DECLARAŢIE nr. 1 din 12 iunie 2012referitoare la problemele actuale aflate pe agenda Uniunii Europene şi obligaţiile ce revin României în baza acestora
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 12 iunie 2012    1. Parlamentul României trebuie să fie informat, în prealabil, asupra agendei Consiliului European şi să stabilească un mandat de principiu referitor la poziţiile pe care le va susţine şi promova reprezentantul României. Parlamentul României trebuie să fie informat, după fiecare Consiliu European, cu privire la deciziile adoptate.2. Având în vedere că atribuţiile Preşedintelui şi ale Guvernului României în domeniul afacerilor europene sunt partajate:- în materie de politică europeană de apărare şi securitate, precum şi în politica externă comună a Uniunii Europene, este constituţional şi funcţional ca Preşedintele României să aibă precădere în a reprezenta România;- în materie economică, socială, bugetară, referitoare la fondurile europene, aderarea la Schengen, precum şi în alte aspecte executive, este constituţional şi funcţional ca primul-ministru să aibă precădere în a reprezenta România şi a participa la procesul decizional al Consiliului European.Reprezentarea României la Consiliul European se va face după îndeplinirea procedurii de la pct. 1 (referitor la obligativitatea informării şi definirii unui mandat în cadru parlamentar), precum şi în baza principiilor de precădere constituţională şi funcţională definite la pct. 2.Având în vedere faptul că agenda Consiliului European din 28 iunie 2012 se referă la subiecte precum situaţia economică din Uniunea Europeană, adoptarea unor măsuri economice şi sociale, precum şi continuarea negocierilor privind viitorul Cadru financiar multianual 2014-2020,Parlamentul României consideră că primul-ministru trebuie să reprezinte poziţiile României la lucrările Consiliului European din 28 iunie 2012.Această declaraţie a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din data de 12 iunie 2012.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 12 iunie 2012.Nr. 1.-------