HOTĂRÂRE nr. 924 din 12 septembrie 2012pentru modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:1. La articolul 25, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru premierea rezultatelor obţinute de sportivii români la Jocurile Paralimpice de la Londra 2012, nivelul premiilor va fi cel prevăzut pentru performanţele obţinute de sportivii români la jocurile olimpice. (6) Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român poate aproba premierea suplimentară a sportivilor care au obţinut locurile I-VI la JocurileParalimpice şi a antrenorilor acestora, cu o sumă de până la 30% din valoarea premiului acordat conform alin. (5)."2. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Premiile pentru recordurile olimpice se finanţează din bugetul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, cele pentru recordurile mondiale, europene şi pentru recordurile paralimpice din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, iar cele pentru recordurile naţionale din bugetul federaţiilor sportive naţionale."3. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma "persoane cu handicap" se înlocuieşte cu sintagma "persoane cu dizabilităţi".PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 12 septembrie 2012.Nr. 924.----