HOTĂRÂRE nr. 669 din 4 iulie 2012privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Călan, judeţul Hunedoara
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iulie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă desfiinţarea Centrului de Sănătate Călan, cu sediul în oraşul Călan, Str. Policlinicii nr. 1, judeţul Hunedoara, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Călan nr. 128/2011, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autoritatea administraţiei publice locale.  +  Articolul 2Componentele bazei materiale a Centrului de Sănătate Călan, achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern, şi celelalte componente ale bazei materiale, inclusiv stocurile de medicamente, materiale sanitare şi aparatură, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) tezele a II-a şi a III-a din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se află în administrarea Centrului de Sănătate Călan, se dau în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, unitate sanitară publică din judeţul Hunedoara, care le va prelua prin protocol de predare-preluare, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă nr. crt. 196 de la rubrica "Judeţul Hunedoara" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi nr. crt. 35 de la rubrica "Judeţul Hunedoara" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 11 martie 2011, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Ioan RusMinistrul delegatpentru administraţie,Victor Paul DobreMinistrul sănătăţii,Vasile CepoiViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 4 iulie 2012.Nr. 669.---------