RECTIFICARE nr. 670 din 4 iulie 2012referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 670/2012
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 14 august 2012    La Hotărârea Guvernului nr. 670/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 13 iulie 2012, se face următoarea rectificare:- la art. I lit. G "Titlul IX^2 «Contribuţii sociale obligatorii»" pct. 1 [cu referire la pct. 10 din normele metodologice date în aplicarea art. 296^5 alin. (1) din Codul fiscal], în tabel, la Nr. crt. asiguraţi "Total:", coloana a 5-a "Suma câştigurilor realizate în condiţii speciale şi alte condiţii de muncă (lei)", în loc de: "28.255" se va citi: "28.225".-------