ORDIN nr. 2.691 din 27 iulie 2012pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 981/2012
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 23 august 2012    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 7.501/A din 25 iulie 2012 privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,în temeiul art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IGhidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 981/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 14 martie 2012, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera h) va avea următorul cuprins:"h) autovehicul uzat - orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială uşoară înmatriculat/ă în România, care conţine cumulativ componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie, şi care are o vechime mai mare sau egală cu: 10 ani de la anul fabricaţiei; 5 ani de la anul fabricaţiei, în cazul celui/celei aflat/aflate în proprietatea persoanei juridice prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. a) şi c);".2. La articolul 3 alineatul (4), litera a) va avea următorul cuprins:"a) autovehiculul uzat a cărui primă înmatriculare în România a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2006, cu excepţia celui aflat în proprietatea persoanei juridice prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. a) şi c);".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbBucureşti, 27 iulie 2012.Nr. 2.691.--------