ORDONANŢĂ nr. 38 din 30 ianuarie 2003 (*actualizată*)privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor(actualizată până la data de 1 ianuarie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------In temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţa.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplica funcţionarilor publici cu statut special, denumiţi în continuare politisti, din unităţile Ministerului de Interne aflate sub incidenta Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului.  +  Capitolul II Salarizarea politistilor şi drepturile băneşti ale elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea politistilor  +  Secţiunea 1 Abrogată------------Secţiunea 1 din Cap. II a fost abrogată de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 2Abrogat.------------Art. 2 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 3Abrogat.------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 4Abrogat.------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 5Abrogat.------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 6Abrogat.------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 7Abrogat.------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 8Abrogat.------------Art. 8 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 9Abrogat.------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 10Abrogat.------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 11Abrogat.------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 12Abrogat.------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 13Abrogat.------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Secţiunea a 2-a Indemnizaţii, sporuri, premii, prime şi alte drepturi băneşti ale politistilor  +  Articolul 14Abrogat.------------Art. 14 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 15Abrogat.------------Art. 15 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 16Abrogat.------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 17Abrogat.------------Art. 17 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 18Abrogat.------------Art. 18 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 19Abrogat.------------Art. 19 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 20Abrogat.------------Art. 20 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 21Abrogat.------------Art. 21 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 22Abrogat.------------Art. 22 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 23Abrogat.------------Art. 23 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 24Abrogat.--------------Art. 24 a fost abrogat de pct. 6 al art. 49, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 25Abrogat.-------------Art. 25 a fost abrogat de pct. 3 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 26Abrogat.------------Art. 26 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 27Abrogat.------------Art. 27 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 28Abrogat.------------Art. 28 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 29 (1) Abrogat.------------Alin. (1) al art. 29 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. (2) In caz de deces al poliţistului, se acordă un ajutor suplimentar, în condiţiile stabilite prin Legea nr. 360/2002privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006. (3) Despăgubirile şi ajutorul prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează în raport cu salariul de baza brut al politistilor şi urmează acelaşi regim fiscal al despăgubirilor acordate personalului militar.  +  Articolul 30Abrogat.------------Art. 30 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 31Abrogat.------------Art. 31 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 32Abrogat.------------Art. 32 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 33Abrogat.------------Art. 33 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 34Abrogat.------------Art. 34 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile băneşti cuvenite politistilor pe timpul studiilor şi în alte situaţii  +  Articolul 35Abrogat.------------Art. 35 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 36Abrogat.------------Art. 36 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 36^1Abrogat.------------Art. 36^1 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 37 (1) Poliţiştii, pe timpul cat se afla în delegare, detaşare, incapacitate temporară de munca, concediu de odihna, concediu de maternitate şi alte concedii plătite care se acorda în baza dispoziţiilor legale în vigoare, primesc salariile de baza şi celelalte drepturi băneşti avute. In cazul în care detaşarea se face pe un post cu un nivel de salarizare superior, poliţiştii beneficiază de salariul funcţiei respective şi de celelalte drepturi băneşti legal cuvenite. (2) Abrogat.------------Alin. (2) al art. 37 a fost abrogat de lit. h) a art. 39, Cap. IV din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010. (3) Politistilor ale căror raporturi de serviciu au încetat sau care au decedat înainte de a fi efectuat concediul de odihna li se compensează în bani concediul neefectuat, în raport cu salariul de baza avut în luna în care s-a petrecut schimbarea poziţiei de activitate, respectiv decesul. (4) Poliţistul, pe timpul concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, beneficiază de indemnizaţia prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare. Perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta.------------Alin. (4) al art. 37 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006. (5) Poliţistul, pe timpul concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, beneficiază de o indemnizaţie stabilită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare.------------Alin. (5) al art. 37 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.  +  Articolul 38Poliţiştii care au efectuat concediul de odihnă în anul în curs, înainte de data încetării raporturilor de serviciu, dacă aceasta a avut loc în baza art. 58 lit. d) şi art. 69 alin. (1) lit. d), f), g), h), i), k) sau l) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vor restitui o cotăparte din salariul de bază pentru indemnizaţia de concediu de odihnă încasată necuvenit.------------Art. 38 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004.  +  Articolul 39Abrogat.------------Art. 39 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Secţiunea a 4-aAbrogată.------------Secţiunea a 4-a din Cap. II a fost abrogată de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 40Abrogat.------------Art. 40 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Secţiunea a 5-aAbrogată.------------Secţiunea a 5-a din Cap. II a fost abrogată de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 41Abrogat.------------Art. 41 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 42Abrogat.------------Art. 42 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 43Abrogat.------------Art. 43 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 44Abrogat.------------Art. 44 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 45Abrogat.------------Art. 45 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 46Abrogat.------------Art. 46 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 47Abrogat.------------Art. 47 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 48Abrogat.------------Art. 48 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 49Abrogat.------------Art. 49 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 50Abrogat.------------Art. 50 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 51Abrogat.------------Art. 51 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 52Poliţiştii care, potrivit reglementărilor specifice, sunt obligaţi sa locuiască în locuinţele de intervenţie, de serviciu ori de protocol sunt scutiţi de plata chiriei.  +  Articolul 53Abrogat.------------Art. 53 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 54Abrogat.------------Art. 54 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 55Alte drepturi specifice politistilor sunt cuprinse în anexa nr. 5.  +  Articolul 56Poliţiştii trimişi în delegare pe o durata mai mare de 30 de zile neîntrerupte în aceeaşi localitate pot primi, în cazuri excepţionale, cu aprobarea prealabilă a conducătorului unităţii, indemnizaţia de delegare integrala pe toată durata delegării.  +  Articolul 57Acordarea drepturilor băneşti reglementate prin prezenta ordonanţa se face în limita fondurilor bugetare aprobate anual unităţilor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 58Pe timp de mobilizare sau război se aplica prevederile prezentei ordonanţe, precum şi unele reglementări specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 59Abrogat.------------Art. 59 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 60Abrogat.------------Art. 60 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:──────────────Ministru de interne,Ioan Rusp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Razvan Ionut Cirica,secretar de statBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 38.  +  Anexa 1NOTA :1. Poliţiştii care, prin reorganizarea unităţilor prevăzute la art. 1 din ordonanţa, au fost numiţi în funcţii inferioare beneficiază pe o durata de 6 luni de salariul de baza al funcţiei pe care au îndeplinit-o, cu excepţia indemnizaţiei de conducere.------------Anexa 1, cu excepţia pct. 1 al notei, a fost abrogată de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Anexa 2Abrogată.------------Anexa 2 a fost abrogată de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Anexa 3Abrogată.------------Anexa 3 a fost abrogată de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Anexa 4REGLEMENTĂRIprivind salarizarea poliţiştilor care îndeplinesc funcţiiîn afara Ministerului Administraţiei şi Internelorşi la regiile autonome sau la societăţile comerciale proprii--------------Titlul anexei 4 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004.3. Drepturile băneşti cuvenite pe timpul incapacităţii temporare de munca, al concediilor de odihna, invoirilor, precum şi pe timpul deplasărilor în interesul serviciului sau în caz de mutare se acorda potrivit reglementărilor care se aplica în unităţile de poliţie şi se achită din fondurile unităţilor unde sunt detaşaţi.------------Anexa 4, cu excepţia pct. 3, a fost abrogată de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Anexa 5ALTE DREPTURIspecifice politistilor2. In cazuri cu totul excepţionale, când nevoia justificată a muncii o cere, poliţiştii pot călători cu orice tren, la orice clasa, cu vagon de dormit şi cu orice alt mijloc de transport, numai cu aprobarea prealabilă a comandantilor (sefilor) de unităţi, care răspund personal de aceasta.3. Guvernul României este abilitat sa stabilească şi alte drepturi specifice politistilor, prevăzute în prezenta ordonanţa.------------Anexa 5, cu excepţia pct. 2 şi 3, a fost abrogată de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.-------