ORDIN nr. 1.305 din 10 august 2012privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 27 august 2012  În temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 846/2007 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 28 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Valentin Răducu Preda,secretar de statBucureşti, 10 august 2012.Nr. 1.305.  +  Anexa TARIFEpercepute de Regia Autonomă "AutoritateaAeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilorpentru care i-au fost delegate competenţe de cătreMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii  +  Capitolul 1 Certificarea/Autorizarea operatorilor aerieniA. Tarife
    Nr. crt.Denumirea prestaţieiTarifulModul de plată/ Observaţii
    U.M.Valoarea
    12345
    1.1Certificarea operatorilor de transport aerian public (AOC)      
    1.1.1Certificarea iniţială      
    1.1.1.1Tarif fix (stabilit în funcţie de tipul de aeronavă cu cea mai mare masă maximă la decolare):euro/certificat   la depunerea cererii
    a)Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)   2.000  
    b)Avioane între 5,7 tone şi 15 tone (inclusiv)   3.000  
    c)Avioane între 15 tone şi 40 tone (inclusiv)   5.000  
    d)Avioane peste 40 tone   6.000  
    e)Elicoptere monomotor   1.200  
    f)Elicoptere multimotor   1.800  
    g)Elicoptere multimotor operaţiuni maritime   2.000  
    1.1.1.2Tarife adiţionale      
    1.1.1.2.1Tarif adiţional în funcţie de structura flotei de aeronave:euro/tip aeronavă   la emiterea AOC
    a)Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)   800  
    b)Avioane între 5,7 tone şi 15 tone (inclusiv)   1.600  
    c)Avioane între 15 tone şi 40 tone (inclusiv)   2.400  
    d)Avioane peste 40 tone   4.000  
    e)Elicoptere monomotor   960  
    f)Elicoptere multimotor   1.440  
    g)Elicoptere multimotor operaţiuni maritime   1.600  
    1.1.1.2.2Tarif adiţional în funcţie de specificaţiile de operare     la emiterea AOC
    1.1.1.2.2.1Tipuri de operaţiunieuro/tip de operaţiune şi tip aeronavă    
      A1 - Transport pasageri      
    a)Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)   50  
    b)Avioane între 5,7 tone şi 15 tone (inclusiv)   100  
    c)Avioane între 15 tone şi 40 tone (inclusiv)   200  
    d)Avioane peste 40 tone   300  
    e)Elicoptere monomotor   50  
    f)Elicoptere multimotor   50  
    g)Elicoptere multimotor operaţiuni maritime   75  
      A2 - Cargo      
    h)Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)   50  
    i)Avioane între 5,7 tone şi 15 tone (inclusiv)   100  
    j)Avioane între 15 tone şi 40 tone (inclusiv)   200  
    k)Avioane peste 40 tone   300  
    l)Elicoptere monomotor   50  
    m)Elicoptere multimotor   50  
    n)Elicoptere multimotor operaţiuni maritime   75  
    o)A3 - Servicii medicale de urgenţă   300  
    1.1.1.2.2.2Zone de operareeuro/zonă de operare100  
    1.1.1.2.2.3Autorizări speciale:euro/tip de aeronavă    
    a)Operaţiuni cu vizibilitate redusă (LVO)   500  
    b)Operaţiuni în condiţii cu specificaţii minime de performanţe de navigaţie (MNPS)   350  
    c)Operaţiuni pe rază extinsă cu avioane cu două motoare (ETOPS)   750  
    d)Operaţiuni de navigaţie aeriană Basic/Precision (BRNAV/PRNAV)   350  
    e)Operaţiuni în spaţiu aerian delimitat cu minimă de separare verticală redusă (RVSM)   350  
    f)Operaţiuni în zone cu altimetrie metrică   50  
    g)Transportul aerian al bunurilor periculoase   750  
    1.1.2Modificarea certificatului de operator aerian     la emiterea AOC
    1.1.2.1Introducerea de noi tipuri de aeronave:euro/tip de aeronavă    
    a)Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)   900  
    b)Avioane între 5,7 tone şi 15 tone (inclusiv)   1.800  
    c)Avioane între 15 tone şi 40 tone (inclusiv)   2.700  
    d)Avioane peste 40 tone   4.500  
    e)Elicoptere monomotor   1.080  
    f)Elicoptere multimotor   1.620  
    g)Elicoptere multimotor operaţiuni maritime   1.800  
    1.1.2.2Introducerea de noi aeronave de acelaşi tip cu cele deja înscrise în AOC:euro/aeronavă    
    a)Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)   100  
    b)Avioane între 5,7 tone şi 15 tone (inclusiv)   160  
    c)Avioane între 15 tone şi 40 tone (inclusiv)   230  
    d)Avioane peste 40 tone   300  
    e)Elicoptere monomotor   100  
    f)Elicoptere multimotor   160  
    g)Elicoptere multimotor operaţiuni maritime   230  
    1.1.2.3Modificarea specificaţiilor de operare (se aplică tarifele corespunzătoare de la pct. A.1.1.1.2.2.3)      
    1.1.2.4Modificarea datelor de identificare a operatorului aerian (nume, sediu social, adresă etc.)euro/modificare100la depunerea cererii
    1.1.2.5Modificarea listei persoanelor acceptate în posturi manageriale obligatoriieuro/persoană200la emiterea AOC
    1.1.3Supravegherea menţinerii condiţiilor de certificare:      
    1.1.3.1Tarif în funcţie de structura flotei operate:euro/an şi aeronavă   până la sfârşitul lunii ianuarie pentru fiecare an sau fracţiune de an pentru care se solicită menţinerea valabilităţii certificatului de autorizare ori, după caz, până la data expirării autorizării, care este scadentă prima
    a)Avioane sub 5,7 tone (inclusiv)   300
    b)Avioane între 5,7 tone şi 15 tone (inclusiv)   500
    c)Avioane între 15 tone şi 40 tone (inclusiv)   800
    d)Avioane peste 40 tone   1.000
    e)Elicoptere monomotor   350
    f)Elicoptere multimotor   450
    g)Elicoptere multimotor operaţiuni maritime   500
    1.1.3.2Tarif în funcţie de autorizările speciale deţinute pentru:euro/an şi tip de aeronavă    
    a)Operaţiuni în condiţii de vizibilitate redusă (LVO)   500până la sfârşitul lunii ianuarie pentru fiecare an sau fracţiune de an pentru care se solicită menţinerea valabilităţii certificatului de autorizare ori, după caz, până la data expirării autorizării, care este scadentă prima
    b)Operaţiuni în condiţii MNPS   350
    c)Operaţiuni în condiţii ETOPS   750
    d)Operaţiuni BRNAV/PRNAV   350
    e)Operaţiuni în spaţiu RVSM   350
    f)Operaţiuni în zone cu altimetrie metrică   50
    g)Transportul aerian al bunurilor periculoase   750
    1.1.4Supravegherea asigurării de către operator a siguranţei operării aeronavelor     lunar, până la sfârşitul lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea
    1.1.4.1Pentru operatori aerieni de transport public cu aeronave având masa de decolare sub 15.000 kg:     * Tariful minim aplicabil pe an/aeronavă se plăteşte până la sfârşitul lunii ianuarie a anului calendaristic următor anului în care a fost valabil documentul de autorizare.
    a)Până la 10 locuri pentru pasageri sau până la 1,2 t marfăeuro/ora de zbor1,00 (dar nu mai puţin de 300 euro/an aeronavă)
    b)Între 11 şi 20 de locuri pentru pasageri sau între 1,2 şi 2,4 t marfăeuro/ora de zbor1,25 (dar nu mai puţin de 400 euro/an aeronavă)
    c)Peste 20 de locuri pentru pasageri sau peste 2,4 t marfăeuro/ora de zbor1,85 (dar nu mai puţin de 600 euro/an aeronavă)
    1.1.4.2Pentru operatori aerieni de transport public cu aeronave având masa de decolare peste 15.000 kg, care execută:      
    a)Transport de pasagerieuro/1.000 pasageri per km - zburat0,1  
    b)Transport de marfăeuro/1.000 tone per km - zburat0,25  
    1.1.5Aprobarea închirierii de aeronave în sistem "wet"euro/aeronavă şi lună sau fracţiune de lună100la depunerea cererii
    1.1.6Eliberarea unui duplicat după certificatul de operator aerianeuro/certificat50la emiterea duplicatului (a se vedea cap. 12 "Condiţii generale de aplicare a tarifelor" pct. 1
    1.2Autorizarea operatorilor aerieni (AOA)      
    1.2.1Autorizarea iniţială      
    1.2.1.1Tarif fix (Include maximum 3 tipuri de operaţiuni de lucru aerian)euro/autorizare1.000la depunerea cererii
    1.2.1.2Tarife adiţionale:     la emiterea AOA
    a)Tarif adiţional în funcţie de structura parcului de aeronaveeuro/tip de aeronavă800  
    b)Tarif adiţional în funcţie tipurile de operaţiuni suplimentareeuro/operaţiune50  
    1.2.2Modificarea autorizaţiei de operator aerian:      
    a)Modificarea prin introducerea de noi tipuri de aeronaveeuro/tip de aeronavă800la emiterea AOA
    b)Modificarea prin introducerea de aeronave de acelaşi tip cu cele înscrise deja în AOAeuro/aeronavă50la emiterea AOA
    c)Modificarea prin adăugarea de noi operaţiuni autorizateeuro/operaţiune50la emiterea AOA
    d)Modificarea datelor de identificare a operatorului aerian (nume, sediu social, adresă etc.)euro100la depunerea cererii
    1.2.3Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare:euro/an şi aeronavă150până la sfârşitul lunii ianuarie pentru fiecare an sau fracţiune de an pentru care este valabilă autorizaţia
    1.2.4Supravegherea asigurării siguranţei operării aeronavelor de către operatorul deţinător de AOAeuro/ora de zbor   lunar, până la sfârşitul lunii următoare celei pentru care s-a efectuat supravegherea
    1.2.4.1Pentru operatori cu:    
    a)Aeronave cu masa maximă la decolare până la 2.730 kg   0,25 (dar nu mai puţin de 40 euro/an şi tip de aeronavă)
    b)Aeronave cu masa maximă la decolare între 2.731 kg şi 15.000 kg  
    c)Aeronave cu masa maximă la decolare peste 15.001 kg   0,35 (dar nu mai puţin de 195 euro/an şi tip de aeronavă)
    1.2.5Alte tarife aplicabile operatorilor aerieni deţinători de AOAeuro/aeronavă închiriată şi lună sau fracţiune de lună    
    1.2.5.1Aprobarea închirierii de aeronave în sistem "wet"100la emiterea scrisorii
    1.2.6Modificarea listei persoanelor acceptate în posturi managerialeeuro/persoană150la eliberarea scrisorii de acceptare
    1.2.7Eliberarea unui duplicat după autorizaţia de operator aerianeuro/autorizaţie50la emiterea duplicatului (a se vedea cap. 12 pct. 1)
    1.3Certificarea operatorilor aerieni de baloane/dirijabile (AOC-B)      
    1.3.1Certificarea iniţială      
    1.3.1.1Tarif fix (stabilit în funcţie de tipul de aeronavă cu capacitatea cea mai mare):euro/certificat   la depunerea cererii
    a)Până la 10 pasageri (inclusiv)   900  
    b)Între 11 şi 20 de pasageri (inclusiv)   1.100  
    c)Peste 21 de pasageri (inclusiv)   1.300  
    1.3.1.2Tarife adiţionale:      
    1.3.1.2.1Tarif adiţional în funcţie de structura flotei de baloane/dirijabile operate:euro/tip aeronavă   la emiterea AOC
    a)Până la 10 pasageri (inclusiv)   450  
    b)Între 11 şi 20 de pasageri (inclusiv)   550  
    c)Peste 21 de pasageri (inclusiv)   650  
    1.3.2Modificarea certificatului de operator aerian - baloane      
    1.3.2.1Introducerea de noi tipuri de baloane/dirijabile:euro/tip de aeronavă   la emiterea AOC
    a)Până la 10 pasageri (inclusiv)   450  
    b)Între 11 şi 20 de pasageri (inclusiv)   550  
    c)Peste 21 de pasageri (inclusiv)   650  
    1.3.2.2Introducerea de noi baloane/dirijabile de acelaşi tip cu cele deja înscrise în AOC-B:euro/aeronavă   la depunerea cererii
    a)Până la 10 pasageri (inclusiv)   50  
    b)Între 11 şi 20 de pasageri (inclusiv)   60  
    c)Peste 21 de pasageri (inclusiv)   75  
    1.3.3Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizareeuro/an şi tip de aeronavă450până la sfârşitul lunii ianuarie pentru fiecare an sau fracţiune de an pentru care se solicită menţinerea valabilităţii certificatului de autorizare ori, după caz, până la data expirării autorizării, care este scadentă prima
    1.3.4Eliberarea unui duplicat după AOC-Beuro/certificat50la emiterea duplicatului (a se vedea cap. 12 pct. 1)
    1.4Operaţiuni de aviaţie generală efectuate cu aeronave complexe motorizate     la emiterea scrisorii de aprobare
    1.4.1Aprobarea iniţialăeuro/tip de aeronavă500  
    1.4.2Modificarea aprobăriieuro/tip de aeronavă250  
  B. Condiţii de aplicare1. Prin tip de aeronavă se înţelege tipul de aeronavă care se solicită a fi inclus în autorizare, în cadrul fiecărei categorii prevăzute la cap. 1, conform certificatului de tip.2. Tariful pentru evaluarea în vederea acordării sau completării autorizării se stabileşte, după caz, prin cumulul tarifelor fixe cu tarifele stabilite pentru fiecare tip de aeronavă din cadrul fiecărei categorii de masă prevăzute.3. În cazul operatorilor care solicită utilizarea de aeronave de un tip, o serie sau un model care nu a mai fost înmatriculat în România până la data depunerii cererii de autorizare, pentru emiterea certificatului respectiv, solicitantul trebuie să asigure condiţiile şi finanţarea necesare pentru realizarea prevederilor procedurii privind certificarea aeronavelor importate prin cumpărare sau închiriate în "dry lease" şi pentru pregătirea personalului de supraveghere al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", denumită în continuare AACR, pe baza unui program întocmit de furnizor şi aprobat de AACR. De asemenea, solicitantul va furniza pe cheltuiala sa AACR un set complet al documentaţiei tehnice privind descrierea, exploatarea, întreţinerea şi asigurarea continuităţii navigabilităţii aeronavei respective.4. Condiţiile prevăzute la pct. 3 se aplică şi aeronavelor care fac obiectul completării autorizării conform pct. A.1.1.2.1.5. Eliberarea certificatului de operator aerian sau a documentelor aferente completării acestuia se face în contul tarifelor plătite pentru evaluarea în vederea autorizării iniţiale, respectiv pentru completarea autorizării şi în condiţiile prevăzute la pct. 3.6. Pentru operatorii care au o structură mixtă a parcului de aeronave şi/sau execută în aceeaşi perioadă zboruri de categorie diferită, sumele datorate pentru supravegherea asigurării de către operator a siguranţei operării aeronavelor se calculează în baza tarifelor corespunzătoare tipurilor de aeronave utilizate şi categoriilor de zboruri efectuate în perioada de referinţă.7. Tarifele pentru activitatea de supraveghere, indicate la pct. A.1.1.3 şi A.1.2.3, se vor aplica tuturor aeronavelor pe care operatorul le are înscrise în documentul de certificare/autorizare. În cazul în care un operator este autorizat să desfăşoare mai multe tipuri de activităţi, respectiv transport aerian public şi/sau lucru aerian, tariful pentru supraveghere se stabileşte prin cumularea tarifelor specifice corespunzătoare fiecărei activităţi desfăşurate.8. Prelungirea valabilităţii autorizării operatorilor aerieni se face în baza supravegherii permanente efectuate de către AACR şi în condiţiile achitării tarifelor corespunzătoare de către operatori pentru această activitate.9. Pentru reautorizare în urma unei revocări se percep tarifele stabilite pentru autorizarea iniţială.10. În tarifele percepute conform pct. A. 1.1.4.2, "un pasager per kilometru zburat" se consideră efectuat când un pasager este transportat un kilometru. Calcularea "pasagerilor per kilometri zburaţi" se efectuează prin însumarea produselor obţinute prin multiplicarea numărului pasagerilor plătitori transportaţi în fiecare tronson de zbor cu lungimea tronsonului (în km). Rezultatul final raportat este egal cu numărul lunar de kilometri parcurşi de toţi pasagerii plătitori. Acest tarif este definit conform indicatorului ICAO "passenger kilometers performed".11. Tarifele achitate în avans pentru operaţiuni de evaluare care sunt întrerupte pentru o perioadă mai mare de 90 de zile din vina solicitantului, sau la cererea solicitantului, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile se reţin în cotă-parte cu prestaţia executată şi se determină în funcţie de orele de manoperă consumate şi de tariful pe ora de consultanţă.12. Tarifele privind operaţiunile LVO, prevăzute la pct. A.1.1.1.2.2.3 lit. a) şi la pct. A.1.1.3.2 lit. a), se aplică şi la modificarea categoriei de apropiere.13. Tarifele privind operaţiunile RNAV, prevăzute la pct. A. 1.1.1.2.2.3 lit. d) şi la pct. A.1.1.3.2 lit. d), se aplică şi la modificarea preciziei de navigaţie. De exemplu, un operator care deţine specificaţia RNAV (BRNAV) şi doreşte obţinerea specificaţiei PRNAV va achita acest tarif.14. Tarifele indicate la pct. A.1.4 nu se aplică organizaţiilor de pregătire autorizate.
   +  Capitolul 2 Certificarea de navigabilitate a aeronavelorA. Tarife
    Nr. crt.Denumirea prestaţieiTarifulModul de plată/ Observaţii
    U.M.Valoarea
    12345
    2.1Certificatul de evaluare a navigabilităţii (CEN)     la depunerea cererii
    2.1.1Eliberarea certificatului de evaluare a navigabilităţii EASA Form 15a pe baza evaluării AACR      
    2.1.1.1Baloaneeuro/aeronavă400  
    2.1.1.2Avioane cu masa de decolare până la 5.700 kgeuro/aeronavă600  
    2.1.1.3Avioane cu masa de decolare peste 5.700 kgeuro/aeronavă1.100  
    2.1.1.4Elicoptere monomotoreuro/aeronavă650  
    2.1.1.5Elicoptere bimotoreuro/aeronavă850  
    2.1.1.6Alte tipuri de aeronaveeuro/aeronavă450  
    2.1.2Eliberarea certificatului de evaluare a navigabilităţii EASA Form 15a pe baza recomandării unei organizaţii autorizateeuro/aeronavă250  
    2.2Evaluarea aeronavelor în vederea eliberării certificatului de navigabilitate     la depunerea cererii
    2.2.1Certificat de navigabilitate EASA Form 25      
    2.2.1.1Baloaneeuro/aeronavă250  
    2.2.1.2Avioane cu masa de decolare până la 5.700 kgeuro/aeronavă300  
    2.2.1.3Avioane cu masa de decolare peste 5.700 kgeuro/aeronavă450  
    2.2.1.4Elicoptere monomotoreuro/aeronavă300  
    2.2.1.5Elicoptere bimotoreuro/aeronavă350  
    2.2.1.6Alte tipuri de aeronaveeuro/aeronavă250  
    2.2.2Certificat de navigabilitate restrictiv EASA Form 24      
    2.2.2.1Baloaneeuro/aeronavă450  
    2.2.2.2Avioane cu masa de decolare până la 5.700 kgeuro/aeronavă700  
    2.2.2.3Avioane cu masa de decolare peste 5.700 kgeuro/aeronavă1.400  
    2.2.2.4Elicoptere monomotoreuro/aeronavă750  
    2.2.2.5Elicoptere bimotoreuro/aeronavă1.100  
    2.2.2.6Alte tipuri de aeronaveeuro/aeronavă500  
    2.2.3Certificat de navigabilitate pentru export pentru aeronave de serie, noi sau utilizate      
    2.2.3.1Baloaneeuro/aeronavă200  
    2.2.3.2Avioane cu masa de decolare până la 5.700 kgeuro/aeronavă250  
    2.2.3.3Avioane cu masa de decolare peste 5.700 kgeuro/aeronavă350  
    2.2.3.4Elicoptere monomotoreuro/aeronavă250  
    2.2.3.5Elicoptere bimotoreuro/aeronavă300  
    2.2.3.6Alte tipuri de aeronaveeuro/aeronavă250  
    2.3Eliberarea autorizaţiei de zbor pentru aeronave noi sau utilizate     la depunerea cererii
    2.3.1Baloaneeuro/aeronavă250  
    2.3.2Avioane cu masa de decolare până la 5.700 kgeuro/aeronavă300  
    2.3.3Avioane cu masa de decolare peste 5.700 kgeuro/aeronavă450  
    2.3.4Elicoptere monomotoreuro/aeronavă350  
    2.3.5Elicoptere bimotoreuro/aeronavă400  
    2.3.6Alte tipuri de aeronaveeuro/aeronavă300  
    2.4Eliberarea certificatului de autorizare a instalării echipamentului radio de aeronavăeuro/aeronavă100la depunerea cererii
    2.5Eliberarea certificatului de zgomoteuro/aeronavă100la depunerea cererii
    2.6Modificarea datelor din certificatele de navigabilitate, de zgomot, de autorizare a instalării echipamentului radio de aeronavă etc.euro/certificat50la depunerea cererii
    2.7Eliberarea de duplicate după certificatele de navigabilitate, zgomot, autorizare a instalării echipamentului radio de aeronavă etc.euro/certificat50la depunerea cererii
    2.8Evaluarea aeronavelor în vederea acordării permisului de zbor naţional iniţial
    2.8.1Aeronave istoriceeuro/aeronavă500la depunerea cererii
    2.8.2Aeronave destinate cercetării, experimentării şi scopurilor ştiinţificeeuro/aeronavă630
    2.8.3Aeronave construite de amatorieuro/aeronavă630
    2.8.4Aeronave ex-militareeuro/aeronavă720
    2.8.5Vehicule aeriene fără pilot la bord (UAV)euro/aeronavă540
    2.9Evaluarea aeronavelor în vederea menţinerii valabilităţii permisului de zbor naţional
    2.9.1Aeronave istoriceeuro/aeronavă250la depunerea cererii
    2.10Evaluarea aeronavelor în vederea reînnoirii/prelungirii valabilităţii permisului de zbor naţional
    2.10.1Aeronave destinate cercetării, experimentării şi scopurilor ştiinţificeeuro/aeronavă250la depunerea cererii
    2.10.2Aeronave construite de amatorieuro/aeronavă100
    2.10.3Aeronave ex-militareeuro/aeronavă300
    2.10.4Vehicule aeriene fără pilot la bord (UAV)euro/aeronavă300
    2.11Verificarea în vederea aprobării unei modificări a proiectului unei aeronaveeuro/om/oră de investigaţie45minimum 90 euro la depunerea cererii, restul la data eliberării aprobării, în baza postcalculului
    2.12Analiza unui program de întreţinere pentru un tip de aeronavă în vederea aprobăriieuro/program200la depunerea programului
    2.13Analiza unui contract de întreţinere în vederea aprobăriieuro/contract de întreţinere50la depunerea cererii
  B. Condiţii de aplicare1. Tarifele prevăzute pentru reînnoirea permisului de zbor naţional al aeronavei nu se percep de la operatorii autorizaţi, fiind incluse în sumele plătite pentru activitatea de supraveghere.2. În condiţiile în care, ca urmare a investigaţiilor efectuate, se constată că evaluarea sau verificarea conduce la un rezultat negativ şi, în concluzie, permisul de zbor ori aprobarea nu se poate acorda, tariful încasat nu se returnează.3. Tarifele pentru analiza unui program de întreţinere pentru o aeronavă şi analiza unui contract de întreţinere, prevăzute la pct. A.2.12, respectiv pct. A.2.13, nu se percep în cazul organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii sau al aeronavelor aflate sub incidenţa anexei II la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Avia ţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2.004/36/CE.4. În cazul în care se solicită eliberarea certificatului de navigabilitate cu emiterea certificatului de evaluare a navigabilităţii şi evaluarea de navigabilitate este efectuată de AACR, tarifele prevăzute la pct. A.2.2 nu se percep.5. În cazul în care se solicită eliberarea certificatului de navigabilitate cu emiterea certificatului de evaluare a navigabilităţii şi evaluarea de navigabilitate este efectuată de către o organizaţie autorizată, tariful prevăzut la pct. A.2.1.2 nu se percepe.6. În aplicarea prezentului document, prin alte tipuri de aeronave se înţelege orice aeronavă care nu face parte din categoriile avion, elicopter sau balon (de exemplu, planor, motoplanor etc.).
   +  Capitolul 3 Înmatricularea aeronavelor şi înscrierea menţiunilor în registrul foilor de sarciniA. Tarife
    Nr. crt.Denumirea prestaţieiTarifulModul de plată/ Observaţii
    U.M.Valoarea
    3.1Rezervarea înmatriculării/identificării aeronaveloreuro/aeronavă45la depunerea cererii
    3.2Certificarea înmatriculării/identificării aeronavelor a) aeronave cu MTOW <= 5.700 kg  b) aeronave cu MTOW > 5.700 kgeuro/aeronavă euro/aeronavă90  180
    3.3Certificarea radierii sau neînmatriculării aeronaveloreuro/aeronavă90
    3.4Efectuarea modificărilor în Registrul unic de înmatriculare/identificare a aeronavelor civileeuro/aeronavă45
    3.5Înscrierea unor menţiuni în Registrul foilor de sarcini (înscriere primară)euro/aeronavă180
    3.6Modificarea stării sarcinilor în Registrul foilor de sarcinieuro/modificare135
    3.7Furnizarea de informaţii din Registrul unic de înmatriculare/ identificare a aeronavelor civile sau din Registrul foilor de sarcinieuro/aeronavă45
    3.8Eliberarea de duplicate după certificatele de identificare, înmatriculare, neînmatriculare, radiere şi după cele care atestă înscrierea/mutaţia sarcinii constituite asupra aeronaveloreuro/aeronavă45
  B. Condiţii de aplicare1. Prin eliberarea în regim de urgenţă a unuia din documentele menţionate în prezentul capitol se înţelege finalizarea întregului proces administrativ în maximum o zi lucrătoare(24 de ore) de la data depunerii solicitării. În baza unor motive bine în temeiate, AACR îşi rezervă dreptul de a refuza emiterea în regim de urgenţă a documentelor menţionate în prezentul capitol.2. În cazul în care procedura administrativă de emitere a unuia din documentele menţionate în prezentul capitol nu poate fi finalizată din vina exclusivă a solicitantului, contravaloarea achitată pentru serviciul ce urma să fie prestat de AACR nu se va returna solicitantului.
   +  Capitolul 4 Autorizări pentru procese specialeA. Tarife
    Nr. crt.Denumirea prestaţieiTarifulModul de plată/ Observaţii
    U.M.Valoarea
    12345
    4.1Autorizarea sudorilor din aeronautica civilă  
    4.1.1Evaluare în vederea autorizării iniţiale/prelungirii/extinderii/ procedeu de sudare/grupă de materialeeuro/procedeu de sudare/grupă de materiale/persoană200la depunerea cererii
    4.1.2Menţinerea valabilităţii condiţiilor de autorizareeuro/procedeu de sudare/grupă de materiale/persoană100anual
    4.1.3Evaluarea dosarului de acceptare a sudorului coordonator/ organizaţieieuro/persoană50la depunerea cererii
    4.1.4Reexaminarea sudorilor de aviaţieeuro/procedeu de sudare/grupă de materiale/persoană100la depunerea cererii
    4.2Autorizarea operatorilor ce efectuează examinări nedistructive în aeronautica civilă (NDT)
    4.2.1Evaluare în vederea autorizării iniţiale/reautorizării/extinderii
    4.2.1.1Examinarea operatorilor de nivel 1
      a) pentru metodele volumetrice (UT), la care se adaugă pentru fiecare domeniueuro/metodă100la depunerea cererii
    euro/domeniu de autorizare50
    b) pentru alte metodeeuro/metodă100
    4.2.1.2Examinarea operatorilor de nivel 2
      a) pentru metodele volumetrice (UT), la care se adaugă pentru fiecare domeniueuro/metodă150la depunerea cererii
    euro/domeniu de autorizare50
    b) pentru alte metodeeuro/metodă150
    4.2.1.3Examinarea operatorilor de nivel 3
      a) pentru metodele volumetrice (UT), la care se adaugă pentru fiecare domeniueuro/metodă250la depunerea cererii
    euro/domeniu de activitate50
    b) pentru alte metodeeuro/metodă250
    c) practică nivel 2euro/metodă100
    4.2.2Supravegherea continuă a menţinerii condiţiilor de autorizare
    4.2.2.1Evaluarea anuală a operatorilor de nivel 1
      a) pentru metodele volumetrice (UT), la care se adaugă pentru fiecare domeniueuro/metodă10anual, la depunerea cererii
    euro/domeniu de autorizare5
    b) pentru alte metodeeuro/metodă10
    4.2.2.2Evaluarea anuală a operatorilor de nivel 2
      a) pentru metodele volumetrice (UT), la care se adaugă pentru fiecare domeniueuro/metodă15anual, la depunerea cererii
    euro/domeniu de autorizare10
    b) pentru alte metodeeuro/metodă15  
    4.2.2.3Evaluarea anuală a operatorilor de nivel 3
      a) pentru metodele volumetrice (UT), la care se adaugă pentru fiecare domeniueuro/metodă20anual, la depunerea cererii
    euro/domeniu de autorizare15
      b) pentru alte metodeeuro/metodă20
    4.2.3Reexaminare teoretică pentru operatorii de nivel 1, 2 şi 3euro/metodă/ persoană80
    4.2.4Reexaminarea practică pentru operatorii de nivel 1, 2 şi 3euro/metodă/ persoană30
    4.3Autorizarea centrelor de instruire a personalului ce efectuează examinări nedistructive în aeronautica civilă (NDT)
    4.3.1Autorizarea iniţială/Reautorizareeuro1.500la depunerea cererii
    4.3.2Analiza şi aprobarea suporturilor de curseuro/metodă800
    4.3.3Analiza şi aprobarea programelor de instruireeuro/metodă50
    4.3.4Modificarea domeniului de autorizareeuro/metodă100
    4.3.5Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizareeuro/an1.200în primul trimestru pentru fiecare an pentru care este valabil certificatul de autorizare
  B. Condiţii de aplicare1. Cheltuielile privind efectuarea examinării teoretice şi practice se suportă de către solicitant.2. În condiţiile în care, ca urmare a examinării/evaluării, se constată că autorizarea nu se poate acorda, tarifele încasate nu se returnează.3. Pentru nivelul 1 limitat se percep tarifele de la nivelul 1, adică cele prevăzute la pct. A.4.2.1.1, A.4.2.2.1, A.4.2.3, respectiv A.4.2.4.
   +  Capitolul 5 Autorizarea organizaţiilor de producţie pentru aeronautica civilăA. Tarife
    Nr. crt.Denumirea prestaţieiTarifulModul de plată/ Observaţii
    U.M.Valoarea
    12345
    5.1Investigaţii în cadrul proceselor de autorizare iniţială în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003 al Comisiei din 24 septembrie 2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor, precum şi certificarea întreprinderilor de proiectare şi producţie, partea 21, secţiunea A şi secţiunea B capitolul G      
    5.1.1Pentru organizaţii cu un singur amplasamenteuro/ora de investigaţie/  auditor45 (minimum 1.500 euro)la depunerea cererii şi regularizare pe parcursul desfăşurării investigaţiei, conform pct. B.2.1
    5.1.2Pentru organizaţii cu un amplasament principal şi unul sau mai multe amplasamente adiţionale      
    5.1.2.1Pentru amplasamentul principaleuro/ora de investigaţie/ auditor45 (minimum 1.500 euro)  
    5.1.2.2Pentru fiecare amplasament adiţionaleuro/ora de investigaţie/ auditor45 (minimum 500 euro)  
    5.2Investigaţii în cadrul proceselor de aprobare a modificărilor semnificative apărute în cadrul organizaţiei în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003, partea 21, secţiunea A şi secţiunea B capitolul G      
    5.2.1Aprobarea modificărilor semnificative [definite prin Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003 pct. 21A.153] referitoare la termenii autorizării, respectiv modificarea amplasamentului [definită prin Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003 pct. 21A.148]euro/ora de investigaţie/ auditor45 (minimum 1.000 euro)la depunerea cererii şi regularizare pe parcursul desfăşurării investigaţiei, conform pct. B.2.1
    5.2.2Aprobarea modificărilor semnificative definite prin Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003 pct. 21A.147euro/ora de investigaţie/ auditor45 euroConform pct. B.2.1
    5.3Investigaţii în cadrul proceselor de supraveghere continuă pentru menţinerea condiţiilor de autorizare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003, partea 21, secţiunea A şi secţiunea B, capitolul G      
    5.3.1Pentru organizaţii cu un singur amplasamenteuro/ora de investigaţie/ auditor45 (minimum 1.500 euro/anual)la începutul anului calendaristic şi regularizare pe parcursul desfăşurării investigaţiei, conform pct. B.2.2
    5.3.2Pentru organizaţii cu un amplasament principal şi unul sau mai multe amplasamente adiţionale      
    5.3.2.1Pentru amplasamentul principaleuro/ora de investigaţie/ auditor45 (minimum 1.500 euro/anual)la începutul anului calendaristic şi regularizare pe parcursul desfăşurării investigaţiei, conform pct. B.2.2.
    5.3.2.2Pentru fiecare amplasament adiţionaleuro/ora de investigaţie/ auditor45 (minimum 500 euro/anual)
    5.4Investigaţii în cadrul proceselor de aprobare a condiţiilor desfăşurării activităţii de producţie fără autorizare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003, partea 21, secţiunea A şi secţiunea B capitolul Feuro/ora de investigaţie/ auditor45 (minimum 1.000 euro/anual)la depunerea cererii şi regularizare pe parcursul desfăşurării investigaţiei, conform pct. B.2.1 şi B.3
    5.5Investigaţii în cadrul proceselor de aprobare a modificării termenilor conţinuţi în scrisoarea de aprobare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003, partea 21, secţiunea A, capitolul Feuro/ora de investigaţie/ auditor45 (minimum 500 euro)la depunerea cererii şi regularizare pe parcursul desfăşurării investigaţiei, conform pct. B.2.1 şi B.3
    5.6.Investigaţii în cadrul proceselor de menţinere a valabilităţii unei scrisori de aprobare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003, partea 21, secţiunea A şi secţiunea B, capitolul Feuro/ora de investigaţie/ auditor45 (minimum 1.000 euro)la începutul perioadei de valabilitate (maximum 1 an de la data emiterii) şi regularizare pe parcursul desfăşurării investigaţiei, conform pct. B.2.2 şi B.3
    5.7Inspecţii de conformitate efectuate de către AACR în baza unui acord cu o altă autoritate aeronautică civilă şi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.702/2003, partea 21, secţiunea B, capitolul Feuro/ora de inspecţie/ inspector45la încheierea inspecţiei, dar anterior emiterii raportului AACR de inspecţie
    5.8Restabilirea valabilităţii autorizării unei organizaţii după ce aceasta a fost limitată, suspendatăeuro200anterior notificării de restabilire a valabilităţii
    5.9Emiterea duplicatelor după certificate de autorizare/scrisori de agrementeuro50la cerere
  B. Condiţii de aplicare1. Pentru fiecare serviciu furnizat de către AACR care presupune investigaţii [auditurile planificate şi cele neplanificate efectuate la amplasamentul(ele) organizaţiei) şi/sau inspecţii de conformitate asupra produselor, pieselor şi echipamentelor fabricate, tariful este calculat prin formula:    Tarif = Valoare x N x n,    unde: Valoare reprezintă tariful orar de 45 euro/auditor, inspector;    N reprezintă numărul total de ore de investigaţie consumate de către          auditorii/inspectorii AACR în pregătirea (analiza documentelor-          suport) şi furnizarea serviciului respectiv (investigaţii şi/sau          inspecţii) la amplasamentul(ele) organizaţiei;    n reprezintă numărul de auditori/inspectori AACR desemnaţi pentru          furnizarea serviciului respectiv.2. Numărul orelor de investigaţie necesare pentru furnizarea serviciilor prevăzute la pct. A.5.1, A.5.2, A.5.3., A.5.4, A.5.5 şi A.5.6 se stabilesc pe baza unei convenţii încheiate între AACR şi organizaţia de producţie în conformitate cu procedurile AACR aprobate. Principiile de determinare a numărului orelor de investigaţie necesare sunt:2.1. Pentru furnizarea serviciilor prevăzute la pct. A.5.1, A.5.2, A.5.4 şi A.5.5, numărul orelor de investigaţie necesare se determină pe baza analizei de către AACR a tuturor informaţiilor (de exemplu: număr de angajaţi din organizaţie ce desfăşoară activităţi în cadrul domeniului de activitate pentru care s-a solicitat autorizarea/aprobarea sau modificarea acestora din partea AACR, tipuri de activităţi necesar a fi investigate, performanţe ale sistemului de management al calităţii, complexitate p rocese, număr procese derulate etc.) puse la dispoziţie de către organizaţia solicitantă prin scrisoarea de intenţie, cererea de autorizare/modificare, precum şi prin celelalte documente-suport ataşate cererii. Analiza informaţiilor respective este efect uată de către AACR conform procedurilor specifice aprobate, iar rezultatele acesteia sunt comunicate, agreate şi documentate, prin convenţia menţionată mai sus, cu fiecare organizaţie în parte, anterior furnizării serviciului respectiv.2.2. Pentru furnizarea serviciilor prevăzute la pct. A.5.3 şi A.5.6, numărul orelor de investigaţie necesare se determină pe baza informaţiilor specifice menţionate la pct. B.2.1 şi pe baza analizei rezultatelor analizei de risc efectuate în scopul identificării gradului de conformare al fiecărei organizaţii în parte cu cerinţele reglementărilor aplicabile. Analiza de risc este efectuată de către AACR conform procedurilor specifice aprobate, iar rezultatele acesteia sunt comunicate, agreate şi documentate, prin convenţia menţionată mai sus, cu fiecare organizaţie în parte, la începutul fiecărui an calendaristic (perioadă de valabilitate a autorizării).NOTE: a) Metoda utilizată pentru determinarea volumului de investigaţii aferent fiecărui serviciu furnizat, menţionat la pct. A.5.1-A.5.6, este o metodă calitativă şi se bazează pe un număr de ore prestabilit în funcţie de numărul de angajaţi din cadrul organizaţiei şi care ulterior poate varia (scădea sau creşte), în funcţie de un număr de variabile, printre care: performanţele sistemului de management al calităţii, tipurile de activităţi investigate, complexitatea şi numărul proceselor/programelor de fabricaţie, numărul de neconformităţi constatate anterior, investigaţii suplimentare, rata de fabricaţie etc. b) Performanţele ridicate ale sistemului de management al calităţii în conformarea cu cerinţele reglementărilor aplicabile pot conduce la scăderea numărului de ore de investigaţie şi, implicit, la scăderea tarifului perceput de către AACR pentru furnizarea serviciului respectiv.3. Pentru organizaţiile de producţie aprobate să desfăşoare activităţi de producţie fără autorizare, tarifele percepute cumulează serviciile menţionate la pct. A.5.5 şi A.5.7.4. Tariful cuvenit numărului orelor de investigaţie, pentru situaţiile în care acesta depăşeşte tariful minim achitat anterior furnizării fiecăruia din serviciile menţionate la pct. A.5.1-A.5.6, se stabileşte şi se agreează cu organizaţiile anterior furnizării serviciului respectiv şi/sau pe parcursul desfăşurării investigaţiilor respective, detaliind fiecare etapă a investigaţiei efectuate de către AACR la amplasament(e) conform planificărilor specifice (investigaţii aferente autorizării/aprobării emise de către AACR pentru fiecare organizaţie în parte, respectiv modificării acesteia, precum şi investigaţii specifice supravegherii continue). Tariful necesar a fi achitat se comunică beneficiarului spre facturare în cel mult 15 zile calendaristice d e la data finalizării fiecărei etape de investigaţie. Tarifele rezultate trebuie achitate de către organizaţie în cel mult 30 de zile de la data facturării şi condiţionează emiterea de către AACR a autorizării/aprobării solicitate, respectiv a aprobării modificării autorizării/aprobării, precum şi menţinerea valabilităţii autorizării/aprobării.5. Tarifele achitate în avans pentru investigaţiile care sunt întrerupte pentru o perioadă mai mare de 90 de zile din motive imputabile organizaţiei sau, la cererea organizaţiei, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile se reţin în cotă-parte cu prestaţia executată.6. Pentru restabilirea valabilităţii autorizării unei organizaţii după ce aceasta a fost limitată sau suspendată se percepe tariful prevăzut la pct. A.5.8.7. Pentru reautorizarea/reevaluarea organizaţiilor după o renunţare sau revocare a autorizării/expirare a aprobării se percep tarifele prevăzute la pct. A.5.1, respectiv pct. A.5.4.8. Pentru pct. A.5.7, la cerere, se aplică o taxă de urgenţă de 50% din tariful aferent numărului ore de inspecţie/inspector determinate la încheierea inspecţiei şi facturată ulterior emiterii raportului de inspecţie.
   +  Capitolul 6 Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor, motoarelor şi componentelor acestora, a organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere, a organizaţiilor de management al continuităţii navigabilităţii şi a managementului sistemului de întreţinere al operatoruluiA. Tarife
    Nr. crt.Denumirea prestaţieiTarifulModul de plată/ Observaţii
    U.M.Valoarea
    12345
    6.1Autorizarea organizaţiilor de întreţinere     50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.2
    6.1.1Autorizare iniţială    
    6.1.1.1Tarif fix de autorizare în conformitate cu reglementarea PART 145    
    a.1)Autorizare în conformitate cu reglementareaPART 145, categoria A1, lucrări de bazăeuro3.200
    a.2)Autorizare în conformitate cu reglementareaPART 145, categoria A1, lucrări de linieeuro3.000
    b.1)Autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoriile A2, A3, lucrări de bazăeuro2.800
    b.2)Autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoriile A2, A3, lucrări de linieeuro2.600
    c.1)Autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria A4, lucrări de bazăeuro2.200
    c.2)Autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria A4, lucrări de linieeuro2.000
    d)Autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria B1euro2.200
    e)Autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoriile B2, B3euro2.000
    f)Autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria Ceuro1.600
    g)Autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea PART 145, categoria Deuro1.600
    6.1.1.2Tarif fix de autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F    
    a.1)Autorizare în conformitate cu reglementareaPART M/F, categoriile A2, A3, lucrări de bazăeuro2.200
    a.2)Autorizare în conformitate cu reglementareaPART M/F, categoriile A2, A3, lucrări de linieeuro2.000
    b.1)Autorizare în conformitate cu reglementareaPART M/F, categoria A4, lucrări de bazăeuro1.900
    b.2)Autorizare în conformitate cu reglementareaPART M/F, categoria A4, lucrări de linieeuro1.700
    c)Autorizare în conformitate cu reglementareaPART M/F, categoriile B2, B3euro1.700
    d)Autorizare în conformitate cu reglementareaPART M/F, categoria Ceuro1.300
    e)Autorizare în conformitate cu reglementareaPART M/F, categoria Deuro1.300
    6.1.1.3Tarif fix de autorizare în conformitate cu reglementarea RACR-AZAC     50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare
    a)Autorizare în conformitate cu RACR-AZAC aeronave peste 2.700 kgeuro1.600
    b)Autorizare în conformitate cu RACR-AZAC aeronave sub 2.700 kg/componente/procese specialeeuro1.500
    6.1.1.4Tarife adiţionale     50% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.2
    a)Tarif adiţional pentru locaţie suplimentară de întreţinere la linieeuro/locaţie500
    b)Tarif adiţional pentru locaţie suplimentară de întreţinere de bazăeuro/locaţie800
    c)Tarif adiţional pentru tip de aeronavă, de motor, categorie de componente sau metodă NDT suplimentare:    
    c.1)pentru tip de aeronavă în categoria A1euro/tip150
    c.2)pentru tip de aeronavă în categoriile A2, A3, A4, tip motor în categoria B, categorie de componente în clasa C (C1-22), metodă NDT în cadrul categoriei D1euro/tip şi/sau categorie componentă/ metodă100
    6.1.2Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare a organizaţiilor de întreţinereeuro/an50% din tarifele prevăzute la pct. A.6.1.1trimestrial, reprezentând tranşe de câte 25% din valoarea anuală
    6.1.3Evaluarea privind modificarea domeniului de autorizare sau adăugarea unei locaţii suplimentare      
    6.1.3.1Modificare domeniu de autorizare în conformitate cu reglementarea PART 145, prin adăugare categoria A1 sau B1euro/categorie1.60050% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare
    6.1.3.2Modificare domeniu de autorizare în conformitate cu reglementarea PART 145, prin adăugare categoria A2, A3, A4, B2, B3 sau Deuro/categorie1.000
    6.1.3.3Modificare domeniu de autorizare în conformitate cu reglementarea PART M/F sau RACR-AZAC, prin adăugare categoria A2, A3, A4, B2, B3, B3 sau Deuro/categorie900la depunerea cererii
    6.1.3.4Modificare domeniu de autorizare prin adăugare de clasă de autorizare în cadrul categoriei C (C1-C20)euro100 + 100/clasă
    6.1.3.5Modificare domeniu de autorizare în cadrul aceleiaşi categorii    
    a)Modificare în cadrul aceleiaşi categorii A1, A2, A3, A4 prin adăugare capabilitate lucrări de bazăeuro500
    b)Modificare în cadrul aceleiaşi categorii A1, A2, A3, A4 prin adăugare capabilitate lucrări de linieeuro350
    c)Modificare în cadrul aceleiaşi categorii A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 prin adăugare de lucrări la domeniul de autorizare existent sau tip aeronavă/motor ori D prin adăugare de metodă NDTeuro/tip, respectiv metodă200
    d)Modificare în cadrul aceleiaşi categorii de componente (modificarea listei de capabilităţi pentru o categorie deja autorizată)euro/ componentă50
    6.1.3.6Modificare prin adăugare de locaţie suplimentară de întreţinere la linieeuro/locaţie60050% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare
    6.1.3.7Modificare prin adăugare de locaţie suplimentară de întreţinere de bazăeuro/locaţie1.000
    6.1.4Evaluarea privind prelungirea valabilităţii autorizării conform RACR-AZACeuro400
    6.2Autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru întreţinere      
    6.2.1Autorizare iniţială      
    6.2.1.1Tarif fix autorizare în conformitate cu reglementarea PART 147euro3.20050% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.9
    6.2.1.2Tarif fix autorizare în conformitate cu reglementarea PIAC-ASI euro1.600
    6.2.1.3Tarife adiţionale    
    a)Tarif adiţional aprobare modul pregătire de bază pentru o categorie de licenţăeuro/modul500
    b)Tarif adiţional aprobare curs tip aeronavă pentru o categorie de licenţăeuro/curs350
    c)Tarif adiţional aprobare curs de diferenţeeuro/curs200
    d)Tarif adiţional pentru locaţie suplimentarăeuro/locaţie500
    6.2.2Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizareeuro/an50% din tariful prevăzut la pct. A.6.2.1.1, respectiv pct. A6.2.1.2 + 15% din tariful prevăzut la pct. 6.2.1.3trimestrial, reprezentând tranşe de câte 25% din valoarea anuală
    6.2.3Evaluarea privind modificarea domeniului de autorizare sau adăugarea unei locaţii suplimentare      
    6.2.3.1Modificare domeniu de autorizare prin introducere curs tip aeronavă sau categorieeuro/curs tip aeronavă sau modul500la depunerea cererii
    6.2.3.2Modificare prin adăugare de locaţie suplimentarăeuro/locaţie600
    6.3Schimbare/adăugare persoane acceptate conform reglementărilor PART M/PART145/PART 147/RACR-AZAC, prin intermediulEASA Form 4/AACR-DN-507euro/persoană150
    6.4Modificare date autorizaţie/certificat (altele decât domeniul de autorizare)euro/modificare100
    6.5Autorizarea unui curs pe tip de aeronavă efectuat în afara organizaţiilor de pregătire autorizateeuro/curs800
    6.6Autorizarea organizaţiilor de managementul continuităţii navigabilităţii      
    6.6.1Autorizare iniţială      
    6.6.1.1Tarif fix de autorizare iniţială în conformitate cu reglementarea PART M(G)euro3.00050% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare, conform pct. B.11
    6.6.1.2Tarife adiţionale    
    a)Acordare privilegiu emitere CEN, PART M(G şi I)euro750
    b)Acordare privilegiu emitere autorizaţie de zbor, PART M(G)euro750
    c)Tip de aeronavă suplimentareuro150
    d)Evaluare iniţială program întreţinereeuro/program200
    e)Evaluare iniţială contract de întreţinereeuro/contract100
    f)Evaluare iniţială sistem jurnal de bordeuro100
    6.6.2Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizareeuro/an50% din tariful prevăzut la pct. A.6.6.1trimestrial, reprezentând tranşe de câte 25% din valoarea anuală
    6.6.3Modificare autorizare PART M(G)      
    6.6.3.1Introducerea unui nou tip de aeronavăeuro/tip aeronavă50050% la depunerea cererii şi 50% înainte de emiterea certificatului de autorizare
    6.6.3.2Acordare privilegiu emitere CEN, PART M(G şi I)euro750
    6.6.3.3Acordare privilegiu emitere autorizaţie de zbor, PART M(G)euro750
    6.6.3.4Evaluare modificare program întreţinereeuro/program100la depunerea cererii
    6.6.3.5Evaluare modificare contract de întreţinereeuro/contract50
    6.6.3.6Evaluare modificare sistem jurnal de bordeuro50
    6.6.4Autorizarea iniţială în conformitate cu reglementarea naţională RACR-AZAC privind autorizarea managementului sistemului de întreţinere al operatorului
    6.6.4.1Tarif fixeuro1.000la depunerea cererii
    6.6.4.2Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare RACR-AZAC - management sistem de întreţinereeuro500
    6.4.4.3Introducerea în domeniul autorizat a unui tip de aeronavă suplimentareuro200
    6.6.5Modificare autorizare RACR-AZAC - management sistem de întreţinere
    6.6.5.1Analiza unui program de întreţinere pentru un tip de aeronavăeuro/program100la depunerea cererii
    6.6.5.2Aprobare modificare program întreţinereeuro/program45
    6.6.5.3Evaluare iniţială contract de întreţinere în vederea acceptăriieuro/contract45
    6.6.5.4Acceptare modificare contract de întreţinereeuro/contract45
    6.6.5.5Evaluare iniţială jurnal de bord în vederea aprobăriieuro/jurnal45
    6.6.5.6Aprobare amendament al jurnalului de bordeuro/jurnal45
  B. Condiţii de aplicare1. Tarifele pentru autorizarea iniţială prevăzute la pct. A.6.1.1 includ autorizarea unui amplasament principal şi unui tip de aeronavă/clasă componente/metodă NDT.2. Pentru autorizarea iniţială a unei organizaţii de întreţinere, în cazul în care domeniul de autorizare solicitat cuprinde mai multe categorii, lucrări de linie şi bază, mai multe tipuri de aeronave/motoare/componente în cadrul unei categorii, mai multe metode pentru categoria D (procese speciale), respectiv mai multe locaţii de întreţinere, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix cel mai mare, la care se adaugă tarifele adiţionale pentru fiecare de tip aeronavă/motor/clasă de component/metodă proces special şi locaţie suplimentară.Exemplu de calcul pentru un domeniu de autorizare iniţială pentru organizaţie de întreţinere, conform listei de mai jos:
  *Font 9*
   
  Domeniul de autorizare solicitat Tariful (euro)
  Cat. A1 Boeing B737-100/200 (PW JT8D) (A.6.1.1.1 a.1) 3.200
  Cessna 550/560 (PWC PW530/535) (A.6.1.1.4.c1) 150
  Cat. A2 Cessna 500 (PWC JT15D) (A.6.1.1.4.c.2) 100
  Cat. A3 Bell 230 (RR Corp 250) (A.6.1.1.4.c.2) 100
  Cat. C C5 Electrical Power conform listei de capabilităţi (A.6.1.1.4.c.2) 100
  C8 Flight Controls conform listei de capabilităţi (A.6.1.1.4.c.2) 100
  C9 Fuel Airframe conform listei de capabilităţi (A.6.1.1.4.c.2) 100
  Cat. D Ultrasonic (A.6.1.1.4.c.2.) 100
  Eddy Current (A.6.1.1.4.c.2) 100
  TOTAL: 4.050
  3. Tarifele de supraveghere prevăzute la pct. A.6.1.2, A.6.2.2 şi A.6.6.2 se calculează având ca referinţă domeniul de autorizare iniţial şi se recalculează la fiecare modificare a acestuia.4. Tarifele prevăzute la subpct. pct. A.6.1.3, A.6.2.3, A.6.6.3 sunt cumulative.Exemplu pentru pct. A.6.1.3: În cazul în care solicitarea de modificare a domeniului de autorizare cuprinde mai multe categorii, mai multe tipuri de aeronave/motoare/componente în cadrul unei categorii, mai multe metode pentru categoria D (procese speciale), respectiv mai multe locaţii de întreţinere, la calculul tarifului de modificare se aplică tariful cel mai mare pentru adăugarea de categorie (A.6.1.3.1/A.6.1.3.2/A.6.1.3.3/ A.6.1.3.4/A.6.1.3.5), la care se adaugă tarifele prevăzute la pct. A.6.1.3.6/A.6.1.3.7/A.6.1.3.8 pentru fiecare tip de aeronavă/ motor/clasă de componente/metodă proces special şi locaţie suplimentară.5. Tariful prevăzut la punctul. A.6.6.1.1 include un tip de aeronavă, un program de întreţinere şi un contract de întreţinere.6. Pentru motoarele, agregatele şi componentele de aeronavă/motor care pot fi utilizate pe mai multe tipuri de aeronave/motoare se percep tarifele corespunzătoare tipului de aeronavă cu masa de decolare cea mai mare.7. Pentru reautorizarea organizaţiilor aprobate după expirarea sau revocarea certificatului de autorizare se percep aceleaşi tarife ca pentru autorizarea iniţială.8. Pentru autorizarea iniţială a unei organizaţii de pregătire pentru întreţinere, la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix prevăzut la pct. A.6.2.1.1 sau A.6.2.1.2, la care se adaugă tarifele adiţionale prevăzute la pct. A.6.2.1.3 pentru fiecare modul/curs pe tip aeronavă/curs de diferenţe/locaţie suplimentară.9. Tarifele prevăzute la pct. A.6.2.1.1 sau A.6.2.1.2 includ aprobarea unei locaţii, dar nu includ aprobarea niciunui curs. Sunt considerate locaţii numai cele declarate ca locaţii permanente în manualul de prezentare.Exemplu de calcul:
  *Font 9*
   
  Domeniul de autorizare solicitat Tariful (euro)
  Pregătire de bază Cat. B2 (A.6.2.1.1) 3.200 + nr. module aplicabile 12 * (A.6.2.1.3.a) 500
  Cat. A1 nr. module aplicabile 13 * (A.6.2.1.3.a) 500
  Pregătire pe tip aeronavă Boeing B737-100/200 (PW JT8D) cat. B1 (A.6.2.1.3.b) 350
  Boeing B737-100/200 (PW JT8D) cat. B2 (A.6.2.1.3.b) 350
  Locaţie suplimenta- ră Bacău (A.6.2.1.3.d) 500
  TOTAL: 16.900
  10. Tariful de autorizare prevăzut la pct. A.6.6.2.1 include autorizarea de bază PART (M) pentru un tip de aeronavă, un program de întreţinere, un contract de întreţinere şi un model de jurnal de bord.11. Pentru autorizarea iniţială a unei organizaţii de management al continuităţii navigabilităţii PART M(G), la calculul tarifului de autorizare se aplică tariful fix de autorizare prevăzut la pct. A.6.6.1.1, la care se adaugă tarifele adiţionale prevăzute la pct. A.6.6.1.2, după caz.Exemplu de calcul:Autorizare iniţială:
  *Font 9*
   
  Domeniul de autorizare solicitat Tariful (euro)
  Part M(G) Part M (i) Boeing B737-100/200 (PW JT8D) Cessna 550/560 (PWC PW530/535) Cessna 500 (PWC JT15D) (A.6.6.1.1) 3.000 + (A.6.6.1.2.1) 750 (A.6.6.1.2.3) 150 + (A.6.6.1.2.4) 300 (A.6.6.1.2.5) 200 (A.6.6.1.2.3) 150 + (A.6.6.1.2.4) 300 (A.6.6.1.2.5) 200
  TOTAL: 5.050
  12. La aplicarea tarifelor prevăzute în cap. 6, diferitele variante ale unei componente vor fi considerate ca fiind o singură componentă (de exemplu, P/N xxx-yyy-zz-1, P/N xxx-yyy-zz-2, P/N xxx-yyy-zz-3 sunt identice).
   +  Capitolul 7 Certificarea personalului aeronauticA. Tarife
    Nr. crt.Denumirea prestaţieiTarifulModul de plată/ Observaţii
    U.M.Valoarea
    12345
    7.1Personal aeronautic navigant    
    7.1.1Acordare/Reînnoire licenţă
    7.1.1.1Examinare teoretică
    7.1.1.1.1Pilot linie (ATPL)euro/persoană300
    7.1.1.1.2Pilot comercial (CPL)  
    7.1.1.1.2.1• Calificare instrumentală (I.R.)euro/persoană165
    7.1.1.1.2.2• Fără I.R.euro/persoană55
    7.1.1.1.3Pilot particular (PPL)  
    7.1.1.1.3.1• I.R.euro/persoană55
    7.1.1.1.3.2• Fără I.R.euro/persoană45
    7.1.1.1.4Navigator aerianeuro/persoană200
    7.1.1.1.5Mecanic naviganteuro/persoană150
    7.1.1.1.6Operator radionaviganteuro/persoană150
    7.1.1.1.7Însoţitor de bordeuro/persoană100
    7.1.1.1.8Inginer recepţie şi controleuro/persoană265
    7.1.1.1.9Inginer recepţie şi control mijloace de protecţie navigaţie aeriene (PNA-Tc)euro/persoană265
    7.1.1.1.10Pilot planor şi baloneuro/persoană55
    7.1.1.1.11Pilot comercial MPLeuro/persoană250
    7.1.1.2Examinare practică
    7.1.1.2.1Pilot linie (ATPL)euro/persoană235
    7.1.1.2.2Pilot comercial (CPL)
    7.1.1.2.2.1• I.R.euro/persoană155
    7.1.1.2.2.2• Fără I.R.euro/persoană45
    7.1.1.2.3Pilot particular (PPL)  
    7.1.1.2.3.1• I.R.euro/persoană45
    7.1.1.2.3.2• Fără I.R.euro/persoană40
    7.1.1.2.4Navigator aerianeuro/persoană145
    7.1.1.2.5Mecanic naviganteuro/persoană145
    7.1.1.2.6Operator radionaviganteuro/persoană145
    7.1.1.2.7Însoţitor de bordeuro/persoană85
    7.1.1.2.8Inginer recepţie şi controleuro/persoană225
    7.1.1.2.9Inginer recepţie şi control mijloace PNA-Tceuro/persoană225
    7.1.1.2.10Pilot planor şi baloneuro/persoană60
    7.1.1.2.11Pilot comercial MPLeuro/persoană200
    7.1.2.Revalidare licenţă  
    7.1.2.1.Piloţi avioane şi elicoptere
    7.1.2.1.1Pilot linie (ATPL)euro/persoană250
    7.1.2.1.2Pilot comercial MPLeuro/persoană220
    7.1.2.1.3Pilot comercial (CPL)
    7.1.2.1.3.1• I.R.euro/persoană185
    7.1.2.1.3.2• Fără I.R.euro/persoană90
    7.1.2.1.4Pilot particular (PPL)
    7.1.2.1.4.1• I.R.euro/persoană95
    7.1.2.1.4.2• Fără I.R.euro/persoană75
    7.1.2.1.5Tip suplimentar a/ceuro/persoană70
    7.1.2.1.6IR (SEP)euro/persoană45
    7.1.2.2Alte categorii de personal navigant  
    7.1.2.2.1Examinare teoretică  
    7.1.2.2.1.1Navigator aerianeuro/persoană90
    7.1.2.2.1.2Mecanic naviganteuro/persoană90
    7.1.2.2.1.3Operator radionaviganteuro/persoană90
    7.1.2.2.1.4Însoţitor de bordeuro/persoană65
    7.1.2.2.1.5Inginer recepţie şi controleuro/persoană90
    7.1.2.2.1.6Inginer recepţie şi control mijloace PNA-Tceuro/persoană90
    7.1.2.2.1.7Pilot planor şi baloneuro/persoană50
    7.1.2.2.1.8Tip suplimentar a/ceuro/persoană25  
    7.1.2.2.2Examinare practică  
    7.1.2.2.2.1Navigator aerianeuro/persoană145  
    7.1.2.2.2.2Mecanic naviganteuro/persoană145
    7.1.2.2.2.3Operator radionaviganteuro/persoană145
    7.1.2.2.2.4Însoţitor de bordeuro/persoană80
    7.1.2.2.2.5Inginer recepţie şi controleuro/persoană200
    7.1.2.2.2.6Inginer recepţie şi control mijloace PNA-Tceuro/persoană200
    7.1.2.2.2.7Pilot planor şi baloneuro/persoană60
    7.1.2.2.2.8Tip suplimentar a/ceuro/persoană45
    7.1.3Acordarea calificării pe alt tip/clasă de a/c şi a calificării I.R., cu licenţa în termen de valabilitate
    7.1.3.1Examinare teoretică
    7.1.3.1.1ATPLeuro/persoană80
    7.1.3.1.2CPLeuro/persoană60
    7.1.3.1.3PPLeuro/persoană35
    7.1.3.1.4Pilot planor şi balon libereuro/persoană30
    7.1.3.1.5Alte categorii de personal naviganteuro/persoană45
    7.1.3.1.6I.R.euro/persoană45
    7.1.3.1.7Pilot comercial MPLeuro/persoană90
    7.1.3.2Examinare practică  
    7.1.3.2.1ATPLeuro/persoană90
    7.1.3.2.2CPLeuro/persoană70
    7.1.3.2.3PPLeuro/persoană45
    7.1.3.2.4Pilot planor şi balon libereuro/persoană40
    7.1.3.2.5Alte categorii de personal naviganteuro/persoană45
    7.1.3.2.6I.R.euro/persoană45
    7.1.3.2.7Pilot comercial MPLeuro/persoană80
    7.1.4Calificare instructor  
    7.1.4.1Acordarea
    7.1.4.1.1Instructor de zbor (FI), calificare clasă (CRI), calificare de tip (TRI), calificare instrumentală (IRI)euro/persoană150
    7.1.4.1.2Instructor simulator (SFI), pregătire sintetică (STI) sau cooperare în echipaj multiplu (MCC)euro/persoană120
    7.1.4.1.3Instructor însoţitori de bord - I.B. (teoretic şi practic)euro/persoană100
    7.1.4.1.4Instructor alte categorii de personal naviganteuro/persoană100
    7.1.4.1.5Tip suplimentar/clasăeuro/persoană50
    7.1.4.2Revalidare  
    7.1.4.2.1Instructor FI, CRI, TRI, IRIeuro/persoană150
    7.1.4.2.2Instructor simulator (SFI, STI) sau MCCeuro/persoană120  
    7.1.4.2.3Instructor I.B.euro/persoană100
    7.1.4.2.4Instructor alte categorii de personal naviganteuro/persoană100
    7.1.5Autorizaţii speciale  
    7.1.5.1Acordare iniţială şi reînnoireeuro/persoană100
    7.1.5.2Revalidareeuro/persoană80
    7.1.6Examinatori delegaţi  
    7.1.6.1Autorizare iniţială, reemitere şi revalidare examinatori ATPL, CPL/IReuro/persoană5003 ani
    7.1.6.2Autorizare iniţială, reemitere şi revalidare examinatori PPL, CPL şi alte categorii de personal naviganteuro/persoană1503 ani
    7.1.6.3Împuternicire temporară de examinareeuro/persoană100În cazul efectuării de către examinatori AACR
    7.1.7Autorizarea, reînnoirea şi revalidarea utilizării serviciilor civile de navigaţie aeriană (RACM-1)  
    7.1.7.1Examinare teoreticăeuro/persoană50
    7.1.7.2Examinare practicăeuro/persoană100
    7.1.7.3Împuternicire inspectori delegaţi conform RACM-1euro/persoană50
    7.2Personal tehnic aeronautic (examinare teoretică)     2 ani
    7.2.1Acordarea/Reînnoirea licenţei/Calificare suplimentară  
    7.2.1.1Licenţă tip RACR - LPTAeuro/categorie/ clasă sau tip225  
    7.2.1.2Tip suplimentar/clasă suplimentară de aeronavă RACR - LPTAeuro/categorie/ clasă sau tip173
    7.2.1.3Licenţă Part-66 prin examinare teoreticăeuro/modul455 ani
    7.2.1.4Examinare teoretică submoduleuro/submodul20A se vedea pct. B.8.b)
    7.2.1.5Licenţă Part-66 prin conversieeuro/persoană250  
    7.2.1.6Calificare tip suplimentar aeronavă sau subcategorie Part-66euro/categorie sau subcategorie1505 ani
    7.2.1.7Evaluare dosar individualeuro/persoană45  
    7.2.1.8Licenţă Part-66 prin recunoaştere examinare teoreticăeuro/persoană160
    7.2.2Revalidarea licenţei  
    7.2.2.1Licenţă RACR - LPTAeuro/persoană1732 ani
    7.2.2.2Tip/Clasă suplimentar/suplimentară de aeronavă RACR - LPTAeuro/categorie/ clasă sau tip1002 ani
    7.2.2.3Licenţă Part-66euro/persoană2005 ani
    7.2.2.4Tip suplimentar aeronavă sau subcategorie Part-66euro/persoană505 ani
    7.2.3Modificare licenţă Part-66 prin excluderea limitărilor sau modificarea datelor personale şi revizie licenţăeuro/persoană805 ani
    7.3Controlori trafic aerian    
    7.3.1Acordare/Reînnoire licenţă şi sau calificare şi autorizare asociată calificării
    7.3.1.1Controlor trafic aerian stagiareuro/persoană100
    7.3.1.2Control de aerodrom la vedere (ADV)euro/persoană48
    7.3.1.3Control de aerodrom instrumental (ADI)euro/persoană400
    7.3.1.4Control de apropiere procedural (APP)euro/persoană400
    7.3.1.5Control de apropiere, supraveghere (APS)euro/persoană400
    7.3.1.6Control regional procedural (ACP)euro/persoană400
    7.3.1.7Control regional, supraveghere (ACS)euro/persoană400
    7.3.1.8Autorizări asociate calificărilor deţinute, solicitate suplimentareuro/persoană100
    7.3.1.9Autorizare instructor OJT (OJTI), asociată licenţeieuro/persoană1253 ani
    7.3.1.10Autorizare examinator ATCeuro/persoană5003 ani
    7.3.2Revalidare calificare sau autorizare asociată licenţei    
    7.3.2.1Controlor trafic aerian stagiareuro/persoană100  
    7.3.2.2Control de aerodrom la vedere (ADV)euro/persoană28
    7.3.2.3Control de aerodrom instrumental (ADI)euro/persoană386
    7.3.2.4Control de apropiere procedural (APP)euro/persoană386
    7.3.2.5Control de apropiere, supraveghere (APS)euro/persoană386
    7.3.2.6Control regional procedural (ACP)euro/persoană386
    7.3.2.7Control regional, supraveghere (ACS)euro/persoană386
    7.3.2.8Calificări suplimentareeuro/persoană50% din tariful pentru revalidarea primei calificări
    7.3.2.9Autorizare instructor OJT (OJTI), asociată licenţeieuro/persoană1253 ani
    7.3.2.10Autorizare examinator ATCeuro/persoană5003 ani
    7.3.3Mutare la o nouă unitate de traficeuro/persoană50% din tariful pentru acordare calificare  
    7.4Controlori informare trafic aerian (CITA)  
    7.4.1Acordare/Reînnoire licenţă sau calificare
    7.4.1.1CITA stagiareuro/persoană100
    7.4.1.2CITA TWReuro/persoană190
    7.4.1.3CITA APPeuro/persoană207
    7.4.1.4CITA ACCeuro/persoană235
    7.4.1.5CITA NOTAMeuro/persoană190
    7.4.1.6CITA Briefingeuro/persoană190
    7.4.1.7Instructoreuro/persoană1252 ani
    7.4.2Revalidare    
    7.4.2.1CITA stagiareuro/persoană100
    7.4.2.2CITA TWReuro/persoană138
    7.4.2.3CITA APPeuro/persoană155
    7.4.2.4CITA ACCeuro/persoană185
    7.4.2.5CITA NOTAMeuro/persoană138
    7.4.2.6CITA Briefingeuro/persoană138
    7.4.2.7Instructoreuro/persoană1252 ani
    7.4.3Mutare la o nouă unitate de traficeuro/persoană100  
    7.5Controlori trafic aerian dirijare la sol  
    7.5.1Acordare/Reînnoire licenţă
    7.5.1.1Controlor trafic aerian dirijare la sol stagiareuro/persoană50
    7.5.1.2Controlor trafic aerian dirijare la soleuro/persoană47
    7.5.1.3Calificare superioară de instructoreuro/persoană1252 ani
    7.5.2Revalidare    
    7.5.2.1Controlor trafic aerian dirijare la sol stagiareuro/persoană30
    7.5.2.2Controlor trafic aerian dirijare la soleuro/persoană28
    7.5.2.3Calificare superioară de instructoreuro/persoană1252 ani
    7.5.3Mutare la o nouă unitateeuro/persoană25
    7.6Meteorolog aeronautic   2 ani (licenţe noi conform RACR - LMET)
    7.6.1Acordare/Reînnoire licenţă sau calificări
    7.6.1.1Stagiareuro/persoană75
    7.6.1.2Tehnician    
    7.6.1.2.1• Gr. IIIeuro/persoană150
    7.6.1.2.2• Gr. IIeuro/persoană175  
    7.6.1.2.3• Gr. Ieuro/persoană200
    7.6.1.3Prognozist  
    7.6.1.3.1• Gr. IIIeuro/persoană200
    7.6.1.3.2• Gr. IIeuro/persoană225
    7.6.1.3.3• Gr. Ieuro/persoană250
    7.6.1.4Instructor OJTeuro/persoană125
    7.6.1.5Autorizare activitate de climatologie aeronauticăeuro/persoană200
    7.6.2Revalidare  
    7.6.2.1Tehnician  
    7.6.2.1.1• Gr. IIIeuro/persoană100
    7.6.2.1.2• Gr. IIeuro/persoană125
    7.6.2.1.3• Gr. Ieuro/persoană150
    7.6.2.2Prognozist  
    7.6.2.2.1• Gr. IIIeuro/persoană150
    7.6.2.2.2• Gr. IIeuro/persoană175
    7.6.2.2.3• Gr. Ieuro/persoană200
    7.6.2.3Instructor OJTeuro/persoană100
    7.6.2.4Autorizare activitate de climatologie aeronauticăeuro/persoană150
    7.6.3Mutare la o unitate meteorologică aeronautică de acelaşi tipeuro/persoană50% din tariful pt. acordare calific./gr.
    7.6.4Mutare la o unitate meteorologică aeronautică de alt tipeuro/persoanătariful pt. acordare calific./gr.
    7.7Personal PNA-TC  
    7.7.1Acordare/Reînnoire licenţăeuro/persoană175
    7.7.2Acordare grupă suplimentară de echipamenteeuro/persoană45
    7.7.3Revalidarea licenţei de funcţionare a personalului aeronautic tehnic PNA-Tceuro/persoană90
    7.8Dispecer operaţiuni zbor  
    7.8.1Acordare licenţăeuro/persoană225
    7.8.2Reînnoire licenţăeuro/persoană113
    7.8.3Revalidare licenţăeuro/persoană90
    7.9Validări şi prelungire validare licenţe personal aeronautic, emise de alte state (examinare teoretică şi practică)  
    7.9.1Pilot de aeronavă PPL, CPL (A;H)euro/persoană345
    7.9.2Pilot de aeronavă ATPL (A;H) CPL/IR (A;H)euro/persoană368
    7.9.3Personal navigant (alte categorii inclusiv IB)euro/persoană304  
    7.9.4Personal aeronautic nenaviganteuro/persoană100Comasare categorii
    7.10Situaţii speciale    
    7.10.1Duplicate documente (distrugere, pierdere, furt, modificare date personale)euro/persoană50Durata examinării practice este conform Reglementării aplicabile pentru fiecare categorie de personal aeronautic.
    7.11Reexaminarea suplimentară  
    7.11.1Teoreticăeuro/disciplină45
    7.11.2Practicăeuro/oră/ persoană45
    7.12Acordare exceptare pe termen scurt, maximum 30 de zile (de exemplu, prelungire valabilitate licenţă), doar CTA dirijare sol şi CITAeuro/persoană50% suplimentar faţă de tariful aplicabil  
    7.13Autorizarea persoanelor care deservesc laboratoarele de control al calităţii combustibililor, lubrifianţilor şi lichidelor speciale de aviaţieeuro/persoană90  
    7.14Acordare/Revalidare/Reînnoire calificare limba utilizată în radiocomunicaţiieuro/persoană100  
    7.15Certificarea iniţială şi recurentă a personalului implicat în transportul aerian de bunuri periculoaseeuro/persoană50  
    7.16Eliberarea certificatului medical clasa 1 şi 3euro/persoană45la depunerea cererii
    7.17Eliberarea unui duplicat al certificatului medical (pierdere, distrugere, furt)euro/persoană50la depunerea cererii
    7.18Analiza secundară a contestaţiei la refuzul eliberării certificatului medicaleuro/persoană50la depunerea cererii. Suplimentar faţă de acest tarif, plata specialiştilor (medici şi/sau psihologi) solicitaţi în analiza secundară va fi suportată de contestatar la tariful practicat de aceştia.
    7.19Validarea certificatelor medicale pentru personalul navigant, emise de alte stateeuro/persoană50la depunerea cererii
    7.20Examinare competenţă limba engleză piloţieuro/persoană113  
    7.21Eliberare adeverinţă (referitor la rezultatele examinărilor teoretice, experienţei deţinute sau valabilităţii licenţei ori calificării)euro/persoană53
    7.22Comunicare/Solicitare date referitoare la valabilitatea licenţei şi calificării unui solicitanteuro/persoană23
  B. Condiţii de aplicare1. Tarifele se aplică la licenţele individuale. Tariful de bază pentru examinarea teoretică include şi o reexaminare. Pentru reexaminările ulterioare se percepe tarif/disciplină.2. Modalitatea de plată de la întreg cap. 7 se efectuează "la depunerea cererii sau conform contractului cu beneficiarul".3. Tariful prevăzut la pct. A.7.12 se aplică numai în situaţia în care, în perioada solicitată, deţinătorul îşi exercită nemijlocit privilegiile conferite de licenţă cu calificările şi autorizările asociate.4. Pentru examinarea mecanicilor naviganţi pe aeronave având MTOW < 5.700 kg se aplică 50% din tariful de bază.5. La acordarea licenţei RACR - LPTA, în tariful prevăzut sunt incluse 1 categorie 1 clasă 1 tip de aeronavă (clasă de componente).6. Atunci când pentru licenţa Part-66 la o categorie/ subcategorie sau tip de aeronavă este solicitată categoria C simultan cu categoria B1 sau B2, aceasta se va acorda fără plata unui tarif.7. Conversia licenţei RACR - LPTA în Part-66 poate fi făcută pe baza "drepturilor protejate" şi include toate tipurile de aeronave pentru care solicitantul deţine drept de certificare.8.a) Dacă o licenţă Part - 66 este transmisă la AACR pentru extindere sau orice altă modificare în perioada de valabilitate de 5 ani, valabilitatea licenţei nou-emise va fi tot de 5 ani. În acest caz, pentru prelungirea valabilităţii licenţei va fi perceput un tarif proporţional cu perioada dintre emiterea licenţei transmise la AACR şi emiterea noii licenţe, rotunjită în jos la un număr întreg de ani.(Exemplu: Dacă se solicită modificarea unei licenţe după o perioadă de 2 ani şi 3 luni de la emiterea ei, tariful aplicabil va fi:- perioada de la emiterea iniţială: 2 ani şi 3 luni - se iau în calcul 2 ani;- tarif prelungire/an: 200 euro: 5 ani = 40 euro;- tarif aplicabil: 40 euro x 2 ani = 80 euro. b) Când examinarea teoretică conţine mai multe submodule, tariful aplicabil se calculează prin însumarea tarifelor submodulelor.9. Pentru efectuarea în regim de urgenţă a examinărilor teoretice în afara sesiunilor de examinare aprobate, se aplică un tarif de urgenţă majorat cu 100% din tariful aplicabil.10. Pentru eliberarea în termen de maximum 24 ore a documentelor de calificare, în cazul îndeplinirii condiţiilor specifice, se aplică un tarif de urgenţă majorat cu 100% din tariful aplicabil.
   +  Capitolul 8 Supervizarea furnizării serviciilor de navigaţie aeriană, a managementului spaţiului aerian şi a managementului fluxurilor de trafic aerian în fir BucureştiA. Tarife
    Nr. crt.Denumirea prestaţieiTarifeleModul de plată/Observaţii
    U.M.Valoarea
    8.1Supervizarea furnizării serviciilor de navigaţie aeriană de rută, a managementului spaţiului aerian şi a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele de rută din FIR Bucureşti*)euroConform condiţiilor de aplicarelunar
    8.2Supervizarea furnizării serviciilor de navigaţie aeriană terminală, a managementului spaţiului aerian şi a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele terminale din FIR Bucureşti în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aeriană*)euroConform condiţiilor de aplicarelunar
  ──────────── Notă *) Include autorizările şi avizele acordate furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană în baza legislaţiei naţionale pentru exploatarea sistemelor, mijloacelor, echipamentelor şi instalaţiilor aferente protecţiei navigaţiei aeriene.B. Condiţii de aplicare1. Tariful prevăzut la pct. A.8.1 se stabileşte pe baze contractuale, anual, între AACR şi Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, denumită în continuare ROMATSA, reprezentând un procent rezultat din raportul dintre cheltuielile prevăzute de AACR pentru activitatea de supervizare a furnizării serviciilor pentru navigaţia aeriană de rută şi totalul bazei de cost pentru stabilirea tarifului de rută al României.2. Tariful prevăzut la pct. A.8.2 se stabileşte pe baze contractuale, anual, între AACR şi ROMATSA,reprezentând un procent rezultat din raportul dintre cheltuielile prevăzute de AACR pentru activitatea de supervizare a furnizării serviciilor pentru navigaţia aeriană pentru zonele terminale din FIR Bucureşti şi totalul bazei de cost pentru stabilirea tarifului de terminal pentru zonele terminale din FIR Bucureşti, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006.3. Tarifele prevăzute la pct. A.8.1 şi A.8.2 pot fi recalculate pe baze contractuale între AACR şi ROMATSA, în situaţia apariţiei unor variaţii semnificative ale condiţiilor de operare supervizate, ale volumului de trafic sau ale costurilor reale care se justifică, aferente activităţilor care fac obiectul prezentului capitol, în raport cu costurile antecalculate.
   +  Capitolul 9 Autorizarea activităţilor aeroportuare, de aerodrom şi a mijloacelor de asigurare a siguranţei zborurilorA. Tarife
    9.1Autorizarea aerodromurilor  
    9.1.1.a)Autorizarea iniţială a aerodromuriloreuro/aerodromT1+T2regularizare postaudit
    unde:T1 - componentă tarif, în funcţie de infrastructura de aerodrom şi aeronavele care pot opera:T2 - componentă tarif, în funcţie de categoria operaţiunilor aeriene de pe aerodrom:
      600 eurocifra de cod 1 şi baze de operare400 eurola vedere sau neprecizieHJ
    1.200 euroH24
    400 euroheliporturi400 euro   HJ
    800 euroH24
    2.500 eurocoduri 2A - 3B inclusiv1.500 eurola vedere sau neprecizie
    4.000 eurocoduri 3C - 4D inclusiv2.000 europrecizie cat. I
    6.000 eurocoduri 4E - 4F5.000 europrecizie cat. II, cat. III
    9.1.1.b)Analiza documentaţiei de autorizare iniţială a aerodromuriloreuro/documentaţie aerodrom400 eurola depunerea documentaţiei
    9.1.2.a)Prelungirea autorizării aerodromuriloreuro/aerodromT1+T2regularizare postaudit
    unde:T1 - componentă tarif, în funcţie de infrastructura de aerodrom şi aeronavele care pot opera:T2 - componentă tarif, în funcţie de categoria operaţiunilor aeriene de pe aerodrom:
      400 eurocifra de cod 1 şi baze de operare300 eurola vedere sau neprecizieHJ
    1.000 euroH24
    300 euroheliporturi300 euro   HJ
    700 euroH24
      1.500 eurocoduri 2A - 3B inclusiv1.000 eurola vedere sau neprecizie
    2.500 eurocoduri 3C - 4D inclusiv1.500 europrecizie cat. I
    4.000 eurocoduri 4E - 4F4.000 europrecizie cat. II, cat. III
    9.1.2.b)Analiza documentaţiei de prelungire a autorizăriieuro/documentaţie aerodrom300 eurola depunerea documentaţiei
    9.2Înregistrarea aerodromurilor  
    9.2.1.a)Înregistrarea iniţială a aerodromuriloreuro/aerodromT1+T2regularizare postaudit
    unde:T1 - componentă tarif, în funcţie de infrastructura de aerodrom şi aeronavele care pot opera:T2 - componentă tarif, în funcţie de categoria operaţiunilor aeriene de pe aerodrom:
      400 eurocifra de cod 1 şi baze de operare300 eurola vedere sau neprecizieHJ
    1.000 euroH24
    300 euroheliporturi300 euro   HJ
    700 euroH24
      1.500 eurocoduri 2A - 3B inclusiv1.000 eurola vedere sau neprecizie
    2.500 eurocoduri 3C - 4D inclusiv1.500 europrecizie cat. I
    4.000 eurocoduri 4E - 4F4.000 europrecizie cat. II, cat. III
    9.2.1.b)Analiza documentaţiei de înregistrare iniţială a aerodromuriloreuro/documentaţie aerodrom200eurola depunerea documentaţiei
    9.2.2.a)Prelungirea înregistrării aerodromuriloreuro/aerodromT1+T2regularizare postaudit
    unde:T1 - componentă tarif, în funcţie de infrastructura de aerodrom şi aeronavele care pot opera:T2 - componentă tarif, în funcţie de categoria operaţiunilor aeriene de pe aerodrom:
      300 eurocifra de cod 1 şi baze de operare200 eurola vedere sau neprecizieHJ
    800 euroH24
    200 euroheliporturi200 euro   HJ
    500 euroH24
      1.200 eurocoduri 2A - 3B inclusiv800 eurola vedere sau neprecizie
      2.000 eurocoduri 3C - 4D inclusiv1.200 europrecizie cat. I
      3.000 eurocoduri 4E - 4F3.000 europrecizie cat. II, cat. III
    9.2.2.b)Analiza documentaţiei de prelungire a înregistrării aerodromuriloreuro/documentaţie aerodrom100 eurola depunerea documentaţiei
    9.2.3Inspecţie pentru verificarea menţinerii condiţiilor de înregistrareeuro/inspecţie500 eurodupă efectuarea inspecţiei
    9.3Supravegherea continuă a aerodromurilor autorizate  
    9.3.1Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare şi a siguranţei operaţionale (audituri programate sau neprogramate)euro/oră evaluare/om45la finalizarea auditului
    9.3.2Supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor pe aeroporturieuro/pasager îmbarcat   lunar, până la data de 20 a fiecărei luni pentru pasagerii îmbarcaţi în luna precedentă
    a)pentru primii 500.000 de pasageri îmbarcaţi   0,05
    b)pentru pasagerii îmbarcaţi 500.001- 750.000   0,325
    c)pentru fiecare pasager îmbarcat începând cu 750.001   0,625
    9.4Evaluarea modificărilor/amendamentelor la documentele de autorizareeuro/oră evaluare/om45la finalizarea evaluării
    9.5Activităţi de autorizare la un aerodrom autorizat sau înregistrat, după lucrări de modernizare sau investiţii noieuro/oră evaluare/om45la finalizarea evaluării
    9.6Evaluarea elementelor relevante ale unui aerodrom după efectuarea reparaţiilor capitaleeuro/oră evaluare/om45la finalizarea evaluării
    9.7Autorizarea echipamentelor de alimentare a aeronavelor cu combustibileuro/oră evaluare/om45la finalizarea evaluării
    9.8Inspecţia şi verificarea din zbor a funcţionării mijloacelor PNA-Tceuro/ora zbor3.434la depunerea cererii sau conform contractului cu beneficiarul
    9.9Activităţi de expertiză/investigaţie tehnico- operaţională în vederea autorizării mijloacelor PNA-Tc pentru exploatare sau pentru certificarea de tip a tehnicii de aviaţie din ATM (la solicitarea beneficiarului sau în cazul autorizării pentru exploatare a unor mijloace complexe sau care necesită expertizare suplimentară)euro/oră/expert45la finalizarea evaluării
    9.10Administrarea spectrului de frecvenţe radioaeronauticeeuro/frecvenţă administrată190la depunerea cererii
    9.11Supravegherea utilizării frecvenţelor radioaeronauticeeuro/an frecvenţă20în luna ianuarie pentru anul în curs
    9.12Autorizarea şi alocarea de indicative AFTNeuro/indicativ100la depunerea cererii
    9.13Autorizarea şi prelungirea autorizării mijloacelor tehnice pentru deservirea aeronavelor la sol   la depunerea cererii sau conform contractului cu beneficiarul
    9.13.1Autorizare iniţială mijloace tehnice aeroportuare, altele decât echipamentele de alimentare a aeronavelor cu combustibileuro/mijloc tehnic200
    9.13.2Prelungirea autorizăriieuro/mijloc tehnic75
    9.14Autorizarea constructorilor de echipamente specifice activităţilor aeroportuare şi de control şi dirijare a zboruriloreuro/oră investigaţie/om45la finalizarea evaluării
    9.15Emiterea de avize la documentaţiile tehnice pentru realizarea sau modernizarea/ dezvoltarea de terenuri de aeronautică civilă şi alte construcţii destinate aviaţiei civileeuro/oră investigaţie/om45
    9.16Emiterea de avize la documentaţii pentru construcţii şi amenajări de orice fel în zone cu servituţi aeronautice100 euro la depunerea cererii; regularizare la finalizarea lucrării
    9.16.1Aviz simplu (unul sau două obiective inclusiv)euro/obiectiv100
    9.16.2Aviz complex (în funcţie de complexitatea evaluării şi/sau de numărul de obiective - între 3 şi 10 obiective, inclusiv)250
    9.16.3Avize de mare complexitate (în funcţie de complexitatea evaluării, de numărul de obiective - începând de la 11 obiective - şi/sau de amplasamentul în perimetrul aerodromului/aeroportului)750
    9.16.4Suplimentare pentru avizarea construcţiilor situate în zone de aerodrom   100
    9.16.5Emitere duplicat avizeuro50la depunerea cererii
    9.17Avizarea specificaţiilor tehnice anterior procurării sau construirii unui mijloc tehnic de aviaţie utilizat de serviciile de navigaţie aerianăeuro/oră investigaţie/om45se regularizează după procurare
    9.18Avizarea specificaţiilor tehnice anterior procurării sau construirii unui mijloc tehnic specific de aerodrom ori de deservire aeroportuară a aeronaveloreuro/oră investigaţie/om45la finalizarea evaluării
    9.19Avizarea studiilor, procedurilor şi proiectelor de investiţii pentru aviaţia civilă (inclusiv de construcţii-montaj)euro/oră investigaţie/om45la finalizarea evaluării
    9.20Autorizarea rezervoarelor/depozitelor de combustibili de aviaţieeuro/oră evaluare/om45la finalizarea evaluării
    9.21Emiterea duplicatelor documentelor de autorizare/certificareeuro/exemplar50la depunerea cererii
    9.22Supravegherea aplicării prevederilor Hotărârea Guvernului nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport      
    a)Aeroporturi categoria Beuro/an900în luna ianuarie pentru anul în curs
    b)Aeroporturi categoria C600
    c)Aeroporturi categoria D300
    9.23Investigaţie în scopul analizării justificărilor pentru modificarea sistemului sau a nivelului tarifelor de aeroport (Hotărârea Guvernului nr. 455/2011)euro/oră de investigaţie45La depunerea cererii se plăteşte un avans de 300 euro, iar restul la finalizarea investigaţiei. Tariful se plăteşte de solicitant.
  B. Condiţii de aplicare1. În cazul autorizării mijloacelor semnificative pentru siguranţa zborurilor, a unor noi tipuri de echipamente, în vederea emiterii certificatului respectiv, solicitantul trebuie să îndeplinească pe speze proprii condiţiile şi prevederile regulamentare şi procedurale privind autorizarea şi, după caz, pentru pregătirea personalului de supraveghere al AACR, în baza unui program aprobat de AACR.2. Tarifele prevăzute la pct. A.9.9, A.9.10, A.9.11, A.9.12, A.9.16 şi A.9.17 aplicabile în relaţia cu ROMATSA sunt incluse în tariful prevăzut la cap. 8.3. Tariful prevăzut la pct. A.9.8 se va aplica pentru prestaţiile efectuate pe teritoriul României.4. La pct. A.9.16, la cerere, se aplică o taxă de urgenţă de 100%. Definirea tipurilor de avize se va face în funcţie de suprafaţa construită, regimul de înălţime (sau cumulate), alte situaţii etc.5. La pct. A.9.16.5, evaluarea/reevaluarea suprafeţelor de obstacolare se face cu acordul prealabil al solicitantului. Tariful corespunzător se aplică înainte de eliminarea avizului în cauză.6. Tariful prevăzut la pct. A.9.3.2 reprezintă diferenţa din valoarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor, aplicat fiecărui aeroport civil certificat din România deschis utilizării publice, care revine AACR. Restul tarifului, în valoare de 0,275 euro/pasager îmbarcat, indiferent de numărul pasagerilor înregistraţi pe un aeroport, se achită de către administraţia fiecărui aeroport civil direct Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010.7. În condiţiile în care, ca urmare a evaluării, se constată că autorizarea, prelungirea autorizării sau avizul nu se poate acorda, tariful încasat nu se returnează.8. Pentru reautorizare în urma expirării sau anulării certificatului de autorizare se percep tarifele prevăzute pentru autorizarea iniţială.9. Anularea înregistrării, precum şi neacordarea sau neprelungirea valabilităţii acesteia ca urmare a neconformităţilor constatate cu ocazia inspecţiilor/auditurilor de specialitate nu presupun rambursarea tarifelor achitate pentru serviciile prestate de AACR.10. Inspecţia pentru verificarea menţinerii condiţiilor de înregistrare se efectuează după fiecare incident/accident de aviaţie ori notificare de disfuncţionalităţi şi/sau neconformităţi din partea utilizatorilor aerodromului sau din partea unor instituţii abilitate ale statului.11. Prin documentaţie aerodrom înregistrat se înţelege totalitatea documentelor necesare în procesul de înregistrare a aerodromului.
   +  Capitolul 10 Autorizarea şi supravegherea altor agenţi cu activităţi pentru aviaţia civilăA. Tarife
    Nr. crt.Denumirea prestaţieiTarifulModul de plată/ Observaţii
    U.M.Valoarea
    12345
    10.1Evaluare în vederea autorizării laboratoarelor care efectuează testări specializate pentru aeronautică civilă (încercări mecanice, analize fizico-chimice, controale nedistructive etc.)  
    10.1.1Autorizare iniţialăeuro1.500la depunerea cererii
    10.1.2Modificarea domeniului de autorizareeuro/metodă/ analiză/ încercări tehnologice200
    10.1.3Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizareeuro/an1.200în primul trimestru pentru fiecare an pentru care este valabil certificatul de autorizare
    10.2Autorizarea agenţilor distribuitori de produse, articole şi componente aeronautice şi de materiale necesare fabricaţiei, întreţinerii sau operării acestora, procurate de la furnizori  
    10.2.1Autorizare iniţialăeuro1.500la depunerea cererii
    10.2.1.2Modificarea domeniului de autorizare prin:  
    a)adăugare clasă de aeronavă (A1-A4)euro1.000la depunerea cererii
    b)adăugare tip de aeronavă în clasa de aeronavă (A1-A4)euro500
    c)adăugare clasă de motoare (B1-B2)euro800
    d)adăugare tip de motor în clasa de motoare (B1- B2)euro250
    e)adăugare clasă de componente (C1-C20)euro150
    f)adăugare tip de component în clasa de componente (C1-C20)euro100
    g)adăugare produse chimice destinate fabricaţiei/întreţinerii aeronaveloreuro/domeniu de autorizare100
    h)articole normalizate/standardizateeuro/domeniu de autorizare100
    i)produse destinate pentru control nedistructiv (NDT)euro/domeniu de autorizare100
    j)uleiuri şi fluide hidrauliceeuro/domeniu de autorizare250  
    10.2.1.3Supravegherea continuă a agenţilor distribuitori de produse aeronauticeeuro/an1.200în primul trimestru pentru fiecare an pentru care este valabil certificatul de autorizare
    10.3Autorizarea operatorilor economici pentru proiectarea şi executarea lucrărilor cu specific aeroportuar  
    10.3.1Autorizarea iniţială şi prelungirea autorizării operatorilor economici pentru proiectarea lucrărilor cu specific aeroportuareuro/oră evaluare/om45avans 540 euro (tarif minimum obligatoriu)+ regularizare postaudit
    10.3.2.Autorizarea iniţială şi prelungirea autorizării operatorilor economici pentru executarea lucrărilor cu specific aeroportuareuro/oră evaluare/om45avans 540 euro (tarif minimum obligatoriu)+ regularizare postaudit
    10.3.3.Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizareeuro/oră evaluare/om45la finalizarea auditului de supraveghere
    10.4.Autorizarea iniţială şi supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizare a constructorilor de echipamente şi produse specifice activităţilor aeroportuare, de control şi dirijare a zboruriloreuro/an800la depunerea cererii
    10.5Autorizarea agenţilor de handling  
    10.5.1Autorizarea agenţilor de handling (exceptând handling combustibili)  
    10.5.1.1Autorizare iniţială, modificarea şi prelungirea autorizăriieuro/oră evaluare/om45avans 450 euro (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
    10.5.1.2Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizareeuro/oră evaluare/om45la finalizarea auditului de supraveghere
    10.5.2Autorizarea agenţilor de handling combustibili  
    10.5.2.1Autorizare iniţialăeuro/oră evaluare/om45avans 540 euro (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
    10.5.2.2Modificarea autorizăriieuro/oră evaluare/om45avans 450 euro (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
    10.5.2.3Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizareeuro/tonă de combustibil livrată0,40 (minimum 540 euro anual)lunar, până la sfârşitul lunii următoare celei pentru care s-a transmis notificarea
    10.6Autorizarea altor agenţi pentru servicii aeronautice  
    10.6.1Autorizarea iniţială şi prelungirea autorizăriieuro/oră evaluare/om45avans 540 euro (tarif minimum obligatoriu) + regularizare postaudit
    10.6.2Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizareeuro/oră evaluare/om45la finalizarea auditului de supraveghere
    10.7Autorizarea organizaţiilor de pregătire  
    10.7.1Autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru zbor (FTO/TRTO-ATO)  
    10.7.1.1*Autorizare iniţială/Reînnoireeuro5.985  
    10.7.1.2Modificarea autorizaţiei prin introducerea unui curs suplimentareuro1.035  
    10.7.1.3**Supraveghere în vederea menţinerii condiţiilor de autorizareeuro2.205anual
    10.7.1.4Acceptabilitate postholdereuro90  
    10.7.1.5Modificarea autorizaţiei prin schimbarea datelor administrative de funcţionareeuro225  
    10.7.1.6Modificarea autorizaţiei prin schimbarea unor condiţii de funcţionare (aeronavă nouă, punct nou de lucru)euro945  
    10.7.2Autorizarea organizaţiilor de pregătire pentru personalul nenavigant  
    10.7.2.1*Autorizare iniţială/Reînnoireeuro5.295  
    10.7.2.2Modificarea autorizaţiei prin introducerea unui curs suplimentareuro1.148  
    10.7.2.3**Supraveghere în vederea menţinerii condiţiilor de autorizareeuro2.453anual
    10.7.2.4Acceptabilitate postholdereuro90  
    10.7.2.5Modificarea autorizaţiei prin schimbarea datelor administrative de funcţionareeuro214  
    10.7.3Alte tipuri de organizaţii de pregătire pentru personalul de cabină  
    10.7.3.1*Autorizare iniţială/Reînnoireeuro3.349  
    10.7.3.2Modificarea autorizaţiei prin introducerea unui curs suplimentareuro1.035  
    10.7.3.3**Supraveghere în vederea menţinerii condiţiilor de autorizareeuro1.537anual
    10.7.3.4Acceptabilitate postholdereuro90  
    10.7.3.5Modificare autorizaţiei prin schimbarea datelor administrative de funcţionareeuro214  
    10.7.3.6Modificarea autorizaţiei prin schimbarea unor condiţii de funcţionare (de exemplu, punct nou de lucru)euro945  
    10.7.4Organizaţie de pregătire paraşutişti, planor, balon  
    10.7.4.1*Autorizare iniţială/Reînnoireeuro9451 an
    10.7.4.2**Supravegherea menţinerii condiţiilor de autorizareeuro810anual
    10.7.4.3Modificarea autorizaţiei prin introducerea unui nou curseuro720  
    10.7.4.4Acceptabilitate postholdereuro90  
    10.7.4.5Modificarea autorizaţiei prin schimbarea datelor administrative de funcţionareeuro135  
    10.7.4.6Modificarea autorizaţiei prin schimbarea datelor de funcţionare (de exemplu, aeronavă nouă, punct de lucru suplimentar etc.)euro500  
    10.8Certificarea/Reînnoirea certificatului de calificare a operatorilor de echipamente de instruire sintetică (STD)  
    10.8.1Simulator de zbor real (FFS) de nivel C sau Deuro/simulator4.950la depunerea cererii
    10.8.2Simulator de zbor real (FFS) de nivel A sau Beuro/simulator3.510
    10.8.3Simulator de zbor (FTD)euro/simulator2.970
    10.8.4FNPT I sau IIeuro/simulator2.610
    10.8.5FNPT I sau II cu MCCeuro/simulator2.970
    10.8.6BITD sau alt tip de simulator (OTD)euro/simulator2.205
    10.9Aprobarea/Reînnoirea aprobării utilizării de echipamente de instruire sintetică (STD)  
    10.9.1Simulator de zbor real (FFS) sau FTDeuro/simulator650la depunerea cererii
    10.9.2FNPT I sau II cu sau fără MCCeuro/simulator600
    10.9.3BITD sau alt tip de simulator (OTD)euro/simulator600
    10.10Autorizarea centrelor medicale aeronautice  
    10.10.1Autorizarea iniţialăeuro5.063la depunerea cererii
    10.10.2Revalidare autorizaţie centru aeromedicaleuro/an1.283anual
    10.11Autorizarea examinatorilor aeromedicali  
    10.11.1Autorizarea iniţialăeuro720la depunerea cererii
    10.11.2Revalidare autorizaţie examinator aeromedicaleuro/an315anual
    10.12Autorizarea organizării de demonstraţii aerieneeuro/ demonstraţie135la depunerea cererii
    10.13Autorizarea persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi conexe transportului aerian de bunuri periculoase      
    10.13.1Autorizarea iniţialăeuro/aprobare1.575la depunerea cererii
    10.13.2Modificarea autorizăriieuro/aprobare425la depunerea cererii
    10.14Emiterea duplicatelor documentelor de autorizareeuro/exemplar50la depunerea cererii
  _________ Notă *) În vederea autorizării, se vor achita 40% din tariful de autorizare specific, diferenţa urmând a fi achitată la finalizarea procesului de autorizare. În situaţia în care, ca urmare a evaluării, se constată că autorizarea nu se poate acorda, cuantumul din tarif încasat nu se returnează. Notă **) Tarifele aplicate pentru activitatea de supraveghere a organizaţiilor de pregătire includ şi activitatea de prelungire a valabilităţii autorizării de funcţionare.B. Condiţii de aplicare1. În condiţiile în care, ca urmare a evaluării, se constată că autorizarea sau prelungirea autorizării nu se poate acorda, tariful încasat nu se returnează.2. Pentru reautorizare în situaţia renunţării, expirării sau revocării autorizării se percep tarifele prevăzute pentru autorizarea iniţială.3. Pentru modificarea/amendarea documentelor de autorizare se percep 45 euro/ora de investigaţie/om.4. Pentru reautorizare în urma expirării sau anulării certificatului de autorizare se percep tarifele prevăzute pentru autorizarea iniţială.5. Eliberarea certificatului de autorizare se face în contul tarifelor plătite pentru evaluare.6. Pentru pct. A.10.3, A.10.5 şi A.10.6, la cerere, se aplică o taxă de urgenţă de 100% din avans.7. Avansul se referă la activitatea de analiză a documentelor depuse de solicitant în vederea autorizării. Regularizarea postaudit se referă la evaluarea propriu-zisă efectuată cu ocazia auditului, precum şi la finalizarea evaluării organizaţiei.8. Tarifele aplicate pentru activitatea de supraveghere a agenţilor de handling combustibili includ şi activitatea de prelungire a valabilităţii autorizării de funcţionare.
   +  Capitolul 11 Alte prestaţii în domeniul aeronauticA. Tarife
    Nr. crt.Denumirea prestaţieiTarifeModul de plată/ Observaţii
    U.M.Valoarea
    11.1Atestarea auditorilor experţi pentru sistemul aeronauticla depunerea cererii sau conform contractului cu beneficiarul
    11.1.1Evaluarea iniţială în vederea desemnării ca auditor expert într-un domeniu al sistemului aeronauticeuro/persoană100  
    11.1.2Evaluarea periodică în vederea menţinerii calităţii de auditor expert sau modificarea domeniuluieuro/ persoană sau  euro/ modificare25  25  
    11.2Atestarea persoanelor care conduc activitate de asigurare a calităţii la unităţile aeronautice civile autorizateeuro/ persoană50la depunerea cererii sau conform contractului cu beneficiarul
    11.3Aprobarea procedurilor de zbor instrumental
    11.3.1Verificarea documentaţiei de aprobare a procedurilor de zbor instrumental (nu cuprinde efectuarea inspecţiei din zbor a procedurilor)euro/oră evaluare/om45la finalizarea evaluării
    11.3.2Supravegherea organizaţiilor de proiectare a procedurilor de zbor instrumentaleuro/oră evaluare/om45
    11.4Cercetări statistice, lucrări statistice speciale care nu sunt cuprinse în programul statistic din domeniul transportului aerian, la cererea unor beneficiari interni sau externieuro/oră elaborare cercetare/ lucrare statistică45la finalizarea lucrării
    11.5Emiterea autorizaţiei de utilizare temporară pe aeroporturile din România, pentru avioane civile subsonice cu reacţie, care nu îndeplinesc standardele specificate în partea a II-a cap. 3 volumul I al anexei 16 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională (ATU)euro/ autorizaţie de utilizare temporară emisă (ATU)50la depunerea cererii pentru acordarea ATU
    11.6Consultare privind elaborarea de către solicitant a documentelor necesare în vederea obţinerii de avize, autorizaţii, certificate, licenţe etc.euro/oră consultare/om45la finalizarea consultării
  B. Condiţii de aplicare1. În condiţiile în care, ca urmare a evaluării şi/sau a efectuării inspecţiei din zbor ori auditului de supraveghere, se constată că aprobarea procedurilor de zbor instrumental nu se poate acorda deoarece solicitantul nu îndeplineşte cerinţele aplicabile, solicitantul va plăti AACR valoarea prestaţiei.2. Cuantumul final al activităţilor de aprobare şi/sau supraveghere se stabileşte în postcalcul şi se comunică beneficiarului anterior emiterii răspunsului definitiv referitor la aprobarea procedurilor de zbor instrumental sau transmiterii raportului de audit/supraveghere.3. Dacă activităţile specifice procesului de aprobare şi/sau supraveghere sunt întrerupte la cererea solicitantului sau nu pot fi finalizate din cauze imputabile acestuia, AACR va solicita plata unui tarif proporţional cu prestaţia executată în funcţie de orele consumate pe tariful prevăzut la pct. A.11.3.4. Tariful prevăzut la pct. A.11.5 se aplică numai pentru următoarele tipuri de zboruri: a) operaţiuni de transport individual cargo [numai pe aeroporturile: Baia Mare (LRBM), Bucureşti-Otopeni-Henri Coandă (LROP), Constanţa-Kogălniceanu (LRCK), Satu Mare (LRSM), Suceava (LRSV), Târgu Mureş (LRTM), Timişoara-Traian Vuia (LRTM), Tulcea (LRTC)], pentru care operatorul aeronavei, împreună cu beneficiarul transportului, demonstrează că, datorită naturii încărcăturii transportate, nu poate fi utilizat un alt tip de aeronavă; b) operaţiuni de zbor nonprofit în scopul realizării lucrărilor de modificare, reparaţie sau întreţinere a aeronavelor.5. Tariful prevăzut la pct. A.11.5 se aplică pentru fiecare zbor şi fiecare aeronavă menţionată în "Cererea pentru acordarea autorizaţiei pentru utilizarea temporară a unor avioane civile subsonice cu reacţie care nu îndeplinesc standardele specificate în partea a II-a cap. 3 volumul I la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională (ATU)", inclusiv pentru avioanele de rezervă.
   +  Capitolul 12 Condiţii generale de aplicare a tarifelor1. În cazul în care nu sunt prevăzute termene de plată specifice, conform precizărilor din coloana "mod de plată", beneficiarii serviciilor prestate de AACR sunt obligaţi să achite tariful specific aplicat, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii. Eliberarea documentelor solicitate de beneficiari este condiţionată de achitarea serviciilor prestate de AACR.2. Pentru întârzierea plăţii facturilor la termenele scadente, AACR va aplica o penalitate de 0,1% la suma restantă pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadentă până în momentul plăţii.3. Excepţie de la prevederile pct. 1 şi 2 fac serviciile prestate de AACR în baza contractelor încheiate cu beneficiarii.4. În cazul neachitării la termen a obligaţiilor financiare rezultate din serviciile prestate de către persoanele juridice AACR poate proceda la suspendarea valabilităţii documentelor eliberate.5. AACR poate proceda la revocarea documentelor emise în cazul în care, în termenul de suspendare stabilit de aceasta pentru achitarea obligaţiilor financiare rezultate din serviciile prestate, aceste obligaţii nu sunt achitate.6. Contravaloarea în lei a tarifelor aplicate va fi achitată de beneficiarii serviciilor prestate de AACR, la valoarea cursului de schimb valutar stabilit de Banca Naţională a României, valabil în ziua emiterii facturii.7. Tarifele nu includ cheltuielile ocazionate de deplasarea în străinătate a inspectorilor AACR, respectiv diurnă, cazare, transport şi vize. Acestea vor fi suportate de beneficiarii serviciilor prestate de AACR.8. Tarifele nu includ T.V.A.--------