ORDIN nr. 2371/C din 22 decembrie 1997pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 23 februarie 1998    Ministru de stat, ministrul justiţiei,având în vedere dispoziţiile art. 65 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 privind întocmirea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor,în conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor.  +  Articolul 2Regulamentul prevăzut la art. 1 va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcţia pentru publicitate imobiliară şi mobiliară şi notari publici va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaREGULAMENT 22/12/1997