ORDIN nr. 1.422 din 16 mai 2012pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Nr. 1.422 din 16 mai 2012
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 192 din 2 august 2012
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 12 septembrie 2012    Având în vedere dispoziţiile art. 21 lit. b) şi ale art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005,în temeiul art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale*),----------- Notă *) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 132/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 19 iulie 2012.ministrul mediului şi pădurilor şi ministrul administraţiei şi internelor emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, prevăzut în anexa**) care face parte integrată din prezentul ordin.------------- Notă **) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Structurile de la nivel central şi local implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 638/420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 30 mai 2005, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru administraţie,Victor Paul Dobre  +  AnexăREGULAMENT 16/05/2012