HOTĂRÂRE nr. 698 din 11 iulie 2012pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iulie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Ministrul transporturilor şi infrastructurii este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat."2. La articolul 8, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"4) Serviciul probleme speciale are în structură Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă."3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.4. La anexa nr. 2 litera A, după numărul curent 1 se introduce un nou număr curent, numărul curent 2, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare Localitatea
  "2. Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti Bugetul de stat Bucureşti"
  5. La anexa nr. 2 litera A, nota din subsol se modifică şi va avea următorul cuprins:"NOTĂ:Unitatea prevăzută la nr. crt. 1 poate utiliza un număr maxim de 175 de posturi, iar unitatea prevăzută la nr. crt. 2 poate utiliza un număr maxim de 80 de posturi."
   +  Articolul IIÎncadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu legislaţia în vigoare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Ovidiu Ioan SilaghiMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 11 iulie 2012.Nr. 698.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009)Numărul maxim de posturi = 526, exclusivdemnitarii şi posturile aferente cabinetuluiministruluiSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii *Font 9*                        ┌─────────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────────────────┐                        │ COLEGIUL ├─────┤ MINISTRU ├─────┤CABINETUL MINISTRULUI│                        │MINISTERULUI │ └─────┬──────┘ └─────────────────────┘                        └─────────────┘ │ ┌──────────────────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐ │DIRECŢIA INFORMARE PUBLICĂ, COMUNICARE├─────────┼────────────────┤ CORPUL DE CONTROL*) │ │ RELAŢII CU PARLAMENTUL, SINDICATELE, │ │ └─────────────────────┘ │ PATRONATELE ŞI ORGANIZAŢII │ │ │ NEGUVERNAMENTALE │ │ └──────────────────────────────────────┘ │          ┌───────────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐          │ SERVICIUL AUDIT │ ├────────────────┤ SERVICIUL PROBLEME │          │ ├───────────────┤ │ SPECIALE │          └───────────────────────┘ │ └─────────────────────┘          ┌───────────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐          │ CORPUL CONSILIERILOR │ ├────────────────┤ SECRETARIATUL │          │PENTRU AFACERI EUROPENE├───────────────┤ │ NAŢIONAL TRACECA │          └───────────────────────┘ │ └─────────────────────┘                                                  │            ┌─────────────────────────────────────┤            │ │ ┌──────────┴─────────┐ ┌────────────────────┐ │ ┌────────────────────┐ │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ │ SECRETAR DE STAT │ ├────────────────────┤ ├────────────────────┼────┼─────────────────┼────────────────────┤ │ CABINETUL │ │ CABINETUL │ │ │ CABINETUL │ │SECRETARULUI DE STAT│ │SECRETARULUI DE STAT│ │ │SECRETARULUI DE STAT│ └────────────────────┘ └────────────────────┘ │ └────────────────────┘                                                  │                                       ┌──────────┴─────────┐                                       │ SECRETAR GENERAL │                                       └──────────┬─────────┘       ┌──────────────────┐ │ ┌──────────────────┐       │ SECRETAR GENERAL │ │ │ SECRETAR GENERAL │       │ ADJUNCT │ │ │ ADJUNCT │       └─────────┬────────┘ │ └──────────┬───────┘                 └────────────────────────────────┼──────────────────────────────┘                                                  └──────────────────────────┐                                                                             │                       ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │                       │ DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT ŞI INFRASTRUCTURĂ ├─┤                       └───────────────────────────────────────────────────┘ │                       ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │                       │ DIRECŢIA GENERALĂ STRATEGIE, POLITICI PUBLICE ŞI ├─┤                       │ TRANSPORT MULTIMODAL │ │                       └───────────────────────────────────────────────────┘ │                                                                             │                       ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │                       │ DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ ŞI RESURSE UMANE ├─┤                       └───────────────────────────────────────────────────┘ │                                                                             │                       ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │                       │ DIRECŢIA │ │                       │ AFACERI EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE ├─┤                       └───────────────────────────────────────────────────┘ │                                                                             │                       ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │                       │ DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ ŞI BUGETE ├─┤                       └───────────────────────────────────────────────────┘ │                                                                             │                       ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │                       │ DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII FINANCIARE EXTERNE ├─┤                       └───────────────────────────────────────────────────┘ │                                                                             │                       ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │                       │ DIRECŢIA GENERALĂ INVESTIŢII, DOMENIU PUBLIC, ├─┤                       │ACHIZIŢII PUBLICE, MANAGEMENTUL PROPRETĂTII DE STAT│ │                       │ PRIVATIZARE │ │                       └───────────────────────────────────────────────────┘ │                                                                             │                       ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │                       │ DIRECŢIA TECHICĂ, ADMINISTRATIVĂ ŞI PROTOCOL ├─┘                       └───────────────────────────────────────────────────┘---------- Notă *) se organizează la nivel de direcţie