ORDIN nr. 1.881 din 29 decembrie 2006 (*actualizat*)privind ierarhizarea unităţilor spitaliceşti, a secţiilor şi compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi neonatologie(actualizat până la data de 28 martie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 martie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 2.191 din 28 decembrie 2007; ORDINUL nr. 261 din 20 martie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn baza Ordinului ministrului sănătăţii publice privind constituirea comisiilor de reevaluare a unităţilor spitaliceşti, secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi neonatologie,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 8.342/2006 al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate,ministrul sănătăţii publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă ierarhizarea unităţilor spitaliceşti, secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi neonatologie, cuprinse în anexa nr. 1, precum şi arondarea judeţelor şi a unor unităţi sanitare la centrele cu nivel de ierarhizare 3, în conformitate cu anexa nr. 2. (2) Pentru municipiul Bucureşti, conducerea fiecărei unităţi sanitare spitaliceşti de nivel 3 desemnează o persoană care transmite zilnic, până la ora 13,00, următoarele date: a) numărul de locuri disponibile pentru primirea nou-născuţilor care necesită îngrijiri de terapie intensivă; b) numărul de locuri disponibile pentru mamele nou-născuţilor; c) numărul de locuri disponibile pentru gravide cu risc; d) alte precizări considerate relevante de către specialiştii unităţii sanitare respective. (3) Datele prevăzute la alin. (2) sunt comunicate la linia telefonică directă, pusă la dispoziţie în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 417/2004privind înfiinţarea unităţii de transport neonatal specializat, cu modificările ulterioare. Transferurile se vor efectua în conformitate cu prevederile anexei nr. 2, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a indicaţiei medicale. Fac excepţie situaţiile în care, din motive întemeiate, medicale, administrative sau care ţin de condiţiile de transport, se impune transferul într-o altă unitate sanitară spitalicească de nivel 3 decât cea corespunzătoare arondării prevăzute în anexa nr. 2 sau într-o unitate sanitară ori secţie de pediatrie care are terapie intensivă, cu secţie sau compartiment de nou-născuţi. Pentru nou-născuţii cu stare gravă la naştere, pentru care se impune transferul către o altă unitate sanitară spitalicească, se recomandă organizarea transferului în primele 24 de ore de viaţă.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.191 din 28 decembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 17 ianuarie 2008.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică, precum şi unităţile sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 29 decembrie 2006.Nr. 1.881.  +  Anexa 1IERARHIZAREAunităţilor spitaliceşti, secţiilor şi compartimentelor deobstetrică-ginecologie şi neonatologie┌────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Spitalele de specialitate │ ││ │ │ Obstetrică - Ginecologie şi │ ││ │ │ celelalte unităţi sanitare cu paturi, │ Nivelul ││Nr │ │ cărora le aparţin secţiile sau │ de ││crt.│ Judeţul │ compartimentele obstetrică- ginecologie │ ierarhizare ││ │ │ şi neonatologie ierarhizate │ │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 1 │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă │ ││ │ │Alba Iulia │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 2 │ │Spitalul Municipal Aiud │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 3 │ │Spitalul Municipal Blaj │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 4 │ ALBA │Spitalul Municipal Sebeş │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 5 │ │Spitalul Orăşenesc Câmpeni │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 6 │ │Spitalul Orăşenesc Cugir │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 7 │ │Spitalul Orăşenesc Abrud │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 8 │ │Spitalul Orăşenesc Ocna Mureş │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ │ │Spitalul Clinic de Obstetrică - │ ││ 9 │ │Ginecologie "Dr. Salvador Vuia" Arad │ 2 │├────┤ ARAD ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 10 │ │Spitalul Orăşenesc Ineu │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 11 │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 12 │ │Spitalul Municipal Câmpulung │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 13 │ │Spitalul Municipal Curtea de Argeş │ 1b │├────┤ ARGES ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 14 │ │Spitalul "Dr. Ion Crăciun" Calineşti │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 15 │ │Spitalul Orăşenesc "Regele Carol I"Costeşti│ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 16 │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău │ 3 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 17 │ │Spitalul Orăşenesc Buhuşi │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 18 │ BACĂU │Spitalul Municipal Oneşti │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 19 │ │Spitalul Orăşenesc "Ioan Lascăr" Comăneşti │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 20 │ │Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti │ 2 │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 21 │ │Spitalul Clinic Obstetrică -Ginecologie │ ││ │ │Oradea │ 3 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 22 │ │Spitalul Orăşenesc "Episcop N. │ ││ │ │Popovici" Beiuş │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 23 │ BIHOR │Spitalul Municipal "Dr. Pop │ 1a ││ │ │Mircea" Marghita │ │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 24 │ │Spitalul Municipal Salonta │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 25 │ │Spitalul Orăşenesc Aleşd │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 26 │ │Centrul de Sănătate Valea lui Minai │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 27 │ │Spitalul Judeţean Bistriţa │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 28 │ BISTRIŢA - │Spitalul Orăşenesc Beclean │ 1a ││ │ NĂSĂUD │ │ │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 29 │ │Spitalul Orăşenesc Năsăud │ 1b │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 30 │ │Spitalul Obstetrică - Ginecologie Botoşani │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 31 │ │Spitalul Municipal Dorohoi │ 1b │├────┤ BOTOSANI ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 32 │ │Spitalul Orăşenesc Săveni │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 33 │ │Spitalul Comunal Truşeşti │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 34 │ │Spitalul Orăşenesc Darabani │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 35 │ │Spitalul Obstetrică - Ginecologie │ ││ │ │"Dr. Ioan Aurel Sbârcea" Braşov │ 3 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 36 │ │Spitalul Municipal Făgăraş │ 1b │├────┤ BRASOV ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 37 │ │Spitalul Orăşenesc Rupea │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 38 │ │Spitalul Orăşenesc "Dr. Caius Tiberiu │ ││ │ │Spârchez" Zărneşti │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 39 │ BRAILA │Spitalul Obstetrică - Ginecologie Brăila │ 2 │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 40 │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 41 │ │Spitalul Municipal Râmnicu Sărat │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 42 │ BUZAU │Spitalul Orăşenesc Nehoiu │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 43 │ │Spitalul Comunal "Vintilă Vodă" │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 44 │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 45 │ │SpitalulMunicipal de Urgenţă Caransebeş │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 46 │ │Spitalul Orăşenesc Moldova Noua │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 47 │ │Spitalul Orăşenesc Oraviţa │ 1a │├────┤ CARAS- ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 48 │ SEVERIN │Spitalul Orăşenesc Anina │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 49 │ │Spitalul Orăşenesc Oţelul Roşu │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 50 │ │Spitalul Comunal Bozovici │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 51 │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 52 │ CĂLĂRAŞI │Spitalul Municipal Olteniţa │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 53 │ │Spitalul Orăşenesc Lehliu - Gară │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 54 │ │Spitalul Clinic Judeţean de │ ││ │ │Urgenţă Cluj Napoca │ 3 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 55 │ │Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. │ ││ │ │Dr. Octavian Fodor" Cluj Napoca │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 56 │ CLUJ │Spitalul Municipal Turda │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 57 │ │Spitalul Municipal Dej │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 58 │ │Spitalul Orăşenesc Huedin │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 59 │ │Spitalul Municipal Câmpia Turzii │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 60 │ │Spitalul Municipal Gherla │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 61 │ │Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă │ ││ │ │Constanţa │ 3 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 62 │ │Spitalul Municipal Medgidia │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 63 │ │Spitalul Municipal Mangalia │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 64 │ CONSTANTA │Spitalul Orăşenesc Cernavodă │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 65 │ │Spitalul Orăşenesc Hârşova │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 66 │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Fogolyan │ ││ │ │Kristof" Sfântul Gheorghe │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 67 │ │Spitalul Orăşenesc Covasna │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 68 │ COVASNA │Spitalul Municipal Târgu Secuiesc │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 69 │ │Spitalul Orăşenesc Baraolt │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 70 │ │Centrul de Sănătate Intorsura │ ││ │ │Buzăului în structura Spitalului │ 1a ││ │ │Judeţean din Sfântul Gheorghe │ │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 71 │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 72 │ │Spitalul Orăşenesc Pucioasa │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 73 │ DÂMBOVIŢA │Spitalul Orăşenesc Titu │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 74 │ │Spitalul Orăşenesc Găeşti │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 75 │ │Spitalul Municipal Moreni │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 76 │ │Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă │ ││ │ │Craiova │ 3 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 77 │ │Spitalul Municipal Filantropia │ ││ │ │Craiova │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 78 │ │Spitalul Municipal Calafat │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 79 │ DOLJ │Spitalul Municipal Băileşti │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 80 │ │Spitalul Orăşenesc Filiaşi │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 81 │ │Spitalul Orăşenesc Segarcea │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 82 │ │Spitalul Orăşenesc "Aşezămintele │ ││ │ │Brâncoveneşti" Dăbuleni │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 83 │ │Spitalul Clinic Judeţean de │ ││ │ │Urgenţă "Sf Apostol Andrei" │ 3 ││ │ │Galaţi │ │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 84 │ GALATI │Spitalul Obstetrică - Ginecologie │ 2 ││ │ │"Buna Vestire" Galaţi │ │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 85 │ │Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 86 │ │Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 87 │ GIURGIU │Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 88 │ │Spitalul Orăşenesc Bolintie Vale │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 89 │ │Spitalul Judeţean Târgu Jiu │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 90 │ │Spitalul Municipal Motru │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 91 │ │Spitalul Orăşenesc Târgu Cărbuneşti │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 92 │ │Spitalul Orăşenesc Rovinari │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 93 │ GORJ │Spitalul Orăşenesc Novaci │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 94 │ │Spitalul Orăşenesc Bumbeşti Jiu │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 95 │ │Spitalul Orăşenesc Turceni │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 96 │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc│ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 97 │ HARGHITA │Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 98 │ │Spitalul Municipal Gheorgheni │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│ 99 │ │Spitalul Municipal Topliţa │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│100 │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│101 │ │Spitalul Municipal "A. │ 2 ││ │ │Simionescu" Hunedoara │ │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│102 │ │Spitalul de Urgenţă Petroşani │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│103 │ HUNEDOARA │Spitalul Municipal Orăştie │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│104 │ │Spitalul Orăşenesc Haţeg │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│105 │ │Spitalul Municipal Lupeni │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│106 │ │Spitalul Municipal Vulcan │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│107 │ │Spitalul Municipal Brad │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│108 │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│109 │ │Spitalul Municipal Urziceni │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│110 │ IALOMIŢA │Spitalul Municipal Feteşti │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│111 │ │Spitalul Orăşenesc Ţăndărei │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│112 │ │Spitalul Clinic de Obstetrică" │ ││ │ │Ginecologie "Cuza Vodă" Iaşi │ 3 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│113 │ IASI │Spitalul Clinic de Obstetrică - │ ││ │ │Ginecologie "Elena Doamna" Iaşi │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│114 │ │Spitalul Municipal Paşcani │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│115 │ │Spitalul Orăşenesc Târgu Frumos │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│116 │ │Spitalul Orăşenesc Hârlău │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│117 │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă Ilfov │ 1b │├────┤ ILFOV ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│118 │ │Spitalul Obstetrică - Ginecologie │ ││ │ │"Dr. Maria Burghele" Buftea │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│119 │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. │ ││ │ │Constantin Oprişi" Baia Mare │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│120 │ │Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│121 │ MARAMUREŞ │Spitalul Orăşenesc Vişeul de Sus │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│122 │ │Spitalul de Recuperare Borşa │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│123 │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta │ 2 ││ │ │ Turnu-Severin │ │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│124 │ │Spitalul Orăşenesc Strehaia │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│125 │ │Spitalul Municipal Orşova │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│126 │ MEHEDINŢI │Spitalul Orăşenesc Vânju Mare │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│127 │ │Spitalul Orăşenesc Baia de Arama │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────┬───────────────────────┼─────────────┤│128 │ │Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă │ ││ │ │Târgu Mureş │ 3 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│129 │ │Spitalul Clinic Judeţean Mureş │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│130 │ MUREŞ │Spitalul Municipal "Gh. Marinescu Târnăveni│ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│131 │ │Spitalul Municipal "Dr. Eugen Nicoară" │ ││ │ │Reghin │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│132 │ │Spitalul Municipal Sighişoara │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│133 │ │Spitalul Orăşenesc "Dr. Valer Russu" Luduş │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│134 │ │Centrul de Sănătate Sângiorgiu de Pădure │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│135 │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│136 │ │Spitalul Municipal de Urgenţă Roman │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│137 │ NEAMT │Spitalul Orăşenesc Bicaz │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│138 │ │Spitalul Orăşenesc Târgu Neamţ │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│139 │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│140 │ OLT │Spitalul Municipal Caracal │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│141 │ │Spitalul Orăşenesc Corabia │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│142 │ │Spitalul Orăşenesc Balş │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│143 │ │Spitalul Obstetrică - Ginecologie Ploieşti │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│144 │ │Spitalul Municipal Câmpina │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│145 │ PRAHOVA │Spitalul Orăşenesc Sinaia │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│146 │ │Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│147 │ │Spitalul Orăşenesc "Sf. Filofteia" Mizil │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│148 │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu-Mare │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│149 │SATU-MARE │Spitalul Municipal Carei │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│150 │ │Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│151 │ │Spitalul Orăşenesc Tăşnad │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│152 │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│153 │ SALAJ │Spitalul Orăşenesc Şimleul Silvanei │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│154 │ │Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu │ 3 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│155 │ SIBIU │Spitalul Municipal Mediaş │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│156 │ │Spitalul Orăşenesc Cisnădie │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│157 │ │Spitalul Orăşenesc Agnita │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│158 │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. │ ││ │ │Ioan cel Nou" Suceava │ 3 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│159 │ │Spitalul Municipal Rădăuţi │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│160 │ SUCEAVA │Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│161 │ │Spitalul Municipal Fălticeni │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│162 │ │Spitalul Orăşenesc Gura Humorului │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│163 │ │Spitalul Municipal Vatra Domei │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│164 │ │Spitalul Orăşenesc Siret │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│165 │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│166 │ │Spitalul Municipal "Caritas" Roşiorii │ ││ │ │de Vede │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│167 │ TELEORMAN │Spitalul Municipal Turnu Măgurele │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│168 │ │Spitalul Orăşenesc Zimnicea │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│169 │ │Centrul de Sănătate Deparaţi │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│170 │ │Spitalul Clinic Obstetrică - │ ││ │ │Ginecologie "Dr. Dumitru │ ││ │ │Popescu" Timişoara │ 3 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│171 │ │Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă │ ││ │ │Timişoara │ 3 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│172 │ TIMIŞ │Spitalul Municipal Lugoj │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│173 │ │Spitalul Orăşenesc Sânnicolau Mare │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│174 │ │Spitalul Orăşenesc Deta │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│175 │ │Spitalul Orăşenesc Făget │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│176 │ │Spitalul "Dr. Karl Diel" Jimbolia │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│177 │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│170 │TULCEA │Spitalul Orăşenesc Macin │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│179 │ │Spitalul Orăşenesc Babadag │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│180 │ │Centrul de Sănătate Sulina │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│181 │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│182 │ VASLUI │Spitalul Municipal de Urgenţă │ 2 ││ │ │«Elena Beldiman» Bârlad │ │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│183 │ │Spitalul Municipal Huşi │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│184 │ │Spitalul Orăşenesc Negreşti │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│185 │ │Spitalul Obstetrică - Ginecologie │ ││ │ │Râmnicu Vâlcea │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│186 │ │Spitalul Municipal "Costache Nicolescu" │ ││ │ │Drăgăşani │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│187 │VALCEA │Spitalul Orăşenesc Horezu │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│188 │ │Spitalul Orăşenesc Brezoi │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│189 │ │Spitalul Orăşenesc Bălceşti │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│190 │ │Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. │ 2 ││ │ │Pantelimon" Focşani │ │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│191 │ │Spitalul Municipal Adjud │ 1b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│192 │ │Spitalul Orăşenesc Panciu │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│193 │VRANCEA │Spitalul Orăşenesc Odobeşti │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│194 │ │Spitalul Orăşenesc Mărăşeşti │ 1a │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│195 │ │Spitalul Comunal Vidra │ 1a │├────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│196 │ │Spitalul Clinic «Nicolae Malaxa» │ 2b │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│197 │ │Spitalul Universitar de Urgenţă Elias │ 2 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│198 │ │Spitalul Clinic Filantropia │ 3 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│199 │ │Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf.Pantelimon" │ 3 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│200 │ │Spitalul Clinic Dr.I.Cantacuzino" │ 3 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│201 │BUCUREŞTI │Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan - │ ││ │ │secţiile de Obstetrică -Ginecologie şi │ 3 ││ │ │Neonatologie │ │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│202 │ │Spitalul Universitar de Urgenţă │ 3 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│203 │ │Spitalul Clinic Obstetrică- │ ││ │ │Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu" │ 3 │├────┤ ├───────────────────────────────────────────┼─────────────┤│204 │ │Institutul pentru Ocrotirea Mamei │ 3 ││ │ │şi Copilului "Prof. Dr. Alfred │ ││ │ │Rusescu" - Clinica Obstetrică - │ ││ │ │Ginecologie Polizu │ │└────┴───────────────┴───────────────────────────────────────────┴─────────────┘------------Poziţiile 102, 136, 182 şi 196 din anexa 1 au fost modificate de art. I din ORDINUL nr. 261 din 20 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 28 martie 2012.  +  Anexa 2ARONDAREAjudeţelor şi a unor unităţi sanitare la centrelecu nivel de ierarhizare 3┌───┬───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐│ │ Spitalele de obstetrică-ginecologie şi │ Judeţele şi unităţile ││Nr.│ celelalte unităţi sanitare cu paturi, │ sanitare arondate ││crt│ cărora le aparţin secţiile de obstetrică- │ ││ │ ginecologie şi neonatologie, cu nivel de │ ││ │ ierarhizare 3 │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 1 │Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel │ judeţele Botoşani, Suceava ││ │ Nou" Suceava │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 2 │Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie │judeţele Iaşi, Neamţ, Vaslui ││ │"Cuza Vodă" Iaşi │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 3 │Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău │judeţele Bacău, Vrancea │├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 4 │Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă │judeţele Brăila, Galaţi ││ │"Sf. Apostol Andrei" Galaţi │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 5 │Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă │judeţele Constanţa, Tulcea ││ │Constanţa │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 6 │Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf Ioan" │judeţele Buzău, Ilfov ││ │Bucureşti - secţiile Obstetrică-Ginecologie│ ││ │şi Neonatologie │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 7 │Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon"│ judeţele Dâmboviţa, Ilfov ││ │Bucureşti │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 8 │Spitalul Clinic Filantropia Bucureşti │judeţele Ilfov, Teleorman │├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 9 │Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi │judeţele Ialomiţa, Prahova ││ │Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" - │ ││ │Clinica de Obstetrică-Ginecologie │ ││ │Polizu Bucureşti │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│10 │Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" │ ││ │Bucureşti │judeţul Călăraşi │├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│11 │Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti │judeţul Argeş, Spitalul ││ │ │Universitar de Urgenţă Elias ││ │ │Bucureşti │├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│12 │Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie │Spitalul Clinic Caritas ││ │"Prof. dr. Panait Sârbu" Bucureşti │"Acad. N. Cajal" Bucureşti, ││ │ │judeţul Giurgiu │├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│13 │Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova│judeţele Dolj, Gorj, ││ │ │Mehedinţi, Olt, Vâlcea │├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│14 │Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie │judeţele Caraş-Severin, ││ │"Dr. Dumitru Popescu" Timişoara │Hunedoara, din judeţul Timiş: ││ │ │Spitalul Municipal Lugoj, ││ │ │Spitalul Orăşenesc Deta ││ │ │şi Spitalul Orăşenesc Făget │├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│15 │Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă │judeţul Arad, din judeţul ││ │Timişoara │Timiş: ││ │ │Spitalul Orăşenesc Sânnicolau ││ │ │Mare şi Spitalul "Dr. Karl ││ │ │Diel" Jimbolia │├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│16 │Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă │judeţele Bistriţa-Năsăud, ││ │Cluj-Napoca │Cluj, Maramureş, Sălaj │├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│17 │Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie │ ││ │Oradea │judeţele Bihor, Satu Mare │├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│18 │Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă │judeţul Harghita, Mureş ││ │Târgu Mureş - Secţiile Obstetrică- │ ││ │ Ginecologie şi Neonatologie │ │├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│19 │Spitalul de Obstetrică-Ginecologie "Dr. │ ││ │Ioan Aurel Sbârcea" Braşov │judeţele Braşov, Covasna │├───┼───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤│20 │Spitalul Clinic Judeţean Sibiu │judeţele Alba, Sibiu │└───┴───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘------------Anexa 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.191 din 28 decembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 17 ianuarie 2008, având conţinutul anexei 2 din acelaşi act normativ.__________