LEGE nr. 118 din 4 iulie 2012privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 9 iulie 2012    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18 din 16 mai 2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 18 mai 2012, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂpentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru modificarea unor acte normative"2. După articolul unic, care devine articolul I, se introduc două noi articole, articolele II şi III, cu următorul cuprins:"Art. II. - (1) Se înfiinţează Inspectoratul General pentru Imigrări, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin reorganizarea Oficiului Român pentru Imigrări, care se desfiinţează. (2) Personalul Oficiului Român pentru Imigrări se preia şi se numeşte în funcţii, în condiţiile legii, în cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări. (3) Patrimoniul Inspectoratului General pentru Imigrări se constituie din cel al Oficiului Român pentru Imigrări. (4) Inspectoratul General pentru Imigrări preia drepturile şi obligaţiile Oficiului Român pentru Imigrări, precum şi ale structurilor teritoriale ale acestora şi continuă litigiile în curs.Art. III. - În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea «Oficiul Român pentru Imigrări» se înlocuieşte, în mod corespunzător, cu denumirea «Inspectoratul General pentru Imigrări»."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA LMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 4 iulie 2012.Nr. 118._______