ORDONANTA URGENTA nr. 6 din 26 martie 1998privind majorarea salariilor personalului din unele instituţii publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 30 martie 1998    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1În vederea reechilibrarii salarizarii personalului din sectorul bugetar, se majorează cu 25% salariile de baza ale personalului din următoarele instituţii publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetele locale, fondurile speciale, după caz: a) unităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare, la care salarizarea personalului din activitatea de baza se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. V/3 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 8 august 1996; b) unităţi de perfecţionare a personalului, la care salarizarea personalului din activitatea de baza se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. V/1 A la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată; c) unităţi de informatica, la care salarizarea personalului din activitatea de baza se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. V/4 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată; d) capitanii de porturi şi unităţi navale, la care salarizarea personalului din activitatea de baza se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. V/8 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată; e) unităţi sanitar-veterinare, de protecţie a plantelor, de control al produselor biologice şi medicamentelor de uz veterinar şi celelalte unităţi, la care salarizarea personalului din activitatea de baza se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. V/9 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată; f) unităţi de cadastru şi organizare a teritoriului, la care salarizarea personalului din activitatea de baza se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. V/9 A la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată; g) agenţiile de protecţie a mediului şi Administraţia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", la care salarizarea personalului din activitatea de baza se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. V/9 B la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată; h) instituţii sau unităţi la care salarizarea personalului din activitatea de baza se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexele nr. V/10 sau V/11 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată; i) Aeroclubul României, la care salarizarea personalului din activitatea de baza se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. V/10 A la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată; j) funcţii de execuţie de specialitate din aparatul propriu al Presedentiei, Parlamentului şi al Guvernului şi funcţiile de conducere de şef departament şi director general din aparatul Parlamentului, la care salarizarea personalului se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexele nr. II/1, II/2 şi II/4 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată; funcţiile de conducere şi de execuţie din aparatul instituţiei Avocatul Poporului, potrivit Legii nr. 35/1997, precum şi funcţiile de controlor financiar gradul I-III şi asistent, la care salarizarea se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1995; k) ministere şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, la care salarizarea personalului din activitatea de baza se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. III/1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată, precum şi personalul salarizat pe baza acestei anexe din alte instituţii publice; l) aparatul propriu al prefecturilor şi unităţile teritoriale ale administraţiei publice, la care salarizarea personalului din activitatea de baza se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. III/2 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată; m) aparatul propriu al consiliilor judeţene, locale şi al primăriilor, la care salarizarea personalului se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. III/2 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată, şi a valorii coeficientului de ierarhizare 1,000, aprobat prin lege pentru personalul din sectorul bugetar.  +  Articolul 2Coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexele menţionate la art. 1, pentru personalul încadrat ca debutant, se majorează suplimentar cu 0,025.  +  Articolul 3Coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi la cap. I din anexa nr. V/1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată, se majorează după cum urmează: a) cu 0,075 pentru funcţiile de preparator şi asistent universitar cu o vechime în învăţământ de până la 3 ani; b) cu 0,050 pentru funcţiile de preparator şi asistent universitar cu o vechime în învăţământ de 3-6 ani; c) cu 0,025 pentru funcţiile de preparator şi asistent universitar cu o vechime în învăţământ de 6-10 ani; d) cu 0,075 pentru funcţiile didactice din învăţământul preuniversitar cu o vechime în învăţământ de până la 2 ani; e) cu 0,050 pentru funcţiile didactice din învăţământul preuniversitar cu gradul didactic definitiv, cu o vechime în învăţământ de 2-6 ani; f) cu 0,025 pentru funcţiile didactice din învăţământul preuniversitar cu gradul didactic definitiv, cu o vechime în învăţământ de 6-10 ani.  +  Articolul 4Coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. V/5 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată, se majorează după cum urmează: a) cu 0,050 pentru funcţiile de debutant din cap. I poziţiile 1, 3, 4 şi 7 şi din cap. II poziţiile 1, 3, 4, 6 şi 7; b) cu 0,025 pentru funcţiile de debutant din cap. I poziţiile 6, 8 şi 9 şi din cap. II poziţiile 2, 5 şi 8.  +  Articolul 5Coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexele nr. III/1 şi III/3 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată, pentru funcţiile la care se prevede condiţia de studii superioare, se majorează suplimentar cu 0,5.  +  Articolul 6Personalul care are titlul ştiinţific de doctor şi îşi desfăşoară activitatea în instituţiile (unităţile) prevăzute la art. 1, precum şi în unităţile de cultura, în domeniul pentru care a primit acest titlu, este remunerat cu 15% în plus la salariul de baza.  +  Articolul 7Instituţiile (unităţile) la care se aplică prevederile art. 1 se stabilesc de către ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 8Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu luna martie 1998.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:--------------- p. Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Iuliu Bara,secretar de stat Ministrul finanţelor,Daniel Daianu-------------