LEGE nr. 147 din 23 iulie 2012pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 345 din 18 mai 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 139. - (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:- 1 şi 2 ianuarie;- prima şi a doua zi de Paşti;- 1 mai;- prima şi a doua zi de Rusalii;- Adormirea Maicii Domnului;- 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;- 1 decembrie;- prima şi a doua zi de Crăciun;- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 23 iulie 2012.Nr. 147.--------