HOTĂRÂRE nr. 587 din 13 iunie 2012pentru abrogarea alin. (5) al art. 215 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 14 iunie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, alineatul (5) al articolului 215 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Daniel ChiţoiuMinistrul transporturilor şi infrastructurii,Ovidiu Ioan SilaghiPreşedintele Autorităţiipentru Valorificarea Activelor Statului,Marius Lucian ObrejaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 13 iunie 2012.Nr. 587.-------