ORDIN nr. 157 din 26 iunie 2012privind forma şi conţinutul permisului de conducere
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 28 iunie 2012    În temeiul art. 24 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul permisului de conducere eliberat de autorităţile române.  +  Articolul 2Forma şi conţinutul permisului de conducere corespund modelului Uniunii Europene de permis de conducere şi sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3 (1) Restricţiile medicale, adaptările obligatorii ale autovehiculelor şi aspectele administrative se înscriu la rubrica "Restricţii" din permisul de conducere, potrivit codurilor armonizate ale Uniunii Europene prevăzute în anexa nr. 2. (2) Codurile armonizate ale Uniunii Europene se înscriu în permisul de conducere de către personalul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului.  +  Articolul 4Punerea în circulaţie a permisului de conducere a cărui formă şi conţinut sunt stabilite prin prezentul ordin se face începând cu data de 19 ianuarie 2013.  +  Articolul 5Permisele de conducere eliberate până la data de 19 ianuarie 2013 rămân valabile până la expirarea perioadei de valabilitate a acestora.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7 (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 19 ianuarie 2013. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.455/2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 5 octombrie 2006; b) art. 23 alin. (1) şi (4) şi anexa nr. 8 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezentul ordin transpune prevederile art. 1 alin. (1) şi ale anexei I la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificată şi completată prin Directiva 2011/94/UE a Comisiei din 28 noiembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 314 din 29 noiembrie 2011.Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru administraţie,Victor Paul DobreBucureşti, 26 iunie 2012.Nr. 157.  +  Anexa 1FORMA ŞI CONŢINUTUL PERMISULUI DE CONDUCERE(modelul Uniunii Europene de permis de conducere)I. FormaA. Forma este dreptunghiulară, având aspectul unei cărţi de credit. Suportul este din policarbonat, iar personalizarea este realizată prin gravare cu laser.Caracteristicile fizice ale suportului modelului Uniunii Europene de permis de conducere sunt în conformitate cu standardele ISO 7810 şi ISO 7816-1.Metodele de verificare a caracteristicilor permisului de conducere în vederea asigurării conformităţii cu normele internaţionale sunt în concordanţă cu standardul ISO 10373.Permisul de conducere prezintă următoarele elemente pentru prevenirea falsificării:- suport inert UV;%0D- model de fundal rezistent la contrafacere prin scanare, tipărire sau copiere, care să nu cuprindă culorile primare, cu cel puţin două culori speciale;- microscriere;- printare curcubeu;- gravare guilloche pozitiv şi negativ;- elemente optice variabile;- în zona fotografiei, modelul de fundal şi fotografia prezintă o zonă de suprapunere pe marginile fotografiei;- elemente vizibile şi opace fluorescente;- elemente opace şi transparente IR;- caracteristici swoosh ale tiparului;- tipărire prismatică;- tipărire cu grosime variabilă;- hologramă;- fereastră transparentă;- tipărire parţială tactilă.B. Dimensiunile sunt conforme cu standardul ISO 7810, după cum urmează:- lăţime - 85,60 mm;- înălţime - 53,98 mm;- grosime - 0,76 mm;- raza de racordare a colţurilor - 3,18 mm.II. ConţinutulII.1. Permisul de conducere este confecţionat în sistem duplex (faţa I şi faţa II verso). Informaţiile înscrise pe feţele permisului trebuie să poată fi citite cu ochiul liber, iar pe faţa II (verso), în cazul rubricilor 9-12, sunt folosite caractere cu înălţimea de 5 puncte.II.2. Faţa I, prezentată în figura nr. 1, conţine următoarele:- denumirea documentului înscrisă cu majuscule - PERMIS DE CONDUCERE;- înscrisul "ROMÂNIA" şi indicativul statului în circulaţia internaţională, "RO", încadrat într-un dreptunghi albastru şi înconjurat de 12 steluţe galbene;- rubrici care cuprind următoarele date:1. numele;2. prenumele;3. data şi locul naşterii;4. a) data emiterii permisului de conducere; b) data expirării permisului de conducere; c) autoritatea emitentă; d) codul numeric personal;5. numărul permisului de conducere;6. fotografia titularului;7. semnătura titularului;9. categoria (categoriile) de vehicule pe care titularul are dreptul să le conducă;- cuvintele "Model al Uniunii Europene", precum şi denumirea "Permis de conducere" tradusă în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, care se înscriu cu litere roz, pe fundal.II.3. Faţa II (verso), prezentată în figura nr. 2, conţine următoarele:- un tabel cu rubricile 9-12, având următoarele semnificaţii:9. categoria (categoriile) de vehicule pe care titularul are dreptul să le conducă;10. data obţinerii fiecărei categorii: este data obţinerii categoriei prin examen. Această dată va fi retranscrisă pe noul permis la toate înlocuirile sau schimbările ulterioare ale acestuia. Fiecare câmp al datei este completat cu două cifre în următoarea ordine: ziua.luna.anul (ZZ. LL.AA);11. data expirării fiecărei categorii. Fiecare câmp al datei este completat cu două cifre în următoarea ordine: ziua.luna.anul (ZZ. LL.AA);12. informaţii suplimentare/restricţii, sub forma codurilor armonizate ale Uniunii Europene, pentru fiecare categorie, după caz. În cazul în care un cod se aplică tuturor categoriilor pentru care a fost eliberat permisul, acesta se poate imprima la rubrica inscripţionată pe orizontală cu acelaşi număr (12) din subsolul tabelului;- rubricile 13 şi 14 pentru înscrieri administrative, respectiv:13. spaţiu destinat înscrierii datelor necesare gestionării permisului;14. spaţiu alocat pentru înscrieri administrative sau legate de siguranţă rutieră;- denumirea explicativă a principalelor rubrici cuprinse pe faţa I şi faţa II a permisului;- codul de bare.Figurile nr. 1 şi 2 ale permisului de conducere, model al Uniunii Europene  +  Anexa 2CODURI ARMONIZATE ALE UNIUNII EUROPENEConducătorul auto (probleme medicale)01. Corecţia şi/sau protecţia vederii01.01 Ochelari01.02 Lentile de contact01.03 Sticlă protectoare01.04 Lentile opace01.05 Acoperitoare pentru ochi01.06 Ochelari sau lentile de contact02. Proteză auditivă/aparat auditiv02.01 Proteză auditivă pentru o ureche02.02 Proteză auditivă pentru ambele urechi03. Proteză/Orteză pentru membre03.01 Proteză/Orteză pentru unul sau ambele membre superioare03.02 Proteză/Orteză pentru unul sau ambele membre inferioare05. Conducere cu restricţie (indicarea subcodului obligatoriu, conducere supusă restricţiilor din motive medicale)05.01 Restricţie la călătoria pe timpul zilei (de exemplu: o oră după răsăritul soarelui şi o oră înainte de apus)05.02 Restricţie la călătoria pe o rază de ... km de la locul de reşedinţă a titularului sau doar în interiorul unui oraş, în perimetrul unei zone/regiuni05.03 Conducere fără pasageri în habitaclul autovehiculului05.04 Restricţie de utilizare în timpul deplasării a unei viteze mai mici sau egale cu... km/h05.05 Conducere doar atunci când este însoţit de un titular de permis de conducere05.06 Fără remorcă05.07 Interzicerea conducerii pe autostradă05.08 Interzicerea consumului de băuturi alcooliceAdaptări ale vehiculului10. Cutie de viteze adaptată10.01 Schimbător de viteze manual10.02 Schimbător de viteze automat10.03 Schimbător de viteze cu comandă electronică10.04 Levier adaptat de schimbat viteza10.05 Fără cutie de transmisie secundară15. Ambreiaj adaptat15.01 Pedală de ambreiaj adaptată15.02 Ambreiaj manual15.03 Ambreiaj automat15.04 Compartimentare în faţa pedalei de ambreiaj/pedală de ambreiaj neutralizată/suprimată20. Mecanisme de frânare adaptate20.01 Pedală de frână adaptată20.02 Pedală de frână mărită20.03 Pedală de frână adaptată pentru piciorul stâng20.04 Pedală de frână pentru talpă20.05 Pedală de frână cu basculă20.06 Frână de serviciu acţionată cu mâna (adaptată)20.07 Folosire maximă a frânei de serviciu ranforsate20.08 Folosire maximă a frânei de siguranţă integrate în frâna de serviciu20.09 Frână de mână (de staţionare) adaptată20.10 Frână de mână (de staţionare) cu comandă electrică20.11 Frână de mână cu comandă acţionată de picior (adaptată)20.12 Compartimentare în faţa pedalei de frână/pedală de frână neutralizată/suprimată20.13 Frână cu comandă acţionată la nivelul genunchiului20.14 Frână principală cu comandă electrică25. Mecanisme de acceleraţie adaptate25.01 Pedală de acceleraţie adaptată25.02 Pedală de acceleraţie pentru talpă25.03 Pedală de acceleraţie cu basculă25.04 Acceleraţie manuală25.05 Acceleraţie acţionată la nivelul genunchiului25.06 Servoacceleraţie (electronică, pneumatică etc.)25.07 Pedală de acceleraţie plasată la stânga pedalei de frână25.08 Pedală de acceleraţie plasată la stânga25.09 Compartimentare în faţa pedalei de acceleraţie/Pedală de acceleraţie neutralizată/ suprimată30. Mecanisme de frânare şi de acceleraţie combinate adaptate30.01 Pedale paralele30.02 Pedale în (sau aproximativ în) acelaşi plan30.03 Acceleraţie şi frână cu glisieră30.04 Acceleraţie şi frână cu glisieră cu orteză30.05 Pedale de frână şi de acceleraţie neutralizate/suprimate30.06 Podea înălţată30.07 Compartimentare pe o latură a pedalei de frână30.08 Compartimentare pentru proteză pe o latură a pedalei de frână30.09 Compartimentare în faţa pedalelor de acceleraţie şi de frână30.10 Rezemătoare pentru călcâi/picior30.11 Acceleraţie şi frână cu comandă electrică35. Dispozitive de comandă adaptate (comutatoare pentru faruri, ştergător şi spălător de parbriz, avertizor sonor, semnalizatoare etc.)35.01 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate fără a influenţa negativ conducerea35.02 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate fără eliberarea volanului şi a accesoriilor (mâner sferic, furcă etc.)35.03 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate cu mâna stângă fără eliberarea volanului şi a accesoriilor (mâner sferic, furcă etc.)35.04 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate cu mâna dreaptă fără eliberarea volanului şi a accesoriilor (mâner sferic, furcă etc.)35.05 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate fără eliberarea volanului şi a accesoriilor (mâner sferic, furcă etc.) ori a comenzilor de acceleraţie sau de frână combinate40. Direcţie adaptată40.01 Servodirecţie standard40.02 Servodirecţie ranforsată40.03 Servodirecţie cu sistem de securitate40.04 Coloană de direcţie alungită40.05 Volan ajustat (volan mai gros/mai subţire, volan cu diametru redus etc.)40.06 Volan cu basculare40.07 Volan vertical40.08 Volan orizontal40.09 Acţionare cu piciorul40.10 Acţionare cu dispozitiv adaptat (manşă etc.)40.11 Mâner la volan40.12 Orteză pentru mână pe volan40.13 Orteză de tendon42. Oglindă (oglinzi) retrovizoare modificată(e)42.01 Oglindă retrovizoare exterioară stânga sau dreapta42.02 Oglindă retrovizoare exterioară montată pe aripă42.03 Oglindă retrovizoare interioară suplimentară pentru observarea traficului42.04 Oglindă retrovizoare interioară panoramică42.05 Oglindă retrovizoare de unghi mort42.06 Oglindă (oglinzi) retrovizoare exterioară (exterioare) cu comandă electrică43. Scaun pentru şofer modificat43.01 Scaun pentru conducător cu înălţime adecvată pentru vizibilitate şi distanţă normală faţă de volan şi pedale43.02 Scaun pentru conducător adaptat la forma corpului43.03 Scaun pentru conducător cu susţinere laterală pentru o bună stabilitate43.04 Scaun pentru conducător cu rezemătoare pentru braţ43.05 Scaun pentru conducător cu glisieră alungită43.06 Centură de siguranţă adaptată43.07 Centură de siguranţă de tip jug44. Modificări ale motocicletelor (subcod obligatoriu)44.01 Frână cu comandă unică44.02 Frână de mână (adaptată) (pentru roata din faţă)44.03 Frână de picior (adaptată) (pentru roata din spate)44.04 Manetă de acceleraţie (adaptată)44.05 Cutie de viteze manuală şi ambreiaj manual (adaptate)44.06 Oglindă (oglinzi) retrovizoare adaptată(e)44.07 Comenzi (adaptate) (indicatoare de direcţie, lumini de frână etc.)44.08 Înălţimea scaunului permite conducătorului, în poziţia şezând, să aibă în acelaşi timp ambele picioare pe suprafaţa drumului.45. Numai motocicletă cu ataş50. Limitat la un anumit vehicul/un anumit număr de şasiu (numărul de identificare al vehiculului, VIN)51. Limitat la un anumit vehicul/o anumită plăcuţă cu numărul de înmatriculare (numărul de înmatriculare al vehiculului)Aspecte administrative70. Schimbarea permisului nr. ..., eliberat de .... (semn distinctiv UE/ONU în cazul unei ţări terţe, de exemplu: 70.0123456789.NL)71. Duplicatul permisului nr. .... (semn distinctiv UE/ONU în cazul unei ţări terţe, de exemplu: 71.987654321HR)72. Limitat la vehiculele din categoria A cu capacitate cilindrică maximă de 125 cm 3 şi o putere maximă de 11 kW (A1)73. Limitat la vehiculele din categoria B cu 3 sau 4 roţi şi motor (B1)74. Limitat la vehiculele din categoria C a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 7.500 kg (C1)75. Limitat la vehiculele din categoria D care nu au mai mult de 16 locuri pe scaune în afara locului conducătorului (D1)76. Limitat la vehiculele din categoria C, a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 7.500 kg (C1), cuplate cu o remorcă a cărei masă maximă autorizată depăşeşte 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului de vehicule să nu depăşească 12.000 kg, iar masa maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa vehiculului trăgător fără încărcătură (C1E)77. Limitat la vehiculele din categoria D care nu au mai mult de 16 locuri pe scaune în afara locului conducătorului (D1), cuplate cu o remorcă a cărei masă maximă autorizată depăşeşte 750 kg, cu condiţia ca: a) masa totală maximă autorizată a ansamblului de vehicule să nu depăşească 12.000 kg, iar masa maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa vehiculului trăgător fără încărcătură; şi b) remorca să nu fie folosită pentru transportul de călători (D1E).78. Limitat la vehiculele cu schimbător de viteze automat79. (...) Limitat la vehiculele care îndeplinesc condiţiile indicate între paranteze, în contextul aplicării art. 10 alin. (1) din Directiva Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere (91/439/CEE).90.01: la stânga90.02: la dreapta90.03: stânga90.04: dreapta90.05: mână90.06: picior90.07: utilizabil95. Conducătorul auto deţinător de certificat de competenţă profesională care îndeplineşte obligaţia de aptitudine profesională prevăzută în Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului şi a Directivei 91/439/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului până la.... [de exemplu, 95(01.01.12)].96. Conducătorul auto care a finalizat un curs de formare sau care a promovat un test de verificare a aptitudinilor şi comportamentului în conformitate cu dispoziţiile anexei V la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată).--------