceste animale sunt tinute în grupuri de 40 sau mai mulţi indivizi, suprafaţa libera de pardoseala poate fi redusa cu 10%. (2) Suprafaţa pardoselii trebuie să corespunda urmatoarelor cerinţe: a) pentru scrofite după monta şi scroafe gestante: o parte din suprafaţa prevăzută la alin. (1) lit. b), egala cu cel puţin 0,95 mp pentru o scrofita şi cel puţin 1,3 mp pentru o scroafa, trebuie să fie pardoseala continua, solida, din care maximum 15% să fie rezervate pentru fante de drenaj; b) atunci când sunt utilizate pardoseli din gratare de beton, pentru porcii tinuti în grup:(i) latimea maxima a fantelor trebuie să fie:1. 11 mm pentru purcei sugari;2. 14 mm pentru purcei intarcati;3. 18 mm pentru tineret porcin;4. 20 mm pentru scrofite după monta şi scroafe;(îi) latimea minima a barei de gratar trebuie să fie:1. 50 mm pentru purcei sugari şi purcei intarcati; şi2. 80 mm pentru tineret porcin, scrofite după monta şi scroafe. (3) Construirea sau montarea de instalaţii pentru legarea scroafelor şi scrofitelor este interzisa. De la data intrarii în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, legarea scroafelor şi scrofitelor este interzisa. (4) Scroafele şi scrofitele trebuie să fie tinute în grupuri, pe parcursul unei perioade începând cu 4 saptamani după monta şi până la o săptămâna înainte de data estimată a fatarii. Boxa în care este tinut grupul de scroafe trebuie să aibă laturile mai mari de 2,8 m lungime. Când sunt tinuti mai puţin de 6 indivizi într-un grup, boxa respectiva trebuie să aibă laturile mai mari de 2,4 m lungime. (5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), scroafele şi scrofitele crescute în exploatatii de mai puţin de 10 scroafe pot fi tinute individual, în timpul perioadei menţionate la alin. (4), cu condiţia ca acestea să se poată intoarce cu usurinta în boxele proprii. (6) Fără a se aduce atingere prevederilor cuprinse în anexa, scroafele şi scrofitele trebuie să aibă acces permanent la materiale ocupationale, respectandu-se cel puţin cerinţele relevante ale anexei menţionate anterior. (7) Scroafele şi scrofitele tinute în grupuri trebuie să fie hranite utilizandu-se un sistem ce asigura fiecarui individ accesul la hrana suficienta, chiar şi în situaţia în care sunt prezenţi concurenti pentru hrana. (8) Tuturor scroafelor în asteptare şi scrofitelor trebuie să li se asigure o cantitate suficienta de hrana de volum sau bogata în fibre, precum şi hrana energizanta, pentru a-şi satisface foamea şi ţinând cont de necesitatea de a mesteca a acestora. (9) a) Porcii care trebuie să fie tinuti în grupuri şi care sunt agresivi în mod special, au fost atacati de alti porci sau sunt bolnavi ori raniti pot fi tinuti temporar în boxe individuale. b) Boxa individuala utilizata trebuie să permită animalului să se roteasca cu usurinta, dacă acest lucru nu este în contradictie cu recomandarea medicului veterinar. (10) Prevederile alin. (1) lit. b), alin. (2), (4), (5), (6) şi alin. (9) lit. b) se aplică tuturor exploataţiilor nou-construite ori reconstruite sau date în folosinţă pentru prima dată după intrarea în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, iar începând cu 1 ianuarie 2013 aceste prevederi se aplică tuturor exploataţiilor.------------Alin. (10) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 57 din 28 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012. (11) Prevederile alin. (4) nu se aplică exploatatiilor cu mai puţin de 10 scroafe.  +  Articolul 4 (1) Condiţiile de creştere a porcilor trebuie să respecte prevederile generale stabilite în anexa la norma sanitară veterinară.------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 57 din 28 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012. (2) Autoritatea competenţa trebuie: a) să se asigure ca orice persoană fizica sau juridica care angajează sau recruteaza personal pentru a ingriji porcine a asigurat acestuia instructajul şi indrumarea asupra prevederilor relevante ale art. 3 şi ale anexei; b) să asigure cursuri corespunzătoare de instruire care să puna accentul în special pe aspecte de bunastare a animalelor.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor va verifica modul în care sunt aplicate şi respectate prevederile prezentei norme sanitare veterinare. Aceste inspecţii, ce pot fi efectuate şi cu ocazia unor controale efectuate în alte scopuri, trebuie să acopere, în fiecare an, un numar reprezentativ din punct de vedere statistic de sisteme de crestere diferite, utilizate în România. (2) La fiecare 2 ani, până în ultima zi lucratoare a lunii aprilie şi pentru prima data înainte de 30 aprilie 2008, Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să informeze Comisia Europeana cu privire la rezultatele inspecţiilor efectuate în ultimii 2 ani anteriori, în conformitate cu prezentul articol, incluzând numărul inspecţiilor efectuate raportat la numărul de exploatatii din teritoriul naţional.  +  Articolul 6Pentru a fi importate în România, animalele provenind din ţări terţe trebuie să fie însoţite de un certificat eliberat de autoritatea competentă din ţara respectivă, care să ateste că au beneficiat de standarde minime pentru protecţia porcinelor, similare celor aplicate animalelor de origine comunitară, în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 57 din 28 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012.  +  Articolul 7 (1) În cazul în care experţii veterinari ai Comisiei Europene efectuează controale la faţa locului pe teritoriul României, în măsura în care acest lucru este necesar pentru aplicarea uniformă a prezentei norme sanitare veterinare, autoritatea competentă acordă experţilor Comisiei tot sprijinul de care este nevoie pentru îndeplinirea misiunii lor; persoanele care efectuează aceste controale trebuie să pună în aplicare măsuri speciale de igienă personală, pentru a exclude orice risc de transmitere a bolilor. (2) Autoritatea competentă ia măsurile care se dovedesc necesare ca urmare a controlului respectiv. (3) În ceea ce priveşte relaţiile cu ţările terţe se aplică prevederile cap. III din Norma sanitară veterinară privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 243/2006, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 57 din 28 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012.  +  Articolul 7^1Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate să menţină sau să aplice dispoziţii mai stricte în ceea ce priveşte protecţia porcilor decât cele prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară şi trebuie să informeze Comisia Europeană cu privire la orice astfel de măsuri.------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 57 din 28 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012.  +  Articolul 8Anexa face parte integrantă din prezenta norma sanitara veterinara.  +  Anexa la norma sanitara veterinara  +  Capitolul I Condiţii generaleÎn completare la prevederile relevante ale anexei la Norma sanitara veterinara privind protectia animalelor de ferma, aprobata prin Ordinul presedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 75/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 25 august 2005, ce transpune în legislatia naţionala Directiva Consiliului 98/58/CE , trebuie să se aplice urmatoarele cerinţe:1. În partea de cladire în care porcii sunt tinuti în mod continuu trebuie să fie evitate niveluri de zgomot de peste 85dBA. Trebuie să fie evitat zgomotul constant sau brusc.2. Porcii trebuie tinuti în condiţii de iluminat cu o intensitate de cel puţin 40 lucsi, pentru o perioadă de minimum 8 ore pe zi.3. Adaposturile pentru porci trebuie construite astfel încât să permită animalelor: a) să aibă acces la o zona de odihnă confortabila din punct de vedere fizic şi termic, drenata şi curatata corespunzător şi care să permită tuturor animalelor să se odihneasca în acelasi timp; b) să se odihneasca şi să se ridice normal; c) sa vada alti porci. În săptămâna dinaintea datei estimate a fatarii şi în timpul fatarii, scroafele şi scrofitele pot fi tinute în afara razei vizuale a congenerelor.4. Fără a se lua în considerare prevederile art. 3 alin. (6) din norma sanitara veterinara, porcii trebuie să aibă acces permanent la o cantitate suficienta de material cum ar fi paie, fan, lemn rumegus, compost de ciuperci, turba sau un amestec din acestea care să nu le compromita sănătatea şi care să le permita activităţi adecvate de provocare a curiozitatii şi contactul cu acestea.5. Pardoseala trebuie să fie neteda, dar nealunecoasa, pentru a se preveni ranirea porcilor, şi astfel proiectata, construita şi mentinuta încât sa nu cauzeze raniri sau suferinte porcilor. Pardoseala trebuie să fie adecvata pentru marimea şi greutatea porcilor şi, dacă nu este asigurat asternut, sa formeze o suprafaţa rigida, plana şi stabila.6. Toţi porcii trebuie să fie hraniti cel puţin o dată pe zi. Atunci când porcii sunt hraniti în grupuri şi nu ad libitum (la discretie) sau printr-un sistem automat de hranire individuala a animalelor, fiecare porc trebuie să aibă acces la hrana în acelasi timp cu celelalte animale din grup.7. Toţi purceii în vârsta de peste doua saptamani trebuie să aibă acces permanent la o cantitate suficienta de apa proaspata.8. Toate procedurile destinate sa constituie o interventie efectuata pentru alte scopuri decat cele de terapie sau de diagnostic sau pentru identificarea porcilor în conformitate cu legislatia în domeniu şi care determina afectarea ori pierderea sensibilitatii unei părţi a corpului sau alterarea structurii osoase sunt interzise, cu urmatoarele excepţii: a) reducerea uniforma a coltilor purceilor sugari prin pilire sau taiere, efectuata nu mai tarziu de vârsta de 7 zile şi lasand o suprafaţa intacta şi neteda. Coltii vierilor pot fi redusi în lungime, atunci când este necesar, pentru a se preveni ranirea altor animale sau din motive de siguranţă; b) taierea parţială a cozii; c) castrarea porcilor masculi prin alte mijloace decat desirarea tesuturilor; d) aplicarea inelului nazal numai atunci când animalele sunt tinute în sisteme de crestere în aer liber şi în conformitate cu legislatia naţionala.Taierea cozilor şi reducerea coltilor nu trebuie să fie efectuate ca un procedeu de rutina, ci numai atunci când exista o dovadă clara ca au aparut leziuni ale mameloanelor scroafelor sau ale urechilor şi cozilor la ceilalti purcei. Înainte de efectuarea acestor proceduri trebuie să fie luate şi alte măsuri pentru a se preveni muscarea cozii şi alte vicii, luandu-se în considerare mediul şi densitatea animalelor. Din acest motiv trebuie să fie schimbate condiţiile de mediu şi sistemele de management inadecvate.Oricare dintre procedurile descrise anterior trebuie să fie efectuata numai de un medic veterinar sau de o persoană instruita, asa cum este prevăzut la art. 5 din norma sanitara veterinara, cu experienta în efectuarea tehnicilor în mod practic, cu mijloace corespunzătoare şi în condiţii igienice.Dacă se practica castrarea sau taierea cozilor după vârsta de 7 zile, aceasta trebuie efectuata numai sub anestezie şi analgezie prelungita şi numai de un medic veterinar.  +  Capitolul II Dispozitii specifice pentru diferite categorii de porcineA. VieriBoxele pentru vieri trebuie construite şi situate în asa fel încât să permită acestora să se roteasca, să se miroasa, să se auda şi să se vada între ei. Suprafaţa de pardoseala libera disponibila pentru un vier adult trebuie să fie de cel puţin 6 mp. Atunci când boxa este folosita şi pentru monta naturala, suprafaţa pardoselii disponibila pentru un vier adult trebuie să fie de cel puţin 10 mp, iar boxa trebuie să nu prezinte niciun obstacol.Începând cu data aderarii României la Uniunea Europeana, aceasta prevedere trebuie să se aplice tuturor exploatatiilor.B. Scroafe şi scrofite1. Trebuie să fie luate măsuri pentru a se reduce pe cat posibil agresiunea în grup.2. Dacă este necesar, scrofitele şi scroafele gestante trebuie să fie tratate pentru paraziti interni şi externi, iar când sunt transferate în spatiile special amenajate pentru fatare acestea sunt spalate pe tot corpul.3. În săptămâna anterioara datei preconizate a fatarii, scroafelor şi scrofitelor trebuie să li se repartizeze material adecvat pentru culcus, în cantitate suficienta, cu excepţia cazului în care, din punct de vedere tehnic, nu este fezabil pentru sistemul de evacuare a purinei utilizate în unitate.4. În spatele scroafelor şi scrofitelor trebuie să fie disponibila o zona libera, pentru a facilita fatarea naturala sau asistată.5. Atunci când scroafele sunt tinute libere, boxele de fatare trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de protecţie a purceilor, cum ar fi bare despartitoare pentru fatare.C. Purcei sugari1. O parte din suprafaţa totala a pardoselii, suficienta pentru a permite animalelor să se odihneasca împreună în acelasi timp, trebuie să fie solida sau acoperita cu un strat izolator ori cu un asternut din paie sau orice alt material adecvat.2. Când se utilizeaza o boxa de fatare, purceii sugari trebuie să aibă suficient spatiu pentru a putea fi alaptati fără dificultate.3. Purceii nu trebuie să fie intarcati la mai puţin de 28 de zile, cu excepţia cazului în care bunastarea sau sănătatea femelei ori a purceilor sugari ar fi afectată în mod nefavorabil.Purceii pot fi intarcati cu până la 7 zile mai devreme, dacă acestia sunt mutati în adaposturi speciale care sunt depopulate, curatate temeinic şi dezinfectate înainte de introducerea unui nou grup şi care sunt separate de adaposturile în care sunt tinute scroafele, pentru a se diminua pe cat posibil transmiterea de boli la purceii sugari.D. Purcei intarcati şi tineret porcin1. Atunci când porcii sunt tinuti în grupuri, trebuie să fie luate măsuri pentru a se preveni luptele ce depasesc comportamentul normal.2. Acestia trebuie tinuti în grupuri, cu evitarea amestecarii purceilor provenind de la scroafe diferite. Dacă purceii care nu sunt familiarizati unul cu altul trebuie să fie amestecati, aceasta trebuie să se faca la o vârsta cat mai frageda, de preferat înainte de sau cu până la o săptămâna după intarcare. Când porcii sunt amestecati, trebuie să li se asigure posibilitatea de a se feri şi a se ascunde unii de altii.3. Atunci când apar semne de lupta violenta, cauzele trebuie să fie cercetate imediat şi trebuie luate măsuri corespunzătoare cum ar fi asigurarea de cantitati mari de paie, dacă este posibil, sau alte materiale ocupationale pentru acestia. Animalele expuse riscului de a fi agresate sau cele agresive în mod deosebit trebuie să fie tinute separat de grup.4. Utilizarea de medicamente tranchilizante cu scopul de a se facilita amestecarea trebuie limitata la condiţii excepţionale şi numai după consultarea unui medic veterinar.----------