HOTĂRÂRE nr. 912 din 5 septembrie 2012pentru modificarea art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 14 septembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 14 din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 18 iulie 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Autoritatea se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Daniel ChiţoiuPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Bogdan Cristian NicaMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 5 septembrie 2012.Nr. 912.--------