HOTĂRÂRE nr. 603 din 13 iunie 2012privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autoritatea administraţiei publice locale Zlatna din judeţul Alba
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 20 iunie 2012    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice", cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă desfiinţarea Spitalului de Boli Cronice Zlatna, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în oraşul Zlatna, str. Horea nr. 1, judeţul Alba, ca urmare a aprobării prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Zlatna nr. 102/2011 a înfiinţării căminului pentru persoane vârstnice, în vederea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice", cu modificările ulterioare. (2) Personalului şi patrimoniului unităţii sanitare publice cu paturi, desfiinţate potrivit alin. (1), inclusiv echipamentelor medicale din dotarea acestei unităţi sanitare le sunt aplicabile dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 212/2011, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, numărul curent 9 de la rubrica "Judeţul Alba" se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Vasile CepoiMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţie,Victor Paul DobreMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuBucureşti, 13 iunie 2012.Nr. 603.-------