ORDONANTA nr. 17 din 29 ianuarie 1998privind instituirea unor taxe pentru prestaţii vamale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 30 ianuarie 1998    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Direcţia Generală a Vamilor gestionează în regim extrabugetar venituri constituite din următoarele surse: a) comisionul de 10% pentru sumele în lei, efectiv declarate de călători la ieşirea din ţara şi reţinute de autoritatea vamală, instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 554/1991 privind instituirea comisionului pentru sumele în lei şi în valută consemnate prin unităţile vamale; b) comisionul de 5% pentru sumele în valută care se consemnează la unităţile bancare, prin birourile vamale, de la persoanele fizice care intra şi care ies din România, instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 554/1991; c) tariful pentru utilizarea sistemului automat de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu, perceput de către autoritatea vamală de la declarantii vamali, reprezentând echivalentul în lei a 12 ECU la cursul de schimb al zilei în care se efectuează plata; d) tariful de însoţire vamală a mijloacelor de transport aflate în tranzit pe teritoriul naţional, perceput de autoritatea vamală de la titularii operaţiunilor de tranzit, în conformitate cu prevederile art. 368 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997; e) sumele încasate de autoritatea vamală de la declarantii vamali, care solicită depunerea declaraţiei vamale în detaliu în afară zilelor şi orelor de lucru, reprezentând dublul salariului tarifar orar cuvenit agentului vamal, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1997.  +  Articolul 2Sumele gestionate în regim extrabugetar de către Direcţia Generală a Vamilor se prevăd distinct în anexa la bugetul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 3Din veniturile gestionate în regim extrabugetar, Direcţia Generală a Vamilor va acoperi cheltuieli în completarea fondurilor alocate de la buget, potrivit destinaţiilor stabilite prin anexele la legile bugetare anuale.  +  Articolul 4Disponibilităţile de la finele anului, rezultate din gestionarea veniturilor extrabugetare, se vor reporta în anul următor, urmând a fi utilizate de Direcţia Generală a Vamilor cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 5În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice privind încasarea, administrarea, contabilizarea şi gestionarea acestor venituri, care vor intra în vigoare la acelaşi termen cu ordonanţa.  +  Articolul 6Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. La aceeaşi dată orice dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de stat-------