HOTĂRÂRE nr. 12 din 19 ianuarie 1998privind aprobarea majorării numărului de posturi din unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, pentru care se acordă contribuţii de la bugetul de stat, cu respectarea prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/1994
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 29 ianuarie 1998    În baza prevederilor art. 18 alin. (15) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, cu modificările ulterioare, şi ale alin. (2) din nota de la anexa nr. 15 la Legea nr. 85/1996 pentru completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, aprobat prin Legea nr. 134/1994 şi modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 47/1997, Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Numărul posturilor din unităţile de cult care beneficiază de contribuţie de la bugetul de stat, cu respectarea prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 130/1994 şi modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 47/1997, se majorează de la 3.000 la 8.000 de posturi. (2) Unităţile şi posturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/1994, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2Influentele financiare ce rezultă din aplicarea prevederilor art. 1 se asigura din bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, aprobat pe anul 1997.  +  Articolul 3Secretariatul de Stat pentru Culte şi celelalte organe abilitate de lege vor controla respectarea destinaţiei fondurilor prevăzute la art. 1 în unităţile de cult nominalizate potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/1994, cu modificările ulterioare. PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------Secretariatul de Stat pentru CulteGheorghe F. Anghelescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Daniel DaianuMinistru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, Alexandru Athanasiu______________