ORDIN nr. 761 din 31 iulie 2012privind modificarea anexei nr. 4 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011, precum şi pentru abrogarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 761 din 31 iulie 2012
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Nr. 5.675 din 10 septembrie 2012
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 13 septembrie 2012    Văzând Referatul de aprobare al Ministerului Sănătăţii nr. CV. 2.849/2012 şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 732/2012,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emit prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 4 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/ 1.668/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexa nr. 7 "Normarea personalului medico-sanitar în cabinetele medicale din grădiniţele şi unităţile şcolare din mediul urban, precum şi din unităţile de învăţământ superior" la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul IIIDirecţia de sănătate publică şi control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene şi Primăria Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Vasile CepoiMinistrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Ecaterina Andronescu  +  Anexa (Anexa nr. 4 la metodologie)Normarea personalului medical din unităţile de învăţământNormarea personalului medical din unităţile de învăţământ se realizează după cum urmează:I. Grădiniţe: a) grădiniţe cu program normal (8,00-12,00) - 100 de preşcolari (5 grupe)/unitate:- 1/2 normă post asistent medical/unitate;- 1/4 normă post medic/unitate; b) grădiniţe cu program prelungit:● grădiniţe cu mai puţin de 100 de preşcolari (1-5 grupe)/unitate:- un post asistent medical/unitate;- 1/4 normă post medic/unitate;● grădiniţe cu mai mult de 100 de preşcolari/unitate:- două posturi asistent medical (asigurare două ture);- 1/4 normă post medic/unitate; c) grădiniţele cu program săptămânal:● grădiniţe cu mai puţin de 60 de preşcolari/unitate:- 3 norme post asistent medical/unitate (o asistentă medicală în tura I, o asistentă medicală în tura II şi o asistentă medicală în tura III);- 1/4 normă post medic/unitate;● grădiniţe cu mai mult de 60 de preşcolari/unitate:- 4 norme post asistent medical/unitate (două asistente medicale în tura I, o asistentă medicală în tura II şi o asistentă medicală în tura III);- 1/4 normă post medic/unitate.II. Şcoli: a) şcolile cu mai puţin de 100 de elevi/unitate - 1/2 normă post asistent medical; b) şcolile cu 101-999 de elevi/unitate - o normă post asistent medical; c) şcolile cu mai mult de 1.000 de elevi/unitate - două norme post asistent medical (un asistent medical/tură); d) şcolile cu mai puţin de 300 de elevi/unitate - 1/4 normă post medic; e) şcolile cu 301-999 de elevi/unitate - 1/2 normă post medic; f) şcolile cu mai mult de 1.000 de elevi/unitate - o normă post medic; g) şcoli cu mai mult de 2.500 de elevi/unitate:- o normă post medic dentist;- o normă post asistentă medicală de stomatologie.III. Unităţi de învăţământ superior: a) unităţi de învăţământ cu mai mult de 3.000 de studenţi - o normă post medic; b) unităţi de învăţământ cu mai mult de 1.500 de studenţi - o normă post asistentă medicală; c) unităţi de învăţământ cu mai mult de 2.500 de studenţi - o normă post medic dentist; d) unităţi de învăţământ cu mai mult de 2.500 de studenţi - o normă post asistentă medicală de stomatologie.----