HOTĂRÂRE nr. 908 din 5 septembrie 2012pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 13 septembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 12, după alineatul (12) se adaugă trei noi alineate, alineatele (13)-(15), cu următorul cuprins:"(13) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se organizează şi funcţionează Unitatea de implementare a proiectului «Improving Energy Efficiency în Low-Income Households and Communities în România», denumită în continuare UIP, pentru implementarea/administrarea/supervizarea proiectului finanţat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. (14) Structura organizatorică, numărul de personal, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare pentru UIP se aprobă prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului privind înfiinţarea UIP. (15) Ministrul dezvoltării regionale şi turismului numeşte personalul UIP şi stabileşte competenţele conducătorului acesteia, în condiţiile legii."2. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIAplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Iulian Matache,secretar de statMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 5 septembrie 2012.Nr. 908.  +  Anexa -----(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 )*Font 7*                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ               a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului                                                     ┌──────────┐ ┌────────────────────────────────────────┐                                                     │ │ ┌────────────────┐ │Numărul maxim de posturi - 747, exclusiv│                                                     │ MINISTRU ├────┤Cabinet ministru│ │demnitarii şi posturile aferente │                                                     │ │ └────────────────┘ │cabinetului ministrului │                                                     └────┬─────┘ └────────────────────────────────────────┘                                                          │    ┌────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐    │Corpul de Control al Ministrului***)├────────────────┼───────────┤ Consilier diplomatic │    └────────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘    ┌────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐    │ Audit Intern***) ├────────────────┼───────────┤ Consiliul consultativ │    └────────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘    ┌────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐    │Centrul operativ pentru situaţii de ├────────────────┼───────────┤ Colegiul Ministerului │    │ urgenţă***) │ │ └────────────────────────────────┘    └────────────────────────────────────┘ │ ┌────────────────────────────────┐    ┌────────────────────────────────────┐ │ │Unităţi de management/Unităţi de│    │ Unitatea de politici publice**) ├────────────────┼───────────┤ coordonare a Proiectelor*) │    └────────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘    ┌────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐    │ Direcţia de comunicare, relaţii ├────────────────┼───────────┤ Unitate de implementare a │    │ externe şi protocol │ │ │ proiectului*) │    └────────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘                ┌─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────┴───────────────┐ ┌──────────────┴───────────────┐ ┌──────────────┴───────────────┐ │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ ├──────────────────────────────┤ ├──────────────────────────────┤ ├──────────────────────────────┤ │CABINETUL SECRETARULUI DE STAT│ │CABINETUL SECRETARULUI DE STAT│ │CABINETUL SECRETARULUI DE STAT│ └──────────────┬───────────────┘ └──────────────┬───────────────┘ └──────────────┬───────────────┘                └─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┘                                                 ┌────────┴────────┐ ┌---------------------------------┐                                                 │ ├───────────────┐ | Legendă: |                                                 │SECRETAR GENERAL │ ┌─────────────┴──────────────┐ | *) Se organizează, conform |                                                 │ │ │ Secretariat General***) │ | legislaţiei în vigoare, prin|                                                 └────────┬────────┘ ├────────────────────────────┤ | ordin al ministrului |                                                          │ │ Gestiunea şi protecţia │ | **) Se organizează la nivel de |                                                          │ │informaţiilor clasificate**)│ | compartiment |                                                          │ └────────────────────────────┘ |***) Se organizează la nivel de |                                                          │ | serviciu/birou |                                                          │ └---------------------------------┘                                                          │                 ┌──────────────────┐ │ ┌──────────────────┐                 │ SECRETAR GENERAL │ │ │ SECRETAR GENERAL │                 │ ADJUNCT │ │ │ ADJUNCT │                 └────────┬─────────┘ │ └─────────┬────────┘                          └───────────────────────────────┼───────────────────────────────────┘                                                          │      ┌─────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────┴┬────┬─────┬────┬─────────┬─────────┬──────┬────┬──────┬────┬─────────┐ ┌────┴──────┐┌─────┴─────┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌───┴────┐│┌───┴────┐│┌───┴────┐┌───┴────┐┌───┴─────┐│┌───┴─────┐│┌───┴────┐┌───┴────┐ │ Direcţia ││ Direcţia ││Direcţia││Direcţia││Direcţia│││Direcţia│││Direcţia││Direcţia││Direcţia │││Direcţia │││Direcţia││Direcţia│ │ generală ││ Generală ││generală││generală││generală│││generală│││generală││generală││generală │││generală │││generală││generală│ │cooperare ││Autoritatea││autori- ││consta- ││control │││juridică│││finanţe ││achizi- ││lucrări │││dezvolta-│││control ││turism │ │teritorială││ de ││zare şi ││tare şi ││de prim │││ │││ şi ││ţii ││publice │││re teri- │││şi auto-││ │ │ europeană ││Management-││ plăţi ││stabi- ││ nivel │││ │││contabi-││publice ││ │││torială │││rizare ││ │ │ ││Programul ││programe││lire ││ │││ │││litate ││ şi ││ │││ │││în ││ │ │ ││Operaţional││ ││nereguli││ │││ │││publică ││adminis-││ │││ │││turism ││ │ │ ││Regional ││ ││fonduri ││ │││ │││ ││trativ ││ │││ │││ ││ │ │ ││ ││ ││europene││ │││ │││ ││ ││ │││ │││ ││ │ └────┬──────┘└─────┬─────┘└────┬───┘└────────┘└────────┘│└────────┘│└────────┘└────────┘└──┬──────┘│└─────────┘│└────────┘└───┬────┘      │ │ │ │ │ │ │ │ │   ┌──┴───┐ ┌──┴────┐ │ │ │ │ │ │ ┌───────┼──────┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐┌──┴──┐ ┌──┴──┐ ┌─┴──┐ ┌┴───┐ ┌───┴┐ ┌──┴───┐┌──┴───┐ ┌─┴──┐┌──┴───┐┌──┴──┐┌──┴───┐ │Di- │ │Di- ││Di- │ │Di- │ │Di- │ │Con-│ │Di- │ │Direc-││Direc-│ │Di- ││Direc-││Di- ││Direc-│ │rec-│ │rec-││rec- │ │rec- │ │rec-│ │trol│ │rec-│ │ţia ││ţia │ │rec-││ţia ││rec- ││ţia │ │ţia │ │ţia ││ţia │ │ţia │ │ţia │ │fi- │ │ţia │ │infra-││tehni-│ │ţia ││infra-││ţia ││promo-│ │im- │ │coo-││pla- │ │mo- │ │au- │ │nan-│ │re- │ │stru- ││că │ │ges-││stru- ││ma- ││vare, │ │ple-│ │pe- ││nifi-│ │ni- │ │to- │ │ciar│ │sur-│ │tură ││con- │ │tio-││tură ││na- ││marke-│ │men-│ │rare││care │ │to- │ │ri- │ │pre-│ │se │ │urba- ││struc-│ │nare││turis-││ge- ││ting │ │tare│ │te- ││mana-│ │ri- │ │za- │ │ven-│ │uma-│ │nă şi ││ţii │ │fon-││tică ││ment ││şi │ │pro-│ │ri- ││ge- │ │zare │ │re, │ │tiv │ │ne │ │rurală││ │ │duri││ ││brand││produ-│ │gra-│ │to- ││ment │ │pro- │ │ve- │ │pro-│ │ │ │ ││ │ │co- ││ ││ ││se tu-│ │me │ │ri- ││POR │ │grame│ │ri- │ │gra-│ │ │ │ ││ │ │mu- ││ ││ ││risti-│ │ │ │ală ││ │ │şi │ │fi- │ │me │ │ │ │ ││ │ │ni ││ ││ ││ce │ │ │ │în- ││ │ │pro- │ │care│ │***)│ │ │ │ ││ │ │tare││ ││ ││inova-│ │ │ │ter-││ │ │iecte│ │a- │ │ │ │ │ │ ││ │ │pen-││ ││ ││tive │ │ │ │na- ││ │ │ │ │chi-│ │ │ │ │ │ ││ │ │tru ││ ││ ││ │ │ │ │ţio-││ │ │ │ │zi- │ │ │ │ │ │ ││ │ │tu- ││ ││ ││ │ │ │ │nală││ │ │ │ │ţii │ │ │ │ │ │ ││ │ │rism││ ││ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │pu- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │bli-│ │ │ │ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ce │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │ └────┘ └────┘└─────┘ └─────┘ │Pro-│ └────┘ └────┘ └──────┘└──────┘ └────┘└──────┘└─────┘└──────┘                              │gra-│                              │mul │                              │ope-│                              │ra- │                              │ţio-│                              │nal │                              │re- │                              │gio-│                              │nal │                              └────┘-------