HOTĂRÂRE nr. 666 din 4 iulie 2012privind actualizarea numărului posturilor de judecător din fondul de rezervă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 134^1 alin. (4) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă următoarea hotărâre:  +  Articolul UNICNumărul posturilor de judecător din fondul de rezervă prevăzut la art. 134^1 alin. (4) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este 75.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:────────────────Ministrul justiţiei,Titus CorlăţeanViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 4 iulie 2012.Nr. 666.______