ORDONANTA nr. 21 din 30 ianuarie 1998pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 30 ianuarie 1998    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonată:  +  Articolul 1Se ratifica Acordul de împrumut privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, denumit în continuare acord, în suma de 25,5 milioane dolari S.U.A, semnat la Washitong la 23 ianuarie 1998.  +  Articolul 2Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi Ministerul Justiţiei deţine întreaga responsabilitate pentru realizarea Proiectului menţionat la art. 1, în conformitate cu prevederile acordului.  +  Articolul 3Pe întreaga durata de implementare a Proiectului, respectiv 1998 - 2003, Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi Ministerul Justiţiei vor prevedea în bugetele proprii sumele corespunzătoare finanţării din surse interne a Proiectului, până la concurenta sumei de 11,8 milioane dolari S.U.A. echivalent, respectiv 5,6 milioane dolari S.U.A. pentru Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi 6,2 milioane dolari S.U.A. pentru Ministerul Justiţiei.În acelaşi mod, Ministerul Justiţiei va prevedea şi sumele necesare asigurării funcţionarii Unităţii de coordonare a Proiectului, înfiinţată conform prevederilor acordului.  +  Articolul 4Începând cu anul 1998, Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi Ministerul Justiţiei vor asigura în bugetele proprii sumele necesare pentru plata dobânzilor, a comisioanelor de angajament, a altor costuri ale împrumutului, precum şi pentru rambursarea ratelor de capital, în conformitate cu prevederile acordurilor subsidiare de împrumut încheiate separat între Ministerul Finanţelor şi cele doua instituţii.  +  Articolul 5Se autorizeaza Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor, de comun acord cu Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi cu Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi Ministerul Justiţiei sa introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile de derulare a acordului de împrumut menţionat la art. 1, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc: realocari de fonduri, modificări în structura împrumutului pe componente, pe beneficiari, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau sa determine noi condiţionalitati economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEA Contrasemnează: ----------------p. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de statp. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Dinu Ianculescu,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Gavril Gafita,secretar de stat ACORD 23/01/1998