ORDONANŢĂ nr. 21 din 23 august 2012pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 30 august 2012    Având în vedere faptul că prin Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice au fost aduse importante modificări regimului juridic aplicabil activităţilor de emitere, transmitere şi arhivare a facturilor electronice, iar adaptarea acestor activităţi la noile cerinţe legale presupune modificarea infrastructurilor tehnice existente,luând în considerare faptul că Legea nr. 148/2012 nu prevede existenţa unei perioade tranzitorii, iar termenul cuprins între publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrarea în vigoare a dispoziţiilor sale este prea scurt pentru modificarea infrastructurilor tehnice existente,ţinând cont de faptul că operatorii economici care desfăşoară activităţi de emitere, transmitere şi arhivare electronică au nevoie de o perioadă suficientă de timp pentru adaptarea infrastructurilor tehnice existente la noul cadru juridic,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICAplicarea dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2012, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2013.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuGuvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 23 august 2012.Nr. 21.-------