HOTĂRÂRE nr. 692 din 11 iulie 2012privind modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 23 iulie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Programul «Termoficare 2006-2015 căldură şi confort» este coordonat de o comisie interministerială, organizată conform Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, în coordonarea Consiliului interministerial pentru probleme economice, politici fiscale şi comerciale, piaţa internă, competitivitate, mediul de afaceri. (2) Comisia interministerială de coordonare a programului «Termoficare 2006-2015 căldură şi confort» este formată din preşedinte şi 5 membri cu funcţie de secretar de stat, din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi al Ministerului Mediului şi Pădurilor. (3) Ministrul delegat pentru administraţie îndeplineşte funcţia de preşedinte al Comisiei interministeriale de coordonare a programului «Termoficare 2006-2015 căldură şi confort». (4) Componenţa nominală a Comisiei interministeriale de coordonare a programului «Termoficare 2006-2015 căldură şi confort» se stabileşte prin ordin al ministrului delegat pentru administraţie, la propunerea reprezentanţilor legali ai ministerelor prevăzute la alin. (2)."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţie,Victor Paul DobreMinistrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Daniel Chiţoiup. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Marcel Ioan Boloş,secretar de statp. Ministrul mediului şi pădurilor,Corneliu Mugurel Cozmanciuc,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 11 iulie 2012.Nr. 692.-------