HOTĂRÂRE nr. 22 din 23 ianuarie 1998privind unele măsuri pentru reflectarea în contabilitatea agenţilor economici a unor operaţiuni economico-financiare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 29 ianuarie 1998    În temeiul art. 9 şi 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICAgenţii economici care au efectuat investiţii concretizate în imobilizari corporale, cu plata în valută, pot introduce în valoarea respectivelor active corporale diferenţele nefavorabile de curs valutar şi dobânzile bancare stabilite la data încheierii exerciţiului financiar, aferente creditelor în valută plătite sau de plătit în cursul exerciţiului financiar. Aceasta prevedere poate fi aplicată şi în cazul dobânzilor bancare aferente investiţiilor efectuate din credite în lei.Regularizările aferente plusului de amortizare pentru anul 1997 se vor face cu ocazia efectuării şi a celorlalte regularizări stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 909/1997.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------Ministrul finanţelor,Daniel Daianu---------