LEGE nr. 13 din 8 ianuarie 1998pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 26 ianuarie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICRomânia adera la Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN DUMITRESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANCONVENTIE 23/06/1979