HOTĂRÂRE nr. 802 din 30 septembrie 1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 15 octombrie 1999  În temeiul art. 103 alin. (2) din titlul VI - Regimul juridic al garanțiilor reale mobiliare - din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice,Guvernul României hotărăște:  +  Articolul UNICSe adopta Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul justiției,
  Valeriu Stoica
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Aristotel Ungureanu,
  secretar de stat
   +  AnexaREGULAMENTpentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare