HOTĂRÂRE nr. 645 din 27 iunie 2012privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 3 iulie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului, interimar,Liviu Marian PopViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 27 iunie 2012.Nr. 645.  +  Anexa (Anexa nr. 3 la normele metodologice)MODELULbonului valoric pentru acordarea unui ajutorfinanciar în vederea achiziţionării de calculatoare*)--------- Notă *) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2012, este bleu-gri. ______________________________________________________________________________| || GUVERNUL ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI || || MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, || TINERETULUI ŞI SPORTULUI TINERETULUI ŞI SPORTULUI || || BON VALORIC - 200 EURO || || AJUTOR FINANCIAR BON VALORIC - 200 EURO || ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII || UNUI CALCULATOR AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA || ACHIZIŢIONĂRII UNUI CALCULATOR || || || Numele ................ Numele şi prenumele beneficiarului || Prenumele .............. ............................... || CNP .................... Falsificarea CNP ........................... || Adresa ................. acestor Adresa ........................ || bilete se || Semnătură Semnătură pedepseşte Dacă este cazul: || de persoană conform Numele şi prenumele minorului..... || primire autorizată legilor CNP .............................. || Adresa ........................... || L.S. || Semnătură persoană || autorizată || || L.S. || || || Data .............. || Seria M.E.C.T.S. Seria M.E.C.T.S. || Nr. Nr. || || NETRANSMISIBIL || Bonul valoric se va utiliza exclusiv|| conform destinaţiei sale. Tipărit la|| C.N. Imprimeria Naţională S.A. || ||______________________________________________________________________________|NOTĂ:Conform art. I pct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 403/2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, şi pentru aprobarea calendarului desfăşurării programului pe anul 2006, modelul bonului valoric se completează pe verso cu următorul text:"Beneficiarul acestui bon valoric este obligat să îl utilizeze până la data finală pentru achiziţionarea de calculatoare stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.Furnizorul de calculatoare este obligat să transmită bonul valoric comisiilor judeţene/comisiei constituite la nivelul municipiului Bucureşti, precum şi comisiilor constituite la nivelul instituţiilor de învăţământ superior până la data finală de depunere, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului."-------