ORDIN nr. 45 din 15 iunie 2012pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 iulie 2012    Văzând Referatul de aprobare nr. 2.893 din 30 mai 2012, întocmit de către Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 2 şi 24 din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicată,ţinând cont de prevederile art. 6^3 şi ale art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 341/2012 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 30 octombrie 2009, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIAutoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Mihai ŢurcanuBucureşti, 15 iunie 2012.Nr. 45.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009)LISTAcuprinzând bolile pentru care se acordă despăgubiri1. Tuberculoza bovină2. Febra aftoasă3. Leucoza enzootică bovină4. Turbarea*)--------- Notă *) În caz de confirmare a unui focar de rabie se acordă despăgubiri pentru animale de interes economic ucise şi animalele receptive la rabie din grădinile zoologice autorizate sanitar-veterinar, altele decât carnasierele sălbatice.5. Paratuberculoza**)-------- Notă **) Cu excepţia animalelor din comerţ intracomunitar/import din ţări terţe cu reacţii pozitive la testele efectuate pe perioada de aşteptare sau carantină.6. Bruceloza bovină7. Encefalopatiile spongiforme transmisibile ale rumegătoarelor; encefalopatia spongiformă a bovinelor, scrapia8. Pesta porcină clasică9. Anemia infecţioasă ecvină10. Boala Aujeszky***)--------- Notă ***) Doar specia porcină.11. Salmonelozele aviare12. Loca americană şi bolile virotice ale albinelor13. Varooza albinelor14. Pesta porcină africană15. Pesta bovină16. Pesta ecvină17. Pesta rumegătoarelor mici18. Pesta aviară (influenţa aviară)19. Stomatita veziculoasă20. Pleuropneumonia contagioasă a bovinelor21. Boala veziculoasă a porcului22. Dermatoza nodulară contagioasă a bovinelor23. Variola ovină şi caprină24. Bluetongue****)---------- Notă ****) Bluetongue - denumită boala limbii albastre şi febra catarală ovină.25. Febra Văii de Rift26. Furunculoza salmonidelor27. Iersinioza salmonidelor28. Septicemia hemoragică virală a salmonidelor29. Necroza hematopoietică infecţioasă30. Trichineloza*****)----------- Notă *****) În cazul sacrificărilor pentru consum familial.---------