ORDIN nr. 637/2.492/50/2012privind aprobarea membrilor Comisiei naționale pentru produse biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 637 din 19 iunie 2012
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR Nr. 2.492 din 29 iunie 2012
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR Nr. 50 din 27 iulie 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 17 august 2012  Văzând Referatul de aprobare al Direcției de sănătate publică și control în sănătate publică nr. CV 1.324/2012,având în vedere prevederile art. 3-5 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor și Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății, ministrul mediului și pădurilor și președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă membrii titulari și membrii supleanți ai Comisiei naționale pentru produse biocide, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei naționale pentru produse biocide, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Membrii Comisiei naționale pentru produse biocide și Institutul Național de Sănătate Publică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și gospodării apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.182/1.277/114/2005 pentru aprobarea componenței Comisiei Naționale pentru Produse Biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.178 din 27 decembrie 2005, cu modificările ulterioare.
  Ministrul sănătății,
  Vasile Cepoi
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Rovana Plumb
  Președintele Autorității
  Naționale Sanitare Veterinare
  și pentru Siguranța Alimentelor,
  Mihai Țurcanu
   +  Anexa nr. 1
  MEMBRII
  Comisiei naționale pentru produse biocide
  Membrii titulari ai Comisiei naționale pentru produse biocide1. Cilinca Gabriela, dr. chimist, Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, președinte2. Petroaica Brândușa, director, Direcția deșeuri și substanțe chimice periculoase, sol și subsol - Agenția Națională pentru Protecția Mediului, vicepreședinte3. Dr. Rusu Liviu, director, Direcția de trasabilitate și siguranța alimentelor de origine non animală, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, vicepreședinte4. Drăgușanu Mihaela, chimist principal, Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, secretar5. Drăgoiu Mihaela Simona, dr. chimist, Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, membru6. Tănase Irina, biochimist principal, Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, membru7. Dr. Nicolae Odette, medic primar epidemiolog, Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, membru8. Cîrlan Cristiana, consilier, Direcția de sănătate publică și control în sănătate publică, Ministerul Sănătății, membru9. Pârvu Elena, consilier, Serviciul chimicale, Direcția deșeuri și substanțe chimice periculoase, sol și subsol, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, membru10. Mihalcea Udrea Mariana, șef serviciu, Serviciul chimicale, Direcția deșeuri, substanțe chimice periculoase, sol și subsol, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, membru11. Ionescu Cristina Teodora, consilier, Direcția de coordonare tehnică a institutelor de referință, LSVSA, farmacovigilență și nutriție animală, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, membruMembrii supleanți ai Comisiei naționale pentru produse biocide1. Pribu Mihaela, chimist principal, Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății2. Gabor Camelia, consilier, Serviciul chimicale, Direcția deșeuri și substanțe chimice periculoase, sol și subsol, Agenția Națională pentru Protecția Mediului3. Amza Daniela, consilier, Direcția de trasabilitate și siguranță a alimentelor de origine non animală, sistemul rapid de alertă, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
   +  Anexa nr. 2REGULAMENTde organizare și funcționare aComisiei naționale pentru produse biocide