HOTĂRÂRE nr. 702 din 11 iulie 2012pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2010 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 22/2010 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 11 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"ART. 10. - (1) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Secretariatul de Stat pentru Culte este de 37 şi se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut în nota de la pct. I «Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat» din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare."2. La anexa "Structura organizatorică a Secretariatului de Stat pentru Culte", sintagma "Numărul maxim de posturi: 33" va avea următorul cuprins: "Numărul maxim de posturi: 37".PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,Puiu HaşottiMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 11 iulie 2012.Nr. 702.-----