HOTĂRÂRE nr. 901 din 1 septembrie 2012pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2011 privind înfiinţarea Centrului de Traumatologie-Toxicologie "Sf. Ioan" Iaşi şi pentru abrogarea poziţiei nr. 47^1 a punctului II al literei A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 13 septembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 974/2011 privind înfiinţarea Centrului de Traumatologie-Toxicologie "Sf. Ioan" Iaşi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 11 octombrie 2011.  +  Articolul IISe abrogă poziţia nr. 47^1 a punctului II al literei A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IIICentrul de Traumatologie-Toxicologie "Sf. Ioan" Iaşi, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu sediul în municipiul Iaşi, str. General Berthelot nr. 2, îşi încetează existenţa. Structurile de profil prevăzute la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 974/2011, împreună cu patrimoniul şi personalul aferent, rămân în structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Vasile CepoiViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 1 septembrie 2012.Nr. 901.--------