ORDIN nr. 3.298 din 28 august 2012pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 20 septembrie 2012    În baza prevederilor art. 52 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 pct. IV subpct. 30 şi 31 din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,în temeiul art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală Autoritatea pentru inundaţii şi managementul apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor prin Direcţia amenajarea bazinelor hidrografice şi Administraţia Naţională "Apele Române" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Pentru analiza dosarelor şi emiterea certificatelor de atestare se percep tarife aprobate prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor care se virează în contul deschis de Ministerul Mediului şi Pădurilor la Trezoreria Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.671/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 5 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbBucureşti, 28 august 2012.Nr. 3.298.  +  AnexăREGULAMENT 28/08/2012